Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Hysterektomi og Bilateral Salpingoooforektomi (BSO) – malign – robotoperation, sygeplejestandard (G)

 

Beskrivelse

Neoplasma malignum endometrii – se relation

Hyperplasia endometrii – se relation

 

Sygeplejefaglig intervention tager udgangspunkt i den individuelle patients samlede situation, der inkluderer lidelse og behandling. Instruks er udarbejdet på baggrund af fællestræk for disse patienter, herunder sygeplejerskens opgaver i den tværfaglige og tværprofessionelle indsats m.h.p. sammenhængende patientforløb.

 

Præsamtale

 • • Identificere patient med navn og CPR.

 • • Udlevere følgende foldere:

Når patienten skal have fjernet livmoder pga. livmoderkræft eller atypisk hyperplasi, udleveres:

 

 • ”Fjernelse af livmoderen ved livmoderkræft eller forstadier til livmoderkræft (robotkirurgi)”– se referencer

 

Eller

 

 • ”Fjernelse af livmoder på grund af livmoderkræft (åben operation)”se referencer.

 

Ved opfølgende operation til patienter, der har fået fjernet livmoder i benignt regi, og man senere finder ud af, at der er kræft i livmoderen. Endvidere ved recidiv af livmoderkræft, udleveres:

 

 • Opfølgende operation ved livmoderkræft (Robotkirurgi)” – ID-nr.: – se referencer

 

 

Nedenstående forløb retter sig mod patienter, der gennemgår robotoperation. Skal der gøres åben operation henvises til forløbsbeskrivelsen i instruksen ”Eksplorativ laparatomi” - se relation.

 

PET-CT

I Gynækologisk Ambulatorium, hvor patienterne kommer til udredning og viderehenvises til OP samt i sjældne tilfælde PET- CT, vil lægerne informere dem om dette. Se relation ”Eksplorativ laparotomi” vedrørende PET-CT i øvrigt.

 

Præsamtalen fortsat:

 • • Foretage MRSA-, CPO-, og KRAM screening – ved problem/behov udleveres grøn informationsflyer om tilbud i kommune

 • • Ernæringsscreening - se relation (Ernæring – gynækologi)

 • • Tryksårsscreening

 • • Måle udgangs SAT

 • • Med udgangspunkt i, hvilken information kvinden allerede har fået og hvilke tanker hun gør sig: afdække problemer og ressourcer

 • • Spørge til kvindens sociale situation og netværk

 • • Beskrive indre og ydre ressourcer

 • • Tale med kvinden om tanker om mulig malign sygdom

 • • Anæstesitilsyn foretages – evt ordinationer fra anæstesi tjekkes efterfølgende

 • • Blodprøver tages efter ordination

 • • Informere kvinden om det postoperative forløb, herunder smertebehandling, mobilisering, kost og tromboseprofylakse

 • • Opfordre kvinden til at anskaffe sig smertestillende medicin samt evt laksantia til efter udskrivelse

 • • Medgive Fragmin til indgift dagen før operation (dokumenteres i Columna) – se relation ”Thromboseprofylakse”

 • • Afklare hvem der giver Fragmin – evt bestille hjemmesygeplejerske, bestilles via Korrespondancebrev – brug og udfyld standardtekst ”tromboseprofylakse”

 • • Opfordre kvinden til at spise et nærende måltid så sent som muligt aftenen før operationen samt drikke 400 ml Præ-Op drik inden kl. 6 på OP-dagen – diabetikere undtaget

 • • Har patienten diabetes, bestilles GIK-drop profil til præsamtalen, så svar på kalium og kreatinin kan komme før operation. Obs om pt er kendt med nyreinsifficiens – se relation.

 • • Opfordre kvinden til at have pårørende med til operationsbeskrivelse dagen efter operationen. Pårørende kan komme dagen efter operation kl. 9.30 til information, med forbehold for ventetid.

 • • Samtykke til videregivelse af helbredsoplysninger

 • • Data indtastes i Databasen – se ekstern link

 

Information om tiden efter udskrivelse

 • • Besvare spørgsmål fra patienten

 • • Informeres om, at der altid gives råd og vejledning inden patienten udskrives. Informationen gives gerne sammen med pårørende

 

Til top

 

Dag 0 præoperativt

 • • Identificere kvinden med patientarmbånd.

 • • Udfyld interventionen ”Klargøre patient til operation”

 • • Tjekke om kvinden er fastende, har drukket præ-drik samt om fragmin er taget.

 • • Præmedicin gives efter ordination

 • • TED-strømper påsættes.

 • • Navlen renses og anden præoperativ forberedelse til operation – se relation

 • • Evt GIK drop blandes og sættes op/medsendes til OP. Husk ordination og administration i Columna.

 • • Der anlægges venflon og opsættes i.v. Ringer-acetat ved faste i > 6 timer.

