Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Arbejdsgang for røntgen af thorax (Pneumothorax, CVK, Port, PICC-line, Lungebiopsi)

 

Arbejdsgang for røntgen af thorax - Radiologisk afdeling Afsnit syd.

Indikation:

Projektion:

Billeder godkendes af:

Efter undersøgelsen:

PICC-line

PA/LAT

Anæstesisygeplejerske

Sendes på afdelingen efter godkendelse, eller retur til OP

CVK

Obs. placering

Obs. pneumothorax

PA/LAT

Radiolog (regionskode noteres i generel note)

Sendes på afdelingen efter godkendelse

Quinton, Hickmann, Perm-kat -

Obs. placering

Obs. pneumothorax

PA/LAT

Radiolog (regionskode noteres i generel note)

Sendes på afdelingen efter godkendelse

Port

PA/LAT

Radiolog (regionskode noteres i generel note)

Sendes på afdelingen efter godkendelse

OBS Pneumothorax fra akutmodtagelsen, lægevagt og egen læge

PA - INSP/EKSP

LAT - INSP

Radiolog (regionskode noteres i generel note)

Sendes til akutmodtagelsen

SKAL beskrives akut af radiolog

OBS pneumothorax fra afdeling grundet:

- traume

- efter procedure drænfjernelse, pacemaker o.l.)

PA - INSP/EKSP

LAT - INSP

Radiolog (regionskode noteres i generel note)

Sendes retur til afdelingen

SKAL beskrives akut af radiolog

OBS Pneumothorax fra akutmodtagelsen, lægevagt og egen læge, OG hvor der samtidig ønskes svar på andre tilstande (fx obs pneumoni, obs stase, obs infiltrater, obs pleuravæske osv.)

PA/LAT

(ingen EKSP-billede)

Radiolog (regionskode noteres i generel note)

Sendes retur til afdelingen

SKAL beskrives akut af radiolog

Thorax efter CT-vejledt lungebiopsi

PA - INSP/EKSP

LAT - INSP

Radiograf, billederne ses automatisk af lungemedicinsk forvagt.

Sendes retur til afdelingen, hvis der ses stor pneumothorax kontaktes lungemedicinsk forvagt på kode 381, dokumenter regionskode i generel note.

Akut thorax fra egen læge

PA/LAT

Radiolog (regionskode noteres i generel note)

Sendes hjem eller i akutmodtagelsen efter aftale med radiolog.

SKAL beskrives akut af radiolog

Thorax øvrige

  • • Pneumoni

  • • Stase

  • • Status

  • • - Status/kontrol pneumothorax

  • • Pleuravæske

  • • Andet

PA/LAT

Radiograf

Sendes retur til afdelingen

- afviges der fra standardprojektionerne noteres dette i generel note.

 

 

Arbejdsgang for røntgen af thorax efter PICC-line-anlæggelse.

Anæstesi-
sygeplejerske

Der sendes en henvisning i WebPAS

Der angives:

• Kontrol af PICC-line

Anæstesi-
sygeplejerske

I dagtid meldes patienten til røntgen stue 2 på telefonnummer 65102.

I vagttid (hverdage efter kl. 15.00 og i weekend/helligdage hele døgnet) meldes patienten til røntgenvagten på 65151.

Patientens CPR-nummer og navn oplyses.

Portør

Patienten følges til røntgen stue 2 eller stue 16 – efter aftale, og melder patientens ankomst til personalet eller på stuen eller telefonnummer 65102 (vagttid: 65151)

Radiograf

Der tages røntgen af thorax i to planer hvis muligt.

Anæstesi-sygeplejerske

Røntgenbillederne godkendes og radiografen informeres om hvilken afdeling patienten skal køres til.

Er placeringen af PICC-linen ikke korrekt tages patienten med på OP igen.

Radiograf

Der bestilles en portør til patienten.

 

 

Arbejdsgang for røntgen af thorax med henblik på CVK.

