Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Arbejdsgang for røntgen af thorax (Pneumothorax, CVK, Port, PICC-line, Lungebiopsi) - SYD

 

Arbejdsgang for røntgen af thorax - Radiologisk afdeling Afsnit syd.

 

 Indikation:

Projektion:

Billeder godkendes af:

Efter undersøgelsen:

PICC-line

PA/LAT

Anæstesisygeplejerske

Sendes på afdelingen efter godkendelse, eller retur til OP
 

CVK

Obs. placering

Obs. pneumothorax

PA/LAT

Radiolog (regionskode noteres i generel note)

Sendes på afdelingen efter godkendelse
 

Quinton, Hickmann, Perm-kat -

Obs. placering

Obs. pneumothorax

PA/LAT

Radiolog (regionskode noteres i generel note)

Sendes på afdelingen efter godkendelse

Port

PA/LAT

Radiolog (regionskode noteres i generel note)

Sendes på afdelingen efter godkendelse
 

Primær udredning af pneumothorax:
 

OBS Pneumothorax i henvisninger fra:

 • • Akutmodtagelsen

 • • Lægevagt

 • • Egen læge

 • • Sengeafdeling HVIS nyt traume under indlæggelse


INSP/EKSP

(ingen lat)

Radiolog (regionskode noteres i generel note)

Sendes til akutmodtagelsen
 

SKAL beskrives akut af radiolog
 

HUSK at påsætte gult flag på henvisningen
 

Thorax fra afd. T
 

- alle indikationer

PA/LAT

Radiograf

Sendes retur.
 

Der tages altid PA/LAT, ønskes andet, skal det stå i henvisningen, uanset henvisningsårsag.
 

OBS Pneumothorax fra akutmodtagelsen, lægevagt og egen læge, OG hvor der samtidig ønskes svar på andre tilstande (fx obs pneumoni, obs stase, obs infiltrater, obs pleuravæske osv.)
 


PA/LAT

(ingen EKSP-billede)

Radiolog (regionskode noteres i generel note)

Sendes retur til afdelingen

SKAL beskrives akut af radiolog
 

HUSK at påsætte gult flag på henvisningen
 

Thorax efter CT-vejledt lungebiopsi

Thorax efter EBUS, TBB og bronkoskopi

 

INSP/EKSP

(ingen lat)

Radiograf, billederne ses automatisk af lungemedicinsk forvagt.

Sendes retur til afdelingen. Hvis der ses en stor pneumothorax som der normalvis reageres på, kontaktes lungemedicinsk forvagt på kode 381, dokumenter regionskode i generel note..
 

Akut thorax fra egen læge

 

 

PA/LAT

Radiolog (regionskode noteres i generel note)

Sendes hjem eller i akutmodtagelsen efter aftale med radiolog.

SKAL beskrives akut af radiolog
 

 

Thorax øvrige
 

 • • Pneumoni

 • • Stase

 • • CP Status

 • • Status/kontrol kendt pneumothorax

 • • Kontrol efter drænfjernelse

 • • Kontrol efter pacemakeranlæggelse

 • • Pleuravæske

 • • Andet
   

 

 

PA/LAT

Radiograf

Sendes retur til afdelingen

 

- afviges der fra standardprojektionerne noteres dette i generel note.

 

 

Arbejdsgang for røntgen af thorax efter PICC-line-anlæggelse.

 

Anæstesi-
sygeplejerske

Der sendes en henvisning i WebPAS

Der angives:

• Kontrol af PICC-line

 

Anæstesi-
sygeplejerske

I dagtid meldes patienten til røntgen stue 2 på telefonnummer 65102.

 

I vagttid (hverdage efter kl. 15.00 og i weekend/helligdage hele døgnet) meldes patienten til røntgenvagten på 65151.

 

Patientens CPR-nummer og navn oplyses.

 

Portør

Patienten følges til røntgen stue 2 eller stue 16 – efter aftale, og melder patientens ankomst til personalet eller på stuen eller telefonnummer 65102 (vagttid: 65151)

 

Radiograf

Der tages røntgen af thorax i to planer hvis muligt.

 

Anæstesi-sygeplejerske

Røntgenbillederne godkendes og radiografen informeres om hvilken afdeling patienten skal køres til.

 

Er placeringen af PICC-linen ikke korrekt tages patienten med på OP igen.

 

Radiograf

Der bestilles en portør til patienten.

 

 

 

Arbejdsgang for røntgen af thorax med henblik på CVK.

 

Anæstesilæge

Der sendes en henvisning i WebPAS

Der angives:

• Kontrol af CVK

• Kontakttelefonnummer

• Hvilken afdeling patienten skal køre hen efter røntgenoptagelsen

 

Anæstesi-
sygeplejerske

I dagtid meldes patienten til røntgen stue 2 på telefonnummer 65102.

 

I vagttid (hverdage efter kl. 15.00 og i weekend/helligdage hele døgnet) meldes patienten til røntgenvagten på 65151.

 

Patientens CPR-nummer og navn oplyses.

 

Kontakttelefonnummer til anæstesisygeplejerske oplyses.

 

Der bestilles portør.

Portør

Patienten køres til røntgen stue 2 eller stue 16 – efter aftale, og melder patientens ankomst til personalet eller på stuen eller telefonnummer 65102 (vagttid: 65151)

 

Radiograf

Der tages røntgen af thorax i to plan hvis muligt.

 

Radiolog kontaktes på 65211 eller 62674 (vagttid: kode 621)

 

Radiolog

Røntgenbillederne godkendes og der ringes tilbage til radiografen på telefonnummer 65102 (vagttid: 65151).

