Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Sygeplejerskens opgave i Akutmodtagelsen i forbindelse med stikuheld

 

Formål

At ensarte og kvalitetssikre forløbet i forbindelse med stikuheld.

Definition af begreber

Hepatitis B: smitsom leverbetændelse

AK-behandling: behandling med blodfortyndende medicin

Beskrivelse

Når en patient/ medarbejder henvender sig i Akutmodtagelsen grundet en stikskade, er det sygeplejerskens opgave at gøre følgende:

 

 • • Tjekke, at hudlæsionen er rengjort og renset i henhold til instruks

 • • Kontakte en forvagt med henblik på journalskrivelse, samt risikovurdering

 • • Hvis forvagten vurderer, at patienten skal vaccineres, sendes patienten på Klinisk Biokemisk Afsnit med henblik på blodprøvetagning. Inden da forbestilles blodprøver i Labka ved at man vælger pakken "stikuheld" og plukker prøver ud, svarende til skemaet nedenfor. Endvidere bestilles de efterfølgende blodprøver i Labka. (HCV-RNA søges under koden med ”HCVRNA”), og datoen påføres patientkortet.

 

Dato

Blodprøver

Vaccination

Hurtigst muligt

 

Anti-HBs, HBsAG, HIV-antistoffer (HIVab) og HCV-antistoffer (HCVab)

1 ml Engerix-B 20ug IM

1 mdr. efter eksposition

HCV-RNA, HIV-antistof (HIVab)

1 ml Engerix-B 20ug IM

2 mdr. efter eksposition

 

1 ml Engerix-B 20ug IM

3 mdr. efter eksposition

HBsAg, HCV-RNA, HIV-antistof (HIVab) og HCV-antistoffer (HCVab)

INGEN

6 mdr. efter eksposition

HCV-antistoffer (HCVab)

INGEN

12 mdr. efter eksposition

INGEN

1 ml Engerix-B 20ug IM

 

 • • Hvis den skadelidte tidligere er vaccineret for hepatitis B for > 25 år siden, skal han have en booster-vaccination, hvilket indebærer en enkelt inj. engerix-B, dog altid efter en lægelig vurdering.

 • • Hvis den skadelidte tidligere er vaccineret for hepatitis B for < 25 år, bør han være dækket ind, dog med undtagelse af immuninkompetente personer. Lægen tager i hvert enkelt tilfælde stilling til behov for vaccination.

 • • Hvis den skadelidte ikke tidligere er vaccineret, skal han følge vaccinationsprogrammet, som vist på patientkortet - se ovenfor.

 • • I tilfælde af, at den skadelidte er i AK-behandling, gives injektionen SC.

 • • Hvis den skadelidte arbejder på sygehuset, gives de resterende injektioner i Medicinsk Ambulatorium som også foranstalter opfølgning af blodprøver.

 • • Hvis det er personale fra regionens specialinstitutioner, er der indgået aftale om, at de uopfordret kan henvende sig på sygehuset og behandles på lige fod med sygehusets sundhedspersonale. Det gælder for følgende institutioner:

  • Boformen Kærvang, Nykøbing Mors

  • Daghusene Thisted og Nykøbing Mors

  • Boformen Aas, Thisted

  • Rehabiliteringscentret Strandgården, Nykøbing Mors

  • Socialpsykiatrisk Boform Vestervang, Løgstør

 

 • • Andre offentlige ansatte skal på sygehuset og risikovurderes, hvor de modtager første vaccination og får foretaget blodprøver. De resterende blodprøver og vaccinationer foretages ved egen læge.

 • • Generel information:

  • Informere om, at skaden skal meldes til ens arbejdsleder eller arbejdsmiljørepræsentant, således at uheldet bliver anmeldt som en arbejdsskade.

  • Lægen er ansvarlig for at informere patienten yderligere i forhold til risikoen for seksuel overførsel af eventuel smitte.

  • Patienten medgives tid til næste vaccination.

  • Patienten informeres om at vente i 15 minutter af hensyn til eventuel anafylaktisk reaktion.

Der udfærdiges et journalnotat, som dokumentation på, at patienten er vaccineret.

 

Administration af vacciner og registrering i Det Danske Vaccinationsregister (DDV)

Alle autoriserede sundhedspersoner kan registrere vaccinationer i DDV.

I Akutmodtagelsen, Thisted, må sygeplejersker og læger administrere tetanus vacciner og registrere i DDV.