 • • Udlevere og gennemgå folder ” Sådan kommer du i gang efter operationen” – se reference

 • • Oplysninger i Hjemmepleje set, og brugbare oplysninger effektiveres. Standardplan ”Udskrivelse” ordineres ved vanlig hjemmehjælp. Varsle udskrivelse rettidigt.

 

Til top

 

Dag 0 postoperativt

Ved ankomst fra OPV:

 • • Udfyldes postoperativ sygeplejestatus

 • • Bevidsthedstilstand og almene befindende vurderes postoperativt

 • • Er der andre komplikationer beskrives de under de forskellige afsnit i status

 • • Observere for vaginal blødning

 • • Observere funktion af evt.KAD (Er oftest seponeret på opvågning efter standard).

 • • Mobilisere pt. til sengekant + gå-tur

 • • Drop proppes ved ankomst fra OPV og pt tilbydes drikke og spise

 • • Forbinding observeres, skiftes ved gennemsivning. Steril/non touch teknik.

 • • NRS for smerter og kvalme ved ankomst fra OPV samt efter evt pn medicin

 • • Patienten TOKS’es indenfor 2 timer efter retur i afsnit

 

Respiration / cirkulation:

 • • Fragmin gives kl. 20

 • • TOKS til natten. Hvis SAT </= 93% gives der 1-2 l ilt.

 

Udskillelse:

 • • Opvågningen seponerer KAD, hvis ikke der er informeret om andet

 • • Observer for spontan vandladning indenfor 4 timer efter sep. af KAD

 • • Har kvinden haft flatus?

 • • Give pn Laxoberaldråber til aften

 

Aktivitet:

 • • Mobiliseres x flere i hver vagt. Mål: min i alt 1 time. Dokumenteres i EPJ + i Databasen - se link

 

Ernæring:

 • • Observere om kvinden spiser og drikker

 • • Tilbyde 2 stk. proteindrik, en i DV og en i AV

 • • Tygge tyggegummi/sutte drops x 3 dgl. minimum 30 min ad gangen

 • • NRS for kvalme i hver vagt samt efter pn medicin

 

Smerter:

 • • NRS for smerter i hvile, ved mobilisering samt efter evt pn medicin i hver vagt

 

Hud/væv:

 • • Forbinding ved indstikssteder observeres i hver vagt, skiftes ved gennemsivning. Steril/non touch teknik.

 

Psykosociale:

 • • Eks vaske hænder før måltid og børste tænder morgen og aften, samt efter opkast, anstændig påklædning ved mobilisering, ryste hovedpude samt lægge til rette, vende dynen efter hvil, lufte ud på stuen før måltid samt ved behov, pude i ryg, oprydning på sengebord, frisering før mobilisering, friske drikkevarer

 • • Se til patienten flere gange i løbet af vagten

 

Viden / udvikling:

 • • Ved behov: udfylde og sende plejeforløbsplan.

 • • Data i Databasen indtastes i hver vagt – se link

 

Til top

 

Dag 1 postoperativt

 

Cirkulation / respiration:

 • • TOKS min 2 x dagligt

 

Udskillelse:

 • • Har kvinden haft flatus?

 • • Har kvinden haft afføring? Give laksantia

 • • Hvis KAD: - urinproduktion i KAD observeres i hver vagt

 • • Når KAD fjernes: obs spontan vandladning indenfor 4 timer, og til der vurderes fri vandladning

 

Aktivitet:

 • • Tilbyde kvinden hjælp til personlig hygiejne

 • • Mobiliseres x flere i hver vagt. Mål min 3 timer. Dokumenteres i EPJ + i Databasen - se link

 

Ernæring:

 • • Tilbyde 2-3 stk. p-drik i DV + AV

 • • Tilbyde tyggegummi/drops x 3 dgl

 • • NRS for kvalme samt efter pn medicin i hver vagt

 

Smerter:

 • • NRS for smerter i hvile, ved mobilisering samt efter pn medicin i hver vagt

 

Hud/væv:

 • • Forbinding ved indstikssteder observeres i hver vagt, skiftes ved gennemsivning. Steril/non touch teknik

 • • Sep forbinding hvis disse er tørre 24 timer postoperativt

 

Psykosociale forhold:

 • • Tale med kvinden og hendes pårørende om hendes aktuelle tilstand. (Beskrive indhold af samtale i EPJ.)

 • • Evt. tilbyde samtale med præst

 • • Eks vaske hænder før måltid, børste tænder morgen og aften, samt efter opkast, anstændig påklædning ved mobilisering, ryste hovedpude samt lægge tilrette, vende dynen efter hvil, lufte ud på stuen før måltid samt ved behov, pude i ryg, oprydning på sengebord, frisering før mobilisering, friske drikkevarer

 • • Se til patienten flere gange i løbet af hver vagt

 

Viden/udvikling:

 • • Lægesamtale med patient og pårørende ca. kl 9.30. Spl deltager

 • • Afklare om der er mulighed for at få udbetalt kritisk sygdom

 • • Evt opdatere plejeforløbsplan og sende inden kl. 12

 • • Hvis patienten skal udskrives, da evt udfylde og sende udskrivningsrapport

 • • Data i databasen indtastes i hver vagt til og med dag 2 – se link

 

Til top

 

Udskrivningssamtale

Udfylde, udlevere og gennemgå udskrivningsark ”Efter operation med kikkertassistance evt. ved hjælp af robot” - se referencer

Samtalen foregår i dialogform i enerum og tilpasses patientens behov. Der må gerne være pårørende til stede.

