Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Hysterektomi og Bilateral Salpingoooforektomi (BSO) – malign – robotoperation, sygeplejestandard (G)

 

Beskrivelse

Neoplasma malignum endometrii – se relation

Hyperplasia endometrii – se relation

 

Sygeplejefaglig intervention tager udgangspunkt i den individuelle patients samlede situation, der inkluderer lidelse og behandling. Instruks er udarbejdet på baggrund af fællestræk for disse patienter, herunder sygeplejerskens opgaver i den tværfaglige og tværprofessionelle indsats m.h.p. sammenhængende patientforløb.

 

Præsamtale

 • • Identificere patient med navn og CPR.

 • • Udlevere følgende foldere:

 • ”Velkommen til Gynækologisk Sengeafsnit”

Når patienten skal have fjernet livmoder pga. livmoderkræft eller atypisk hyperplasi, udleveres:

 

 • ”Fjernelse af livmoderen ved livmoderkræft eller forstadier til livmoderkræft (robotkirurgi)”– se referencer

 

Eller

 

 • ”Fjernelse af livmoder på grund af livmoderkræft (åben operation)”se referencer.

 

Ved opfølgende operation til patienter, der har fået fjernet livmoder i benignt regi, og man senere finder ud af, at der er kræft i livmoderen. Endvidere ved recidiv af livmoderkræft, udleveres:

 

 • Opfølgende operation ved livmoderkræft (Robotkirurgi)” – Pdf-center nr.: – se referencer

 

 

Nedenstående forløb retter sig mod patienter, der gennemgår robotoperation. Skal der gøres åben operation henvises til forløbsbeskrivelsen i instruksen ”Eksplorativ laparatomi” - se relation.

 

PET-CT

I Gynækologisk Ambulatorium, hvor patienterne kommer til udredning og viderehenvises til OP samt i sjældne tilfælde PET- CT, vil lægerne informere dem om dette. Se relation ”Eksplorativ laparotomi” vedrørende PET-CT i øvrigt.

 

Præsamtalen fortsat:

 • • Foretage MRSA-, CPO-, og KRAM screening – ved problem/behov udleveres grøn informationsflyer om tilbud i kommune.

 • • Ernæringsscreening hvis vurderet risiko - se relation (Ernæring – gynækologi)

 • • Tryksårsscreening.

 • • Måle udgangs SAT.

 • • Med udgangspunkt i, hvilken information kvinden allerede har fået og hvilke tanker hun gør sig: afdække problemer og ressourcer.

 • • Spørge til kvindens sociale situation og netværk.

 • • Beskrive indre og ydre ressourcer. Eksempel på spørgsmål: Se fortrykte spørgsmål på præsamtaleark – Svarene noteres som beskrevet på vejledning til præsamtaleark.

 • • Tale med kvinden om tanker om mulig malign sygdom.

 • • Anæstesitilsyn foretages.

 • • Blodprøver tages efter ordination.

 • • Informere kvinden om det postoperative forløb, herunder smertebehandling, mobilisering, kost og tromboseprofylakse

 • • Opfordre kvinden til at anskaffe sig smertestillende medicin samt evt laksantia til efter udskrivelse.

 • • Medgive Fragmin til indgift dagen før operation (Dokumenteres i Columna) – se relation ”Thromboseprofylakse”

 • • Afklare hvem der giver Fragmin. Hvis det skal være hjemmesygeplejerske – bestilles via E-breve og korrespondancemeddelelse – brug og udfyld frase – ”tromboseprofylakse”

 • • Opfordre kvinden til at spise et nærende måltid så sent som muligt aftenen før operationen samt drikke 400 ml Præ-Op drik inden kl. 6 på OP-dagen – diabetikere undtaget.

 • • Har patienten diabetes, bestilles GIK-drop profil til præsamtalen, så svar på kreatinin kan komme før operation. Desuden bestilles GIK-drop pakke til operationsdagen kl 7.15 enten – tages enten i blodprøvelaboratoriet før ankomst (bookes i Bookplan) eller i afdelingen kl 7.15 – bookes i Columna. Prøverne bestilles som ”livsvigtige” på operationsdagen med begrundelsen at patienten skal opereres. Behov for GIK-drop skrives i kalenderen, så det tydeliggøres på Cetrea før ankomst i afdelingen. GIK – drop – se relation

 • • Opfordre kvinden til at have pårørende med til operationsbeskrivelse dagen efter operationen.