Anæstesilæge

Der sendes en henvisning i WebPAS

Der angives:

• Kontrol af CVK

• Kontakttelefonnummer

• Hvilken afdeling patienten skal køre hen efter røntgenoptagelsen

Anæstesi-
sygeplejerske

I dagtid meldes patienten til røntgen stue 2 på telefonnummer 65102.

I vagttid (hverdage efter kl. 15.00 og i weekend/helligdage hele døgnet) meldes patienten til røntgenvagten på 65151.

Patientens CPR-nummer og navn oplyses.

Kontakttelefonnummer til anæstesisygeplejerske oplyses.

Der bestilles portør.

Portør

Patienten køres til røntgen stue 2 eller stue 16 – efter aftale, og melder patientens ankomst til personalet eller på stuen eller telefonnummer 65102 (vagttid: 65151)

Radiograf

Der tages røntgen af thorax i to plan hvis muligt.

Radiolog kontaktes på 65211 eller 62674 (vagttid: kode 621)

Radiolog

Røntgenbillederne godkendes og der ringes tilbage til radiografen på telefonnummer 65102 (vagttid: 65151).

Hvis CVK’et er fejlplaceret eller der er andre komplikationer, kontaktes anæstesilæge på det oplyste kontakttelefonnummer.

Radiograf

Noterer regionskode noteres i generel note.

Der bestilles returkørsel til patienten ud fra stamafdelingen noteret i henvisningen.

 

 

Arbejdsgang for røntgen af thorax efter portanlæggelse.

Anæstesilæge/

Læge på stamafdelingen

Der sendes en henvisning i WebPAS

Der angives:

• Kontrol af port

Operations-
sygeplejerske

I dagtid meldes patienten til røntgen stue 2 på telefonnummer 65102.

I vagttid (hverdage efter kl. 15.00 og i weekend/helligdage hele døgnet) meldes patienten til røntgenvagten på 65151.

Patientens CPR-nummer og navn oplyses.

Portør

Patienten følges til røntgen stue 2 eller stue 16 – efter aftale, og melder patientens ankomst til personalet eller på stuen eller telefonnummer 65102 (vagttid: 65151)

Radiograf

Der tages røntgen af thorax i to plan hvis muligt.

Radiolog kontaktes på 65211 eller 62674 (vagttid: kode 621)

Radiolog

Røntgenbillederne godkendes og der ringes tilbage til radiografen på telefonnummer 65102 (vagttid: 65151)

Hvis porten er fejlplaceret kontaktes henvisende instans.

Radiograf

Regionskode noteres i generel note.

Der bestilles en portør der kan følge patienten til onkologisk dagafsnit.

 

 

Arbejdsgang for røntgen af thorax obs. pneumothorax fra skadestuen og lægevagten 

Lægevagt/skadestuelæge

Der sendes en elektronisk henvisning hvori der angives hvad der mistænkes.

Lægevagt/

sygeplejerske i skadestuen

I dagtid meldes patienten til røntgen stue 2 på telefonnummer 65102.

I vagttid (hverdage efter kl. 15.00 og i weekend/helligdage hele døgnet) meldes patienten til røntgenvagten på 65151.

Patientens CPR-nummer og navn oplyses.

Portør

 

Patienten køres til røntgen stue 2 eller stue 16 – efter aftale, og melder patientens ankomst til personalet eller på stuen eller telefonnummer 65102 (vagttid: 65151).

Kommer patienten fra lægevagten melder de sig i skaderøntgen som aftalt.

Radiograf

Der tages røntgen af thorax, se oversigt for projektioner.

Patienter fra skadestuen og lægevagten går til svar i ATC.

Radiolog kontaktes på 65211 eller 62674 (vagttid: kode 621) der oplyses at der er et thorax der skal beskrives.

Husk at sætte gult flag på, hvis det er obs. pneumothorax.

Radiolog

Røntgenbilleder af patienter fra skadestuen og lægevagten obs. pneumothorax skal beskrives.

Radiograf

Noterer lægens firecifrede regionenskode i generel note.