 • • Samtale om indlæggelsesforløbet

 • • Hvad vil kvinden og pårørende gerne tage op til udskrivningssamtalen?

Informere om de fysiske forholdsregler:

 • • Genoptage arbejdet efter 2-3 uger

 • • Motion flere gange dagligt til vanligt aktivitetsniveau indenfor 2 uger

 • • Der er ikke løfteforbud som sådan, men kvinden må ikke bruge mavemusklerne i op til 2 uger. Så snart en bevægelse gør ondt i maven, skal hun stoppe. Kvinden må gerne løfte, så længe det ikke gør ondt. Dog skal tingene holdes tæt ind til kroppen.

 • • Vente 2 uger med hård sport.

 • • Evt udlevere Fragmin + kanylebøtte – se relation ” Thromboseprofylakse”

 • • Afklare hvem der giver Fragmin hvis ordineret efter udskrivelse. Hvis det skal være hjemmesygeplejerske – bestilles via Korrespondancebrev – brug og udfyld standardtekst – ”tromboseprofylakse”

 • • Bil/cykel må genoptages når pt føler sig klar til det – typisk efter nogle dage. Hun skal kunne bevæge fødderne f.eks. fra speeder til bremse uden smerter i mavemusklerne

 • •  Agraffer/sting fjernes efter ca. 8 dage hos egen læge

 • • Genoptage samleje efter 4 uger. Ingen forandringer i evnen til at kunne mærke hvad der foregår i skeden / underlivet. Spørge om pt har spørgsmål vedrørende fremtidigt seksualliv

 • • Eventuelle smerter før OP kan godt være forsvundet pga. operationen

 • • Evt. vagifem efter 2 uger. Start med vanlig dosis

 • • Informere om mulig blødning/sivning efter 3-4 uger, når sting i skedetoppen giver sig

 • • Vigtigt at tage smertestillende fast 1-2 uger, for at undgå smertegennembrud. Trap langsomt ud

 • • Opfordrer kvinden til at bruge sit netværk til at dele sine tanker med – alternativt professionel hjælp gennem egen læge

 • • Mulighed for at kontakte afsnittet ved spørgsmål/brug for hjælp

 • • Ved glandelfjernelse af mere end 2 lymfeknuder udleveres pjece: ”Gode råd til at forhindre udvikling af lymfødem” - se referencer

 • • Udlevere pjecen ”Bækkenbundstræning for kvinder” – pt må opstarte straks efter udskrivelse

 • • , som patienten opfordres til at udfylde inden ambulant besøg/første besøg på onkologisk

 • • Udlevere plastiklomme med færdigpakkede foldere som indeholder:

 

 • ➢ ”Kræft i livmoderen”

 • ➢ ”Kræft Guide til hjælp og viden”

 • ➢ ” Tilbud og rådgivning til kræftpatienter og pårørende”.

 • ➢ ” Rehabilitering i Region Nordjylland ”.

 • ➢ HUSK også hjemkommunens rehabiliteringsfolder

 

Praktiske gøremål i forbindelse med udskrivelse:

 • • Ved behov/ernæringsproblem - grøn recept på p-drikke. Obs om der skal følges op i kommune. Se relation Ernæring - gynækologi

 • • Seponer standardplaner medmindre et problemet fortsætter

 • • Indtast og indlever ”Udskrivelse” Databasen – se link

 

Referencer

 

 

Pjecer

 • • ”Fjernelse af livmoderen ved livmoderkræft eller forstadier til livmoderkræft (robotkirurgi)”: ID-nr.: KBUA01-153

 

 • • ”Fjernelse af livmoder på grund af livmoderkræft (åben operation): ID-nr: KBUA01-165

 

 • • ”Opfølgende operation ved livmoderkræft (højrisiko)”: ID-nr: KBUA01-169

 

 • • ”Bækkenbundstræning for kvinder”: ID-nr.: AKUA11-560

 

 • • ” Sådan træner du, når du er opereret gennem bugvæggen”: ID-nr.: AKUA11-555

 

 • • ”Sådan kommer du i gang efter operationen”: ID-nr.: KBUA01-313

 

 • • ”Gode råd til at forhindre udvikling af lymfødem”: ID-nr.: KBUA01-173

 

Udskrivningsinformation

 • • ”Efter operation med kikkertassistance evt. ved hjælp af robot”: ID-nr.:80010811TA11

 

 • • ”Efter operation gennem bugvæggen”: ID-nr.: 80010811TA10

 

Til top