 • • Pårørende kan komme dagen efter operation kl. 9.30 til information, med forbehold for ventetid.

 • • Samtykke til videregivelse af helbredsoplysninger

 • • Data indtastes i Databasen – se ekstern link

 

Information om tiden efter udskrivelse

 • • Besvare spørgsmål fra patienten

 • • Informeres om, at der altid gives råd og vejledning inden patienten udskrives. Informationen gives gerne sammen med pårørende

 

Til top

 

Dag 0 præoperativt

 • • Identificere kvinden med patientarmbånd.

 • • Udfyld interventionen ” Klargøring til indgreb”

 • • Tjekke om kvinden er fastende?

 • • Præmedicin gives efter ordination

 • • Tjekke om Fragmin er taget.

 • • Har kvinden drukket sukkerholdig drik inden kl. 06?

 • • TED-strømper påsættes.

 • • Navlen renses og anden præoperativ forberedelse til operation – se relation

 • • Har kvinden behov for ledsager til OP eller behov for beroligende medicin?

 • • I tilfælde af GIK drop ved patient nummer et, blander vi droppet og medsender til OP. Ved patient nummer to opsættes GIK drop så hurtigt som muligt.

 • • Til forstuegang aftale tidspunkt for operationsbeskrivelse kl. ca.9.30 dagen efter operation. Efter patientens ønske inviteres pårørende med til operationsbeskrivelsen.

 • • Der anlægges venflon og opsættes i.v. Ringer-acetat ved faste i > 6 timer.

 • • Oplysninger i e-breve set, og brugbare oplysninger effektiveres.

 • • Varsle udskrivelse i e-breve indenfor 48 timer

 

Til top

 

Dag 0 postoperativt

Ved ankomst fra OPV:

 • • Udfyldes postoperativ sygeplejestatus

 • • Bevidsthedstilstand og almene befindende vurderes postoperativt

 • • Er der andre komplikationer beskrives de under de forskellige afsnit i status

 • • Observere for vaginal blødning.

 • • Observere funktion af evt.KAD (Er oftest seponeret på opvågning efter standard).

 • • Mobilisere pt. til sengekant + gå-tur.Udlevere og gennemgå folder ” Sådan kommer du i gang efter operationen” – se reference

 • • Drop proppes ved ankomst fra OPV og pt tilbydes drikke og spise

 • • Forbinding observeres, skiftes ved gennemsivning. Steril teknik.

 • • VAS/NRS for smerter i hvile ved ankomst fra OPV samt efter evt pn smertestillende medicin.

 • • VAS/NRS for kvalme postoperativt ved ankomst fra OPV samt efter evt pn kvalmestillende medicin.

 • • Patienten TOKS’es indenfor 2 timer efter retur i afsnit.

 

Respiration / cirkulation:

 • • Fragmin gives kl. 20

 • • TOKS til natten. Hvis SAT </= 93% gives der 1-2 l ilt.

 

Udskillelse:

 • • Opvågningen seponerer KAD, hvis ikke der er informeret om andet.

 • • Observer for spontan vandladning indenfor 4 timer efter sep. af KAD.

 • • Har kvinden haft flatus?

 • • Give pn Laxoberaldråber til aften

 

Aktivitet:

 • • Mobiliseres x flere i hver vagt. Mål: min i alt 1 time. Dokumenteres i CCS + i Databasen - se link

 

Ernæring:

 • • Observere om kvinden spiser og drikker.

 • • Tilbyde 2 stk. proteindrik, en i DV og en i AV.

 • • Tygge tyggegummi/sutte drops x 3 dgl. minimum 30 min ad gangen.

 • • VAS/NRS for kvalme i hver vagt samt efter pn medicin

 

Smerter:

 • • VAS/NRS for smerter i hvile, ved mobilisering samt efter evt pn medicin i hver vagt

 

Hud/væv:

 • • Forbinding ved indstikssteder observeres i hver vagt, skiftes ved gennemsivning. Steril teknik.

