Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Procedure ved pH måling på KBA

 

Formål

At sikre, at PH måling, som led i laboratoriets kvalitetssikring af inkubatorer, udføres korrekt i overensstemmelse med Fertilitetsenheden Aalborg Universitetshospital politik, mål og kravgrundlag i øvrigt.

At sikre at oprettelse af rekvisition og bestilling af analyser i Labka sker i overensstemmelse med Fertilitetsenheden Aalborg Universitetshospital politik, mål og kravgrundlag i øvrigt.

 

Beskrivelse

Ansvar

Biologen har det overordnede ansvar for proceduren. I den daglige drift er laboratoriepersonale ansvarlig for, at nye medarbejder informeres og undervises i proceduren. Medarbejderen er herefter personligt ansvarligt for at proceduren efterleves i praksis.

Apparatur, utensilier og reagenser

Apparatur

Utensilier

Reagenser

ABL

1ml sprøjte

Prop til 1ml sprøjte

Dyrkningsmedie

 

 

Princip

Udføres på alle inkubatorer ved opstart efter ferielukning og derudover en gang i måneden.

 

Fremgangsmåde

Bestilling af analyser til pH måling.

 1. 1. Dobbeltklik på ’LABKAII Webklient PROD’ ikonet på skrivebordet

 2. 2. Skriv fert(aa)’ under afdeling – tryk på vis.

 3. 3. Skriv brugernavn

 4. 4. Skriv password og tryk ’log ind’

 5. 5. Klik på ’Rekvirering’ i linjen foroven

 6. 6. Tast CPR-nr. 090909-fer2 og tryk ’søg’ (knappen er i højre side)

 7. 7. Tryk ’bestil’ i nederste højre hjørne

 8. 8. Ændre ’prøvetagningssted’ fra Hotel til Fert

 9. 9. Indtast prøvedato i formatet dd/mm/yyyy og klokkeslæt

 10. 10. Tryk på ’vælg analyser’

 11. 11. Vælg analyser ved at trykke på ny søgning øverst i venstre hjørne. Flyt derefter markeringen (prikken) ned i ’søg på fulde analyseliste’. Skriv i kode-feltet sys-ph og tryk ’søg’. Dobbeltklik på analysen sys-ph for at vælge den. Den vil nu flytte over i nederste højre felt.

 12. 12. Tryk på ’rekvisition’ nederst i højre hjørne

 13. 13. I ’rekvisitionskommentar’ i pop-up-billedet skrives hvilken inkubator mediet kommer fra. F.eks.: Panasonic 1. Når alt er klart trykkes på ’OK’ 2 gange. Et nyt pop-up billede fremkommer, her vælges ’Indtast/ret’. Noter hvilket medie der måles på og Lot nummer. Vælg ’OK’ 3 gange. Rekvisitionen vil nu fremgå som ’ikke udskrevet’ i LABKAII

 14. 14. I LABKAII trykkes en gang i feltet med dato for den pågældende rekvisition (feltet er grønt). Når der er trykket, vil feltet blive blåt og man kan nu vælge ’udskriv’ i bunden af vinduet (ikke udskriv ’vist søgning’)

 15. 15. I pop-up-billedet vælges ’udskriv PTB’

 16. 16. Vælg printer ’PRMFERT01’ bakke 4. Tryk ’OK’

 17. 17. Bestillingen gentages for hver inkubator. Vælg ’bestil’ nederst i højre hjørne, og gentag fra punkt 8 og frem. Vær opmærksom på at der efter punkt 8 nu fremkommer et pop-up billede. Her vælges ’Opret ny’

Klargøring af sprøjter til pH måling

 1. 1. Sæt stregkoden fra hver Labka PTB på 1 ml sprøjter

 2. 2. Træk ca. 0,7 ml medie op i hver sprøjte

 3. 3. Placer sprøjterne i de rette inkubatorer til dagen efter

 4. 4. Tag sprøjterne ud af de forskellige inkubatorer (8 stk.) og sæt prop på. Sørg for at udlufte sprøjterne.

 5. 5. Sprøjterne og PTB’erne tages med til KBA, hvor der udføres pH måling på en ABL

 6. 6. Find resultaterne i Labka efter analysering og udskriv dem.

 

Referencer

COOK medium 7,3-7,5.

 

Hvis målingerne ligger uden for referenceområdet, vises målingerne til biologen, som så tager stilling til om CO2 skal justeres.