Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Antibiotikaprofylakse for patienter med multiresistente bakterier

Formål1

Definition af begreber1

Antibiotikaprofylakse generelt1

MRSA1

ESBL2

VRE og CPO2

Dosering af vancomycin og gentamicin2

Referencer2

 

Formål

Retningslinjer for valg af antibiotikaprofylakse for patienter med multiresistente bakterier

Definition af begreber

MRSA: Methicillin Resistente Staphylococcus aureus

ESBL: Extended Spectrum Beta Lactamase hos enterobakterier

VRE: Vancomycin Resistente Enterokokker

CPO: Carbapenem Resistente Organismer

Antibiotikaprofylakse generelt

Intravenøs antibiotikaprofylakse gives som hovedregel 15 til 60 minutter før incision.

Infusion af vancomycin og ciprofloxacin bør påbegyndes 2 timer før indgrebet af hensyn til infusionstiden.

Profylaktisk brug af antibiotika ud over operationsforløbet har ikke dokumenteret effekt og frarådes derfor i almindelighed. Ved nyreinsufficiens gives en fuld dosis initialt, og ved behov for gentagende doseringer forlænges dosisintervallet. Ved langvarige operationer eller ved stort blodtab skal der tages stilling til supplerende dosis.

MRSA

For patienter som er koloniseret eller inficeret med MRSA og hvor der er indikation for antibiotikaprofylakse erstatter vancomycin det sædvanligt anvendte betalaktam antibiotikum efter nedenstående Skema 1. Afhængig af infektionsfokus kan vancomycin suppleres med gentamicin og evt. metronidazol.

 

Skema 1.

Billede 1

ESBL

For patienter som er koloniseret eller inficeret med ESBL og hvor der er indikation for antibiotikaprofylakse, kan vælges regime if. nedenstående Skema 2.

Afhængigt af infektionsfokus kan regimet suppleres med metronidazol.

OBS: Kolonisation i tarmen er næppe indikation for ESBL dække ved f.eks. ortopædkirurgiske operationer, men kan være relevant ved urologiske eller abdominalkirurgiske indgreb.

 

Skema 2.

Billede 2

VRE og CPO

For patienter som er koloniseret eller inficeret med vancomycin resistente enterokokker (VRE) eller carbapenem resistente organismer (CPO) bør profylaksen fastlægges på case- by- case basis og i tæt samarbejde med Klinisk Mikrobiologisk Afdeling.

Kun undtagelsesvist skal antibiotikaprofylakse dække for VRE (f.eks. ved levertransplantation). Men i disse enkelte situationer vil der sandsynligvis allerede være tale om aktiv behandling med linezolid.

Dosering af vancomycin og gentamicin

 

Vancomycin:

 

 

Vancomycin

 

Nyrefunktion (mL/ min)

eGFR ≥40

eGFR <40

1. dosis

25 mg/kg* (max 2,5 g)

 

15 mg/kg* (max 2,5 g)

Følgende doser

Se: Vancomycin: Systemisk behandling

 

*Vægten er den faktiske vægt også for overvægtige patienter

 

Gentamicin:

 

  • • Doseres én gang i døgnet

  • • Standarddosis (vægt <90 kg): 5 mg/kg

Hvis vægt >90 kg eller patient er kendt med nyreinsufficiens (eGFR <30 mL/min): 4 mg/kg

Se: Kortvarig aminoglykosid behandling styret efter nyrefunktion

 

Referencer

  1. 1. Catherine Liu, Arnold Bayer, Sara E. Cosgrove, Robert S. Daum, Scott K. Fridkin, Rachel J. Gorwitz et al. Clinical Practice Guidelines by the Infectious Diseases Society of America for the Treatment of Methicillin Staphylococcus Aureus Infections in Adults and Children. Clin. Infect. Dis. 2011 Jan, 1; 52: 1-38 (IDSA guidelines)

 

  1. 2. W. Bratzler, E. Patchen Dellinger, Keith M. Olsen, Trish M. Perl, Paul G. Auwaerter, Maureen K. Bolon et al. Clinical practice guidelines for antimicrobial prophylaxis in surgery. Am J Health-Syst Pharm. 2013; 70:195 - 283 (IDSA guidelines)

 

  1. 3. Profylakse (antibiotika til systemisk brug)