 

Psykosociale:

 • • Eks vaske hænder før måltid og børste tænder morgen og aften, samt efter opkast, anstændig påklædning ved mobilisering, ryste hovedpude samt lægge til rette, vende dynen efter hvil, lufte ud på stuen før måltid samt ved behov, pude i ryg, oprydning på sengebord, frisering før mobilisering, friske drikkevarer.

 • • Se til patienten flere gange i løbet af vagten.

 

Viden / udvikling:

 • • Afklare om der er mulighed for at få udbetalt kritisk sygdom.

 • • Ved behov: udfylde og sende plejeforløbsplan.

 • • Data i Databasen indtastes i hver vagt – se link

 

Til top

 

Dag 1 postoperativt

Overgå fra dokumentation i ”Postoperativ sygeplejestatus” til ”Sygeplejestatus”

 

Cirkulation / respiration:

 • • TOKS min 2 x dagligt

 

Udskillelse:

 • • Har kvinden haft flatus?

 • • Har kvinden haft afføring? Give laksantia.

 • • Hvis KAD: - urinproduktion i KAD observeres i hver vagt.

 • • Når KAD fjernes: obs spontan vandladning indenfor 4 timer, og til der vurderes fri vandladning.

 

Aktivitet:

 • • Tilbyde kvinden hjælp til personlig hygiejne gerne før kl. 9.30.

 • • Mobiliseres x flere i hver vagt. Mål min 3 timer. Dokumenteres i CCS + i Databasen - se link

 

Ernæring:

 • • Tilbyde 2-3 stk. p-drik i DV + AV.

 • • Tilbyde tyggegummi/drops x 3 dgl.

 • • VAS/NRS for kvalme samt efter pn medicin i hver vagt

 

Smerter:

 • • VAS/NRS for smerter i hvile, ved mobilisering samt efter pn medicin i hver vagt

 

Hud/væv:

 • • Forbinding ved indstikssteder observeres i hver vagt, skiftes ved gennemsivning. Ren teknik.

 • • Sep forbinding hvis disse er tørre 24 timer postoperativt.

 

Psykosociale forhold:

 • • Tale med kvinden og hendes pårørende om hendes aktuelle tilstand. (Beskrive indhold af samtale under fanen ”patientoplysninger – dialog og under information, undervisning, udleveret materiale”, ”Samtale med patient / pårørende”.)

 • • Evt. tilbyde samtale med præst.

 • • Eks vaske hænder før måltid, børste tænder morgen og aften, samt efter opkast, anstændig påklædning ved mobilisering, ryste hovedpude samt lægge tilrette, vende dynen efter hvil, lufte ud på stuen før måltid samt ved behov, pude i ryg, oprydning på sengebord, frisering før mobilisering, friske drikkevarer.

 • • Se til patienten flere gange i løbet af vagten.

 

Viden/udvikling:

 • • Lægesamtale med patient og pårørende ca. kl 9.30. Spl deltager. (Beskrive indhold af samtale under fanen patientoplysninger – dialog og under information, undervisning, udleveret materiale.)

 • • Afklare om der er mulighed for at få udbetalt kritisk sygdom

 • • Evt opdatere plejeforløbsplan og sende inden kl. 12.

 • • Hvis patienten skal udskrives, da evt udfylde og sende udskrivningsrapport

 • • Data i databasen indtastes i hver vagt. – se link

 

Til top

 

Udskrivningssamtale

Udfylde, udlevere og gennemgå udskrivningsark ”Efter operation med kikkertassistance evt. ved hjælp af robot” - se referencer.

Samtalen foregår i dialogform i enerum og tilpasses patientens behov. Der må gerne være pårørende til stede.

 • • Samtale om indlæggelsesforløbet.

 • • Hvad vil kvinden og pårørende gerne tage op til udskrivningssamtalen?

Informere om de fysiske forholdsregler:

 • • Genoptage arbejdet efter 2-3 uger.

 • • Motion flere gange dagligt til vanligt aktivitetsniveau indenfor 2 uger.

 • • Der er ikke løfteforbud som sådan, men kvinden må ikke bruge mavemusklerne i op til 2 uger. Så snart en bevægelse gør ondt i maven, skal hun stoppe. Kvinden må gerne løfte, så længe det ikke gør ondt. Dog skal tingene holdes tæt ind til kroppen.

