Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

TOKS - lokale aftaler i Lungemedicinsk Afdeling

 

Beskrivelse

Alle patienter, undtagen gravide og terminale, TOKS scores x 1 dagligt, i dagvagten inden kl.12. Læger der går stuegang, dokumenterer herefter tilladelig score, samt ordinationer i relation til TOKS i CSC.

  • • TOKS 0-1: Værdier måles 1 x dagligt

  • • TOKS 2 og derover: Lægen tager stilling til, hvor ofte skal der måles værdier/ TOKS scores, og om der er værdier, som må afvige fra behandlingsalgoritmen

Personalet der fører værdier ind, giver TEAM sygeplejersken besked ved værdier på 3 eller derover.

Aften og nattevagten skal følge op på de lægelige ordinationer i relation til TOKS og TOKS score i forhold hertil.

Rent praktisk vil vi anvende computere til formålet. Disse placeres på et lille rullebord, hvor remedier til værdimålning også er anbragt. Således kan værdier føres i CSC med det samme og ses til stuegang.

Vi vil ligeledes anvende TOKS lommeguide til formålet (Udarbejdet af Aalborg Universitetshospital, januar 2013 Plan og kvalitet).

Lommeure anvendes til formålet.

 

Definition af begreber

TOKS - Tidlig opsporing af kritisk sygdom

MAT team - Mobilt Akut Team

Med læge - Menes både en bagvagt og en forvagt

CSC - Clinical Suite

 

Formål

I 6V oplever vi problematikker med TOKS, idet stabile patienter scorer højt. Derfor risikerer vi at flytte fokus fra de kritisk syge patienter. Formentlig vil vi gentagne gange tilkalde MAT team.

 

Referencer

TOKS (Tidlig Opsporing af Kritisk Sygdom) kaldekriterier og tilkald af mobilt akut team.

Tidlig opsporing af kritisk sygdom - TOKS