Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Rammeordination – delegation til hygiejnesygeplejersker i Infektionshygiejnen, Klinisk Mikrobiologisk Afdeling, Aalborg Universitetshospital

Beskrivelse

Hygiejnesygeplejersker i Infektionshygiejnen kan administrere lægemidler nævnt i bilag 1 i den angivne dosis uden forudgående lægelig ordination. Vurderingen for det samlede behandlingsbehov beror på hygiejnesygeplejerskens faglige skøn og den patientoplevede tilstand. Hygiejnesygeplejersken, der iværksætter behandlingen, har ansvaret for den konkrete ordination.

I tvivlstilfælde skal MRSA-teamets vagthavende speciallæge kontaktes.

 

Rammeordinationerne gælder voksne og børn over 2 år, og er oprettet som delegerede standardordinationer i medicinmodulet. De delegerede standardordinationer overvåges, sammensættes og iværksættes af den ledende overlæge på Klinisk Mikrobiologisk Afdeling.

Dosering, indikation og kontraindikation er angivet i bilag 1.

 

Administrationen skal dokumenteres i det elektroniske medicinmodul, og ordinationen skal efterfølgende godkendes af en læge.

 

Den ledende overlæge har ansvar for at:

  • Opgaver, der delegeres er beskrevet og godkendt

  • Hygiejnesygeplejerskerne er instrueret og oplært

  • Der føres relevant tilsyn med udførelsen af opgaverne

  • Der foreligger dokumentation for ovenstående

 

Det sundhedsfaglige personale har ansvar for at behandle patienterne og dokumentere ordination og/eller medicinadministration i medicinmodulet i overensstemmelse med instruksen.

Definition af begreber

Rammedelegation: Ved rammedelegation overdrager lægen til andre faggrupper at iværksætte behandling med udvalgte lægemidler til grupper af patienter med velbeskrevne sygdomme eller symptomer.

Formål

At hygiejnesygeplejersker har mulighed for at starte behandling før lægelig ordination med enkelte former for medicin.

Bilag

Bilag 1. Rammeordinationer for hygiejnesygeplejersker i Infektionshygiejnen, Klinisk Mikrobiologisk Afdeling, Aalborg Universitetshospital (skema).