 • • Vente 2 uger med hård sport, tunge løft.

 • • Evt udlevere Fragmin + kanylebøtte – se relation ” Thromboseprofylakse”.

 • • Afklare hvem der giver Fragmin. Hvis det skal være hjemmesygeplejerske – bestilles via E-breve og korrespondancemeddelelse – brug og udfyld frase – ”tromboseprofylakse”

 • • Bil/cykel må genoptages når pt føler sig klar til det – typisk efter nogle dage. Hun skal kunne bevæge fødderne f.eks. fra speeder til bremse uden smerter i mavemusklerne.

 • •  Agraffer/sting fjernes efter ca. 8 dage hos egen læge

 • • Genoptage samleje efter 4 uger. Ingen forandringer i evnen til at kunne mærke hvad der foregår i skeden / underlivet. Spørge om pt har spørgsmål vedrørende fremtidigt seksualliv.

 • • Eventuelle smerter før OP kan godt være forsvundet pga. operationen.

 • • Evt. vagifem efter 2 uger. Start med vanlig dosis.

 • • Informere om mulig blødning/sivning efter 3-4 uger, når sting i skedetoppen giver sig.

 • • Vigtigt at tage smertestillende fast 1-2 uger, for at undgå smertegennembrud. Trap langsomt ud.

 • • Opfordrer kvinden til at bruge sit netværk til at dele sine tanker med – alternativt professionel hjælp gennem egen læge.

 • • Tilbyde og aftale tid for telefonopkald – Tryghedsopkald 1 - indenfor 8 dage.

 • • Mulighed for at kontakte afsnittet ved spørgsmål/brug for hjælp.

 • • Ved glandelfjernelse af mere end 2 lymfeknuder udleveres pjece: ”Gode råd til at forhindre udvikling af lymfødem” - se referencer

 • • Udlevere pjecen ”Bækkenbundstræning for kvinder” – pt må opstarte straks efter udskrivelse.

 • • Udlevere Behovsskema, som patienten opfordres til at udfylde inden ambulant besøg/første besøg på onkologisk.

 • • Udlevere plastiklomme med færdigpakkede foldere som indeholder:

 

 • ➢ ”Kræft i livmoderen”

 • ➢ ”Kræft Guide til hjælp og viden”

 • ➢ ” Tilbud og rådgivning til kræftpatienter og pårørende”.

 • ➢ ” Rehabilitering i Region Nordjylland ”.

 • ➢ HUSK også hjemkommunens rehabiliteringsfolder

 

Praktiske gøremål i forbindelse med udskrivelse:

 • • Ved behov/ernæringsproblem - grøn recept på p-drikke og kvalmestillende. Obs om der skal følges op i kommune.

 • • Tid for aftalt tryghedsopkald noteres i kalender.

 • • Afslut interventioner og problem medmindre problemet fortsætter

 • • Indtast og indlever ”Udskrivelse” Databasen – se link

 

Referencer

 

 

Pjecer

 • • ”Fjernelse af livmoderen ved livmoderkræft eller forstadier til livmoderkræft (robotkirurgi)”: Pdf-center nr.: KBUA01-153

 

 • • ”Fjernelse af livmoder på grund af livmoderkræft (åben operation): Pdf-center nr: KBUA01-165

 

 • • ”Opfølgende operation ved livmoderkræft (højrisiko)”: Pdf-center nr.: KBUA01-169

 

 • • ”Bækkenbundstræning for kvinder”: Pdf-center nr.: AKUA11-560

 

 • • ” Sådan træner du, når du er opereret gennem bugvæggen”: Pdf-center nr.: AKUA11-555

 

 • • ”Sådan kommer du i gang efter operationen”: Pdf-center nr.: KBUA01-313

 

 • • ”Gode råd til at forhindre udvikling af lymfødem”: Pdf-center nr.: KBUA01-173

 

Udskrivningsinformation

 • • ”Efter operation med kikkertassistance evt. ved hjælp af robot”: Pdf-center nr.: 80010811TA11

 

 • • ”Efter operation gennem bugvæggen”: Pdf-center nr.: 80010811TA10

 

Til top