Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

MRSA screening for indlagte patienter i Psykiatrien

Beskrivelse

Hvilke patientgrupper skal forespørges om de almene risikosituationer i forbindelse med screening for MRSA ved indlæggelse i Psykiatrien?

 

Der kan dispenseres fra kravet om forespørgsel til de almene risikosituationer i forbindelse med screening for MRSA ved:

  • • Indlæggelse af patienter i børne- og ungdomspsykiatrien samt voksenpsykiatrien, hvor patienten kan kooperere og medvirke til udførelse af håndhygiejne
    Disse patienter skal fremover kun MRSA screenes, hvis der er tegn på klinisk infektion, der kan være forårsaget af stafylokokker

 

 

Der er fortsat krav om forespørgsel til de almene risikosituationer i forbindelse med screening for MRSA for:

  • • Ældrepsykiatriske patienter der indlagte og ikke kan kooperere, det drejer sig både om patienter indlagt i ældrepsykiatrien og ældrepsykiatriske patienter indlagt på øvrige sengeafsnit.

 

 

Vedrørende håndteringen af MRSA i øvrigt henvises til PRI-retningslinje gældende for Region Nordjylland ”MRSA – Methicillin Resistent Staphylococcus aureus (4.2.1) ”.

Formål

At præcisere i hvilke situationer indlagte patienter i psykiatrien i region Nordjylland skal screenes for MRSA, med henblik på at forebygge smittespredning og infektioner med Methicillinresistent Staphylococcus aureus (MRSA) på psykiatriske sengeafsnit.

 

Målgruppe – modtagelse

Retningslinjen gælder for alt klinisk personale i psykiatrien.
 

Generelt

MRSA er resistent over for de antibiotika (beta-lactamer), som normalt bruges til behandling af stafylokokinfektioner.


Infektion med MRSA kan medføre alvorlig sygdom hos i forvejen svækkede personer. Da bakterien er resistent, kan sådanne infektioner være vanskelige at behandle.

 

Forekomsten af MRSA-infektioner er steget over de senere år i Danmark. Tidligere blev MRSA især fundet hos indlagte patienter, der var smittet i udlandet, men i dag bliver hovedparten smittet i samfundet og som noget nyt, ser vi i Region Nordjylland en kraftig stigning i antallet af personer smittet med husdyr-MRSA.

 

Sundhedsstyrelsen har udarbejdet en national vejledning ”vejledning om forebyggelse af spredning af MRSA” 3. udgave fra 2016. I denne vejledning er der åbnet for, at den obligatoriske MRSA screening for patienter indlagt i psykiatrien kan udelades. Psykiatriledelsen i Region Nordjylland har i samarbejde med Infektionshygiejnen dispenseret fra kravet om forespørgsel til de almene risikosituationer i forbindelse med screening for MRSA på børne- og ungdomspsykiatrien samt voksenpsykiatrien. Dette sker i henhold til Sundhedsstyrelsens vejledning og PRI-retningslinje gældende for Region Nordjylland ”MRSA – Methicillin Resistent Staphylococcus aureus (4.2.1) ”.

Referencer

  • • Vejledning om forebyggelse af spredning af MRSA, 3. udgave, Sundhedsstyrelsen

  • • Infektionshygiejniske retningslinjer for hospitaler, Statens Serum Institut.

  • • PRI-retningslinje gældende for Region Nordjylland ”MRSA – Methicillin Resistent Staphylococcus aureus (4.2.1) ”.