Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Prøver til Klinisk Mikrobiologisk Afdeling i Aalborg, OP Frederikshavn

Beskrivelse

Kontroller udløbsdato på eSwab, SSI transportmedium eller sterilt spidsglas. Rekvisitionen til Klinisk Mikrobiologisk Afdeling rekvireres via ikon i Clinical Suite og udprintes. Den usterile hjælper sætter stregkode(r) fra rekvisitionen på eSwab, SSI transportmedium eller sterilt spidsglas. Ved kammebiopsier fås fem stregkoder på samme rekvisition til de fem glas. Efterfølgende makuleres rekvisitionen.

Præparat(erne) bringes hurtigst muligt til køleskabet med dyrkningspræparater (til Klinisk Mikrobiologisk Afdeling, Aalborg) i laboratoriet. Efter kl. 18.00 opbevares præparaterne i køleskabet med medicin til næste dag. Dette noteres på sedlen med den efterfølgende dags program.

Prøven bliver sendt med daglig transport til Aalborg kl. 09.30. Har mikrobiologerne prøven i hænde inden 15.00, sættes prøven op samme dag. Dette giver hurtigst mulige svar.

Definition af begreber

Ved almindelig podning forstås: Prøve taget med podepind og eSwab.

Ved kammebiopsi forstås: 5 vævsprøver som tages blandt andet ved fjernelse af osteosyntesemateriale. Sendes i SSI transportmedium, der opbevares på køl.

Sterilt spidsglas: Rødt WR-glas.

Ved usteril hjælper forstås: En sygeplejerske eller en sygeplejestuderende, som varetager alle forefaldende sygeplejeopgaver på en operationsstue. Hun assisterer den sterile sygeplejerske, således at steriliteten opretholdes.

Formål

Sikre at prøver forsendes på den korrekte måde til Klinisk Mikrobiologisk Afdeling i Aalborg.

Der findes speciel instruks for forsendelse af ledvæske (se ”Håndtering af ledvæske til klinisk mikrobiologi, OP Frederikshavn.”).

Referencer

https://pri.rn.dk/Assets/13325/Rekvirer-proever-Mikrobiologi.pdf