Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Procedure ved pH måling på KBA

 

Formål

At sikre, at PH måling, som led i laboratoriets kvalitetssikring af inkubatorer, udføres korrekt i overensstemmelse med Fertilitetsenheden Aalborg Universitetshospital politik, mål og kravgrundlag i øvrigt.

At sikre at oprettelse af rekvisition og bestilling af analyser i Labka sker i overensstemmelse med Fertilitetsenheden Aalborg Universitetshospital politik, mål og kravgrundlag i øvrigt.

 

Beskrivelse

Ansvar

Laboratorielederen har det overordnede ansvar for proceduren. I den daglige drift er laboratoriepersonalet ansvarlige for, at nye medarbejder informeres og undervises i proceduren. Medarbejderen er herefter personlig ansvarlig for, at proceduren efterleves i praksis.

Apparatur, utensilier og reagenser

Apparatur

Utensilier

Reagenser

ABL

1ml sprøjte

Prop til 1ml sprøjte

Embryoslide+

kanyle

Dyrkningsmedie

 

 

Princip

Udføres på alle inkubatorer ved opstart efter ferielukning og derudover en gang i måneden.

 

Fremgangsmåde

Bestilling af analyser til pH måling.

 1. 1. Dobbeltklik på ’LABKAII Webklient PROD’ ikonet på skrivebordet.

 2. 2. Skriv fert(aa)’ under afdeling – tryk på vis.

 3. 3. Skriv brugernavn.

 4. 4. Skriv password og tryk ’Log ind’.

 5. 5. Klik på ’Rekvirering’ i linjen foroven.

 6. 6. Tast CPR-nr. 090909-fer2 og tryk ’søg’ (knappen er i højre side).

 7. 7. Tryk ’Bestil’ i nederste højre hjørne.

 8. 8. Ændre ’prøvetagningssted’ fra Hotel til Fert.

 9. 9. Indtast prøvedato i formatet dd/mm/yyyy og klokkeslæt.

 10. 10. Tryk på ’Vælg analyser’.

 11. 11. Vælg analyser ved at trykke på ny søgning øverst i venstre hjørne. Flyt derefter markeringen (prikken) ned i ’Søg på fulde analyseliste’. Skriv i kode-feltet sys-ph og tryk ’søg’. Dobbeltklik på analysen sys-ph for at vælge den. Den vil nu flytte over i nederste højre felt.

 12. 12. Tryk på ’rekvisition’ nederst i højre hjørne.

 13. 13. I ’Rekvisitionskommentar’ i pop-up-billedet skrives, hvilken inkubator mediet kommer fra. F.eks.: Panasonic 1. Når alt er klart trykkes på ’OK’ 2 gange. Et nyt pop-up billede fremkommer, her vælges ’Indtast/ret’. Noter hvilket medie der måles på og Lot nummer. Vælg ’OK’ 3 gange. Rekvisitionen vil nu fremgå som ’Ikke udskrevet’ i LABKAII.

 14. 14. I LABKAII trykkes en gang i feltet med dato for den pågældende rekvisition (feltet er grønt). Når der er trykket, vil feltet blive blåt og man kan nu vælge ’Udskriv’ i bunden af vinduet (ikke udskriv ’vist søgning’).

 15. 15. I pop-up-billedet vælges ’Udskriv PTB’.

 16. 16. Vælg printer ’PRMFERT01’ bakke 4. Tryk ’OK’.

 17. 17. Bestillingen gentages for hver inkubator. Vælg ’Bestil’ nederst i højre hjørne, og gentag fra punkt 8 og frem. Vær opmærksom på, at der efter punkt 8 nu fremkommer et pop-up billede. Her vælges ’Opret ny’.

Klargøring af sprøjter til pH måling

 1. 1. Træk ca. 0,7 ml dyrkningsmediemedie op i hver sprøjte.

 2. 2. Placer sprøjterne i inkubatorerne til dagen efter.

 3. 3. Tag sprøjterne ud af de forskellige inkubatorer og sæt prop på. Sørg for at udlufte sprøjterne.

 4. 4. Sæt stregkoden fra hver Labka PTB på 1 ml sprøjter.

 

Klargøring til pH måling i EmbryoScope 4

 1. 18. Tilsæt 2 ml medie i Embryoslide+, som overlejres med 2,5 ml olie.

 2. 19. Placer Embryoslide+ i EmbryoScope 4 til dagen efter.

  1. 19.1. Tryk på ”Ny dyrkningskål”.

  2. 19.2.  Indsæt slide.

  3. 19.3. Tryk ”Forsæt”.

 3. 20. Tag slide ud og sug 0,7 ml dyrkningsmedie op i 1 ml sprøjten vha. en lyserød kanyle.

 4. 21. Sæt prop på og udluft sprøjten.

 5. 22.  Sæt stregkoden fra hver Labka PTB på 1 ml sprøjten.

 

pH måling

 1. 1. Sprøjterne og PTB’erne tages med til KBA, hvor der udføres pH måling på en ABL.

 2. 2. På PTB’erne noteres klokkeslæt og firecifrede initialer.

 3. 3. Find resultaterne i Labka efter analysering og skriv dem i skema.

 

Referenceområde

CSCM-NX Irvine : 7,25-7,40.

 

Optimal pH 7,26-7,35.

 

Hvis målingerne ligger uden for referenceområdet, vises målingerne til laboratorielederen, som så tager stilling til om CO2 skal justeres.