Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Rammeordination – delegation til sygeplejersker på Skagen Gigt- og Rygcenter

 

Formål

At sygeplejersken kan behandle tobaksafhængighed på hensigtsmæssig måde og behandle lettere smertetilstande, som ikke kræver lægelig vurdering.

Beskrivelse

Nedenfor nævnte farmaka kan administreres af afsnittets sygeplejersker.

Administrationen skal dokumenteres i det elektroniske medicinmodul.

I alle tvivlstilfælde skal læge kontaktes inden opstart af en medicinsk behandling.

 

Medicinklasser og indikationer

Analgetika

 • • Tabl. Paracetamol (500 mg), 0,5 - 1 g pn. max. x 4 dagligt

 

Behandling af tobaksafhængighed

(doseres efter individuel vurdering)

 • • Sugetabl. Nicotinell 1 mg, mint

 • • Tyggegummi Nicorette 2 mg, fruitmint

 • • Tyggegummi Nicorette 2 mg, mint

 • • Tyggegummi Nicorette 4 mg, mint

 • • Inhalator Nicorette 10 mg

 • • Invisi depotplastre Nicorette, 10 mg/16 timer. Max. 1 stk. dagligt

 • • Invisi depotplastre Nicorette, 15 mg/16 timer. Max. 1 stk. dagligt

 • • Invisi depotplastre Nicorette, 25 mg/16 timer. Max. 1 stk. dagligt

 

Vær særlig opmærksom på følgende grupper:

Gravide - Bør generelt stoppe med rygning uden medicin!

 

Hjertesyge - Konferer ALTID med lægen ved følgende tilstande:

 • • Ustabil Angina Pectoris

 • • Ved AMI, infarkt for mindre end 2 uger siden.

 • • Alvorlige hjerte- og rytmeforstyrrelser.

 

Forsigtighedsregler – OBS:

Tyggegummi

Lidelser i kæbeled og kostbart tandarbejde.

Depotplaster

Obs. allergi for plaster.

Næsespray

Forsigtighed hos personer med rhinitis, tendens til næseblod eller andre lidelser i næsen.

Inhalator

Forsigtighed ved astma og KOL grundet evt. udløsning af hoste og lokalirritation.

Indtagelse af psykofarmaka

Der skal ALTID konfereres med læge før rygestop iværksættes.

Psykisk syge rygere er ofte nødt til at tage meget højere doser medicin mod deres psykiske sygdom end psykisk syge ikke rygere.

Ved rygestop normaliseres kroppens nedbrydningsmekanismer i løbet af få dage, og det medfører, at dosis af visse medicindoser evt. skal nedsættes. Hvis dette ikke sker, er der risiko for bivirkninger og forgiftningssymptomer, ved bl.a. nedenstående aktive stoffer:

 • • Clozapin (Leponex)

 • • Olanzapin (Zyprexa)

 • • Duloxetin (Cymbalta)

 • • Risperidom (Risperdal)

 • • Haloperidol (Seranase)

 • • Imipramin

 • • Anafranil (Clomipramin)

 • • Dumirox (Fluvoxamin)

Usikre bivirkninger af følgende antidepressiva:

 • • Amitriptylin (Saroten)

 • • Nortriptylin (Noritren)

 

Ved rygestop, er der endvidere set øget clearance af benzodiazepiner, hvilket betyder, at patienterne kan have behov for dosisjustering ved egen læge. Dette vedrører:

 • • Alprazolam (Alprox, Tafill)

 • • Lorazepam (Temesta)

 • • Oxazepam (Oxabenz, Oxapax)

 • • Diazepam (Apozepam, Hexalid, Stesolid)

 

 

Referencer

Bekendtgørelse om autoriserede sundhedspersoners benyttelse af medhjælp (delegation af forbeholdt sundhedsfaglig virksomhed) (BEK nr. 1219 af 11/12/2009): https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=129042

Vejledning om autoriserede sundhedspersoners benyttelse af medhjælp (VEJ nr. 115 af 11/12/2009): https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=129064

Regional politik og strategi, PRI: Delegation af forbeholdt virksomhed

Lokal klinisk instruks, PRI: Delegation af arbejdsopgaver til sygeplejersker, Klinik Medicin