Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

MR - Personalevejledning - IV kontrast, creatinin og eGFR

 

Denne personalevejledning er udarbejdet for at Billeddiagnostisk Afdeling kan leve op til Sundhedsstyrelsen’s anbefalinger (november 2013):

 

Retninglinjer for undersøgelse af nyresyge patienter med gadoliniumholdige kontraststoffer ved MR-skanning

 

Heri anbefales det, at der ved alder på 65 eller over, ved alder på 2 år eller under samt ved nyresygdom eller mistanke herom, bør foretages bestemmelse af nyrefunktionen ved estimering af GFR (Glomerulær Filtrations Rate/hastighed) før MR-skanning med kontraststof.

eGFR er en mere præcis bestemmelse af nyre funktionen end creatinin og beregnes ud fra p-creatinin, køn og alder.

Hvis der er tale om kronisk nyresygdom, diabetes mellitus eller aldersscreening uden mistanke om akut forværring, accepteres en bestemmelse, som er foretaget indenfor en måned forud for skanningen.

Ved en akut forløbende nyresygdom kan eGFR være misvisende og bør højst være en uge gammel. I disse situationer anbefaler man samtidig konferering med en speciallæge i nefrologi (hos børn med en speciallæge i pædiatri).

Siden begyndelsen af september 2010 er FBE Klinisk Biokemi Syd begyndt at rapportere eGFR sammen med P-creatinin, når man bestiller en creatinin (”Estimeret GFR efter MDRD formelen”).

Den opgivne eGFR hos voksne fra FBE Klinisk Biokemi Syd er beregnet efter samme (såkaldte MDRD) formel, som anbefalet i Sundhedsstyrelsen’s anbefalinger.

Børn: Her opgives kun P-creatinin. Se eventuelt SST’s vejledning – side 7 øverst, side 10 øverst samt bilag herunder.

Generelt er der ikke noget til hinder for, at en patient kan få lavet både MR med iv. gadolinium og CT med iv. kontrast samme dag, naturligvis under hensyntagen til patientens nyrefunktion.

 

Procedure for kontrast.

 

Visiterende læge: Skriver på henvisningen ved evt. brug af kontrast

MR bookingsekretær: Planlægger at der på undersøgelsesdagen foreligger en eGFR, der ikke er over 30 dage gammel. Det tjekkes af operatøren.

På Thisted Sygehus bruges kun Gadovist som MR-kontraststof. Det tilhører lavrisiko stofferne.

Ved eGFR > 30 gives Gadovist 0,1 mmol/ml.

Gadovist gives efter vægt 0,1 ml pr. kg max. 7,5 ml.

Efter undersøgelse dokumenteres med frase i generel note bl.a. kontrastforbrug.

Specielle tilfælde henvises til Aalborg PRI

Ved eGFR < 30 skal radiologen vurdere.