 

Arbejdsgang for akut røntgen af Thorax fra egen læge

Egen læge

Der sendes en elektronisk henvisning hvori der angives hvad der mistænkes.

Egen læge kontakter sekretærerne i skaderøntgen med melding af patienten.

 

Sekretær

 

Tager imod melding af patienten, patientens CPR-nummer og navn noteres.

Sekretær beder om direkte telefonnummer til egen læge, til brug ved svarafgivelse

 

Egen læge oplyses om hvor patienten skal møde op.

 

Når henvisningen ankommer, noteres det direkte telefonnummer til henvisende læge, så det er tydeligt angivet i henvisningen. 

 

Patienten

 

 Melder de sig i røntgeninformationen 1. sal/skaderøntgen som aftalt.

Radiograf

Der tages røntgen af thorax, se oversigt for projektioner.

Patienten bedes vente udenfor stuen.

 

Der sættes gult flag på henvisningen

 

Radiolog kontaktes på 65211 eller 62674 (vagttid: kode 621) der oplyses at der er et thorax der skal beskrives fra egen læge.

 

Oplys Radiologen om at patienten venter, og der skal ringes tilbage til 65102/65116 i dagtid eller 65151 i vagttid med stillingtagen til, om patienten må gå hjem til svar ved egen læge, eller om patienten skal i akutmodtagelsen.

 

Noterer godkendende radiologs initialer i generel note.

 

Radiolog

Røntgenbilledet skal godkendes, og der skal ringes tilbage til radiografen på telefonnummer 65102/65116 (vagttid: 65151).

 

Det oplyses om patienten må gå hjem og kontakte egen læge for svar, eller skal i modtagelsen.

 

Egen læge kontaktes på det oplyste kontakttelefonnummer i henvisningen, med mundtligt svar på undersøgelsen.

 

HUSK at informere henvisende læge om, at det er henvisende læge der skal kontakte AMK for indlæggelse af patienten.

 

Undersøgelsen beskrives, og det dokumenteres at egen læge har fået mundtligt svar, og om patienten er gået hjem til svar ved egen læge, eller er sendt i akutmodtagelsen.Arbejdsgang for røntgen af thorax fra onkologisk akut modtagelse/onko amb.

Onko. akut modtagelse/onko. Amb.

Der sendes en akut og elektronisk henvisning hvori der angives hvad der mistænkes.

Onko akut modtaglese/onko amb

Uden forudgående telefonisk aftale sendes gående patienter til røntgen receptionen på 1. sal. Patienterne skal være informeret om evt. ventetid.

 

Ved portørkrævende patienter: I dagtid meldes patienten til røntgen stue 2 på telefonnummer 65102.

I overgangen fra radiologisk vagttids start til onko. akut modtagleses lukketid meldes ALLE patienter til røntgenvagten på 65151.

Patientens CPR-nummer og navn oplyses.

 

Portør

 

Patienten køres til røntgen stue 2 eller stue 16 – efter aftale, og melder patientens ankomst til personalet eller på stuen eller telefonnummer 65102 (vagttid: 65151).

 

Radiograf

Der tages røntgen af thorax i to plan hvis muligt.

Patienter sendes tilbage til onko. akutmodtagelse/onko. akut amb.

 

  Billederne ses af læger i onko. akut modtagelsen/onko. amb.

 

Hvem ringer man til …….?

 

Undersøgelse

Kontakt (Dagtid)

 

Tyndtarmpassage

 

65208 (Gastro)

 

Colontransittid

 

65208 (Gastro)

 

Thorax fra egen læge

 

65211 (Orto)

 

Port/CVK

 

65211 (Orto)

 

Pneumothorax

 

65211 (Orto)

 

Piccline

 

Medfølgende personale kigger selv

 

Akutte knogler fra egen læge

 

65158 (Beskrivende radiograf)

 

Thorax fra intensiv, hvis dette ønskes beskrevet

 

65205(Thorax)


Thorax efter CT-vejledt lungebiopsi
hvis stor pneumothorax:

 

Lungemedicinsk forvagt kode 381