Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

RF - kvalitetssikring af hjemmearbejdspladser med diagnostiske monitorer

 

Formål

Det skal sikres, at alle hjemmearbejdspladser, der anvendes til diagnostik af røntgenundersøgelser, kvalitetssikres iht. gældende lovgivning.

 

Definitioner

 • • Modtagekontrol: Omfattende kontrol der udføres ved nyanskaffelse eller efter reparation, der skal vise at røntgenudstyret overholder gældende lovgivning.

 • • Statuskontrol: Større årlig kontrol, der skal vise at røntgenudstyret til stadighed overholder gældende lovgivning.

 • • Konstanskontrol: Hyppig rutinemæssig kontrol, der skal vise at røntgenudstyret til stadighed overholder gældende lovgivning.

 • • Røntgenudstyr: Røntgenapparatur, værnemidler samt diagnostiske monitorer

 • • Røntgenapparatur: Medicinske røntgenanlæg til undersøgelse af patienter

 • • Diagnostiske monitorer: Monitorer til røntgendiagnostik.

 • • Arbejdsplads: En pc med 1 eller flere diagnostiske monitorer.

 • • ITwiki: Regionens web-baserede database til opsamling af resultater af statuskontrol af værnemidler.

 • • RadMT: Regionens database til opsamling af resultater af konstanskontrol af diagnostiske monitorer

 • • RF: Røntgenfysik

 • • AF: Ansvarlig fysiker

 

Metode

Opstilling af ny hjemmearbejdsplads

UDENFOR Region Nordjylland

Budgetansvarlig afsnitsleder på den pågældende afdeling foranlediger at Røntgenfysik kan udføre regstrering samt modtagekontrol af de diagnostiske monitorer på den opstillede arbejdsstation inden abejdspladsen forlader regionen.

Røntgenfysik oplyses desuden om

 • • Lægens navn

 • • Adresse

 • • Kontaktoplysninger

 • • Hvilke undersøgelser lægen skal beskrive på arbejdspladsen

 

Afsnitsleder skal for hjemmearbejdspladsen tegne en serviceaftale med enten Røntgenfysik eller en ekstern leverandør om udførelse af årlig statuskontrol. Resultatet af kontrollen skal straks efter udførelse sendes til Røntgenfysik til godkendelse af AF.

 

Afsnitsleder skal foranledige at lægen modtager instruktion i udførelse af konstanskontrol af Røntgenfysik inden arbejdspladsen forlader regionen.

 

INDENFOR Region Nordjylland

Budgetansvarlig afsnitsleder på den pågældende afdeling foranlediger at Røntgenfysik kan udføre regstrering samt modtagekontrol af de diagnostiske monitorer på den opstillede arbejdsstation på hjeadressen inden arbejdspladsen tages i brug.

Røntgenfysik oplyses om

 • • Lægens navn

 • • Adresse

 • • Kontaktoplysninger

 • • Hvilke undersøgelser lægen skal beskrive på arbejdspladsen

 

Lægen modtager instruktion i udførelse af konstanskontrol ifm. udførelse af modtagekontrol.

 

Statuskontrol

Røntgenfysik sikrer at der udføres årlig statuskontrol af alle hjemmearbejdspladser tilknyttet Region Nordjylland. Dette overvåges centralt af Røntgenfysik ved monitorering af dato for seneste statuskontrol registreret i ITwiki.

 

UDENFOR Region Nordjylland

 

Dato for planlagt statuskontrol ved ekstern leverandør meddeles Røntgenfysik primo januar måned. Modtages statuskontrol ikke senest 5 dage efter forventet udført kontrol rykkes leverandør for dokumentation. Modtages dokumentation ikke indenfor 1 år + 30 dg ift. seneste statuskontrol, forbydes brug af de pågældende monitorer af AF.

 

Den tilsendte dokumentation arkiveres i eDoc.

 

INDENFOR Region Nordjylland

 

Røntgenfysik planlægger egen udførelse af årlig statuskontrol så dokumentationen er AF i hænde senest 1 år + 30 dg efter dato for seneste statuskontrol. Sker dette ikke forbydes brug af de pågældende monitorer af AF.

 

Alle målinger indtastes i ITwiki, hvorefter målingerne valideres i Excel efter udtræk af data fra ITwiki. De validerede målinger sendes til AF til godkendelse.

 

De validerede måleresultater arkiveres i eDoc.

 

Konstanskontrol

Røntgenfysik sikrer at der udføres kvartalsvis konstanskontrol af alle hjemmearbejdspladser tilknyttet Region Nordjylland uanset placering. Dette overvåges centralt af Røntgenfysik ved monitorering af dato for seneste konstanskontrol registreret i RadMT.

 

(RadMT er købt af Region Syddanmark, men har ikke fungeret efter hensigten. Store modifikationer af kildekoden har været nødvendige ift. Region Nordjyllands PACS-system. RadMT er i klinisk test på Regionshospitalet Nordjylland Frederikshavn, hvor stabiliteten afprøves. Implementering efterfølgende i resten af RN er forholdsvis enkel. Forventningen er fortsat fuld implementering i RN af RadMT i Q3 2017)