 

Hvis CVK’et er fejlplaceret eller der er andre komplikationer, kontaktes anæstesilæge på det oplyste kontakttelefonnummer.

 

Radiograf

Noterer regionskode noteres i generel note.

 

Der bestilles returkørsel til patienten ud fra stamafdelingen noteret i henvisningen.

 

 

 

Arbejdsgang for røntgen af thorax efter portanlæggelse.

 

Anæstesilæge/

Læge på stamafdelingen

Der sendes en henvisning i WebPAS

 

Der angives:

• Kontrol af port

 

Operations-
sygeplejerske

I dagtid meldes patienten til røntgen stue 2 på telefonnummer 65102.

 

I vagttid (hverdage efter kl. 15.00 og i weekend/helligdage hele døgnet) meldes patienten til røntgenvagten på 65151.

 

Patientens CPR-nummer og navn oplyses.

 

Portør

Patienten følges til røntgen stue 2 eller stue 16 – efter aftale, og melder patientens ankomst til personalet eller på stuen eller telefonnummer 65102 (vagttid: 65151)

 

Radiograf

Der tages røntgen af thorax i to plan hvis muligt.

 

Radiolog kontaktes på 65211 eller 62674 (vagttid: kode 621)

 

Radiolog

Røntgenbillederne godkendes og der ringes tilbage til radiografen på telefonnummer 65102 (vagttid: 65151)

 

Hvis porten er fejlplaceret kontaktes henvisende instans.

 

Radiograf

Regionskode noteres i generel note.

 

Der bestilles en portør der kan følge patienten til onkologisk dagafsnit.

 

 

 

Arbejdsgang for røntgen af thorax obs. pneumothorax fra skadestuen og lægevagten eller akut røntgen af thorax fra egen læge.

 

Egen læge/skadestuelæge

Der sendes en elektronisk henvisning hvori der angives hvad der mistænkes.
 

Egen læge/

sygeplejerske i skadestuen

I dagtid meldes patienten til røntgen stue 2 på telefonnummer 65102.

I vagttid (hverdage efter kl. 15.00 og i weekend/helligdage hele døgnet) meldes patienten til røntgenvagten på 65151.

 

Patientens CPR-nummer og navn oplyses.

 

Egen læge oplyses om hvor patienten skal møde op.

 

Portør

 

Patienten køres til røntgen stue 2 eller stue 16 – efter aftale, og melder patientens ankomst til personalet eller på stuen eller telefonnummer 65102 (vagttid: 65151).

 

Kommer patienten fra egen læge/lægevagten melder de sig i røntgeninformationen 1. sal/skaderøntgen som aftalt.

 

Radiograf

Der tages røntgen af thorax, se oversigt for projektioner. Patienter fra egen læge bedes vente udenfor stuen.

 

Der sættes gult flag på henvisningen

 

Patienter fra skadestuen og lægevagten må køres til skadestuen.

 

Radiolog kontaktes på 65211 eller 62674 (vagttid: kode 621) der oplyses at der er et thorax der skal beskrives.

 

Ved patienter fra egen læge oplyses at patienten venter, og der skal ringes tilbage til 65102 i dagtid eller 65151 i vagttid.

 

Radiolog

Røntgenbilleder af patienter fra skadestuen og lægevagten obs. pneumothorax skal beskrives.

 

Røntgenbilleder af patienter fra egen læge skal godkendes og beskrives, og der skal ringes tilbage til radiografen på telefonnummer 65102 (vagttid: 65151).

 

Det oplyses om patienterne fra egen læge må gå hjem og kontakte egen læge for svar, eller skal i modtagelsen.

 

Radiograf

Noterer regionens initialer i generel note.

 Arbejdsgang for røntgen af thorax fra onkologisk akut modtagelse/onko amb.

 

Onko. akut modtagelse/onko. Amb.

Der sendes en akut og elektronisk henvisning hvori der angives hvad der mistænkes.

 

Onko akut modtaglese/onko amb

Uden forudgående telefonisk aftale sendes gående patienter til røntgen receptionen på 1. sal. Patienterne skal være informeret om evt. ventetid.

 

Ved portørkrævende patienter: I dagtid meldes patienten til røntgen stue 2 på telefonnummer 65102.

 

I overgangen fra radiologisk vagttids start til onko. akut modtagleses lukketid meldes ALLE patienter til røntgenvagten på 65151

.

Patientens CPR-nummer og navn oplyses.

 

Portør

 

Patienten køres til røntgen stue 2 eller stue 16 – efter aftale, og melder patientens ankomst til personalet eller på stuen eller telefonnummer 65102 (vagttid: 65151).

 

Radiograf

Der tages røntgen af thorax i to plan hvis muligt.

Patienter sendes tilbage til onko. akutmodtagelse/onko. akut amb.

 

Billederne ses af læger i onko. akut modtagelsen/onko. amb.

 

Hvem ringer man til …….?

 

Undersøgelse

Kontakt (Dagtid)

 

Tyndtarmpassage

 

65208 (Gastro)

 

Colontransittid

 

65208 (Gastro)

 

Thorax fra egen læge

 

65211 (Orto)

 

Port/CVK

 

65211 (Orto)

 

Pneumothorax

 

65211 (Orto)

 

Piccline

 

Medfølgende personale kigger selv

 

Akutte knogler fra egen læge

 

65158 (Beskrivende radiograf)

 

Thorax fra intensiv, hvis dette ønskes beskrevet

 

65205(Thorax)


Thorax efter CT-vejledt lungebiopsi
hvis stor pneumothorax:

 

Lungemedicinsk forvagt kode 381