Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Arbejdstilrettelæggelse dagvagt, reumatologiske overlæger – RHN

 

På Reumatologisk Afdeling prioriterer vi høj patientsikkerhed og god service til vores samarbejdspartnere. Der er opgaver, som er svære at forudse og planlægge. Den ideelle situation er med både en uddannelseslæge og en speciallæge alene booket til det uforudsigelige lægearbejde. Men i praksis er det ofte alene en overlæge, der har vagtopgaven. Det har vist sig hensigtsmæssigt med nogle praktiske råd om overlægernes arbejdsplanlægning på ”vagtdage”.

 

Primære opgaver for vagthavende overlæge:

 • • Besvare telefoniske henvendelser af lægelig art fra både primær og sekundær sektor.

 • • Supervision af læger under uddannelse.
  Graden af supervision afhænger af patientens problem, lægens uddannelsestrin og travlheden på afsnittet.

 • • Visitation af henvisninger.
  Planlægges fast kl. 8 – 9 til visiterende speciallæger. For speciallæger uden visitations forpligtelser – kan bookes hastende 1. undersøgelse.

 • • Udføre tilsyn på indlagte patienter, også ved behov fra Akutmodtagelsen.

 • • Undersøgelse af akutte, telefonisk nyhenviste patienter, som ikke kan afvente elektiv undersøgelse (bl.a. vaskulit, ledpunktur til krystalundersøgelse, indlæggelseskrævende led- og rygsygdom).

 • • Visitere og undersøge patienter tilknyttet Reumatologisk afdeling for akutte og afgrænsede problemer (bl.a. bedømmelse af led, ledpunktur med evt. injektion, bivirkning eller komplikation til reumatologisk behandling som fx svær infektion eller udslet).

 • • Supervisere sygeplejersker i forbindelse med selvstændige patientkonsultationer.

 • • Godkende forprøver før en ordineret behandling med DMARD eller biologisk medicin. (Det anbefales, at ordinerende læge så vidt muligt selv godkender forprøver).

 • • Oprette recepter på FMK på medicin ordineret på Reumatologisk afsnit. (Det anbefales at reducere opgaven ved altid at ordinere flest mulige pakninger/genudleveringer ved langtidsbehandling med DMARD).

 • • Undersøge ledvæske og sekret for krystaller. Prøverne modtages fra både primær og sekundærsektor.

 

I situationer hvor vagtlægen har meget travlt skal hastende opgaver i fornødent omfang udføres af afdelingens øvrige læger.

 

Opgaver som normalt IKKE hører til vagtarbejdet:

 • • Udføre elektive førstegangsundersøgelser.

 • • Vurdere indikationen for opstart, skift eller ændring af DMARD og biologisk behandling hos patienter tilknyttet Reumatologisk Afdeling.