Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Klinisk farmaceutisk service på Sengeafsnit for Ortopædkirurgi, Frederikshavn (OK3)

Beskrivelse

Følgende klinisk farmaceutiske serviceydelser er indført på Sengeafsnit for Ortopædkirurgi, Frederikshavn (OK3):

 • • Oprettelse af ordinationer i medicinmodulet for elektive patienter

 • • Undervisning ved farmaceut

 • • Udarbejdelse af standardordinationer og standardordinationspakker i medicinmodulet

 • • Udarbejdelse af retningslinjer og instrukser

 • • Deltagelse i arbejdsgrupper, projekter og lignende

 • • Medicinservice model 2

 

For en mere detaljeret beskrivelse af de kliniske farmaceutiske serviceydelser henvises til instruksen ”Klinisk farmaceutisk service på sygehusafsnit i Region Nordjylland, Klinisk farmaceutisk service.

 

I forbindelse med udførelse af klinisk farmaceutiske serviceydelser må kliniske farmaceuter og farmakonomer foretage specificerede handlinger i medicinmodulet og på FMK jf. nedenstående. Øvrige ændringer foretages efter aftale med en læge og dokumenteres i journalen.

 

Farmaceuter og farmakonomer er oprettet i medicinmodulet, således at de kan oprette kladder. Kladderne skal godkendes af en læge inden plejepersonalet kan administrere de pågældende lægemidler.

 

Farmaceuter og farmakonomer oprettes som lægens medhjælp på FMK jf. PRI-instruksen, Lægens medhjælp for apotekspersonalet tilknyttet sengeafsnit i Region Nordjylland (https://pri.rn.dk/Sider/23956.aspx).

 

Farmaceuter og farmakonomers rettigheder i kliniske systemer på Sengeafsnit for Ortopædkirurgi, Frederikshavn (OK3)

 

Rettigheder

 

Farmaceut/farmakonom Oprettelse af ordinationer

Farmakonom,

Medicinservice model 2

Dokumentation/

IT-logning

Adgang til kliniske systemer

 

 

 

 

Clinical Suite

 • Patientjournaler

 • Oprettelse af farmacinotat

 • Kumulerede svar (LABKA)

X

X

Bruger-id

Clinical Suite

 • Patientlister

X

X

Bruger-id

Medicinmodulet

X

X

Bruger-id

Fælles Medicinkort (FMK)

X

 

Digital signatur

Arbejde som lægens medhjælp i FMK

X

 

Digital signatur

Gemme ændringer på FMK

X

 

Digital signatur

BookPlan

X

 

Bruger-id

Registrering af CAVE i Clinical Suite

 

 

 

I tilfælde, hvor patienten ikke har nogen kendt CAVE, må dette registreres i Clinical Suite.

X

 

Bruger-id

Navn og titel

Oprettelse af ordinationer i medicinmodulet

 

 

 

 

 

 

Overføre lægemiddelordinationer fra FMK til medicinmodulet.

X

 

Farmacinotat

Navn og titel

Opret ordinationer i medicinmodulet.

X

 

Farmacinotat

Navn og titel

Seponering af ordinationer på FMK og i medicinmodulet

 

 

 

Dobbeltordinationer.

X

 

Navn og titel

Digital signatur

Antibiotika- og andre kure på FMK, hvor behandlingsperioden er afsluttet.

X

 

Navn og titel

Digital signatur

Lægemiddelordinationer, som ikke længere er aktuelle ifølge patient (efter aftale med praktiserende læge).

X

 

Farmacinotat

Navn og titel

Digital signatur

Lægemiddelordinationer, som tydeligvis er forældet, og hvor recepterne er annulleret (> 2 år), må seponeres på FMK.

X

 

Navn og titel

Digital signatur

Lægemiddelordinationer på paracetamol og NSAID seponeres i FMK/medicinmodulet præoperativt. Med undtagelse af ordinationer med recepter tilknyttet.

X

 

Navn og titel

Digital signatur

Sammenknytning af ordinationer på FMK og i medicinmodulet

 

 

 

Sammenknytte lægemiddelordinationer på FMK og medicinmodulet, når disse kan betragtes sammenstemmende. Det vil sige, at lægemidlerne har samme ATC-gruppe på 5. niveau.

X

 

Pausering af ordinationer i medicinmodulet

 

 

 

Pausering af Marevan/Marcoumar/NOAK og ADP-hæmmere i forbindelse med operation jf. skema fra anæstesilæge/læge

X

 

Farmacinotat

Navn og titel

Administrationsansvar/brug af patientens egen medicin

 

 

 

 

 

 

Rette/tilføje administrationsansvar samt registrere brug af patientens egen medicin efter dialog med plejepersonalet.

X

X

Navn og titel

Ændring af præparat/substitution

 

 

 

Synonymsubstitution i medicinmodulet iht. afsnittets standardsortiment, rekommanderede lægemidler og patientens egene medicin.

X

X

Navn og titel

Oprettelse af administrationsvejledning i medicinmodulet

 

 

 

 

Oprette administrationsvejledning for at afhjælpe sortimentsproblemer i stedet for omordination. Der kan oprettes noter med dispenseringsvejledning til plejepersonale, således at dispensering inden for sortiment bliver muligt.

X

X

Navn og titel

Delegering af rammeordinationer i form af THA- og TKA-standardordinationspakker

 

 

 

Apotekspersonalet må igangsætte følgende standardordinationspakker, som ordinationskladder:

 • • Hofte – THA (Frh)

 • • Knæ – TKA (Frh)

 

I tilfælde af CAVE overfor et lægemiddel, som indgår i standardordinationspakkerne, skal den pågældende lægemiddelordination ikke oprettes. Dette dokumenteres i Farmacinotatet.

X

 

Farmacinotat Navn og titel

Formidling af interventioner

 

 

 

Medicinanamnese og interventioner som fremkommer i forbindelse med klinisk farmaceutisk serviceydelser dokumenteres i EPJ i form af farmacinotat

X

 

Farmacinotat

Målgruppe – modtagelse

Klinisk personale på Sengeafsnit for Ortopædkirurgi, Frederikshavn (OK3).

Formål

Instruktionen har til formål at definere hvilke opgaver og rettigheder kliniske farmaceuter og farmakonomer har på Sengeafsnit for Ortopædkirurgi, Frederikshavn (OK3) i forbindelse med klinisk farmaceutisk service.