Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Lægernes opgaver på Ortopædkirurgisk afdeling i Hjørring

 

Morgenkonference

08:00 samles alle læger, omklædte, og afsnitsledere fra OP/sengeafdeling i vores konferencerum i Administrationsbygningens vestligste ende, overfor indgang 8.

 

Dagens opererende læger starter samtidig på OP med at ”godnatte” de første patienter i henhold til sikker kirurgi check, og konferencen starter et par minutter over 8, hvor afgående forvagt og bagvagt beretter om akut indlagte patienter, operationer og hvad der måtte have interesse fra sengeafdelingen herunder mors.

Hvis der er Orto børn på børneafdelingen meddeles det her, så den ældste, der går Stuegang, kan begynde på børneafdelingen. Stuegangsgående læger får udleveret oversigter over de ptt, de skal gå stuegang på. Hvis der skal kontaktes patienter, som en konsekvens af konferencebeslutning, skal det være klart, hvem der kontakter patienten. Vagttelefoner overdrages til det nye hold.

 

Røngtenkonference

08:15 går alle læger i røntgenafdelingen, hvor alle billeder fra foregående døgn samt MR/CT skanninger fremvises. Der tages konferencebeslutninger på baggrund af de viste billeder og tilhørende klinik.

Skadekonference

Efter den almene røntgenkonference, er der skadekonference for skadepatienter fra det foregående døgn. Vagthavende bagvagt styrer konferencen, og afgående og tiltrædende forvagter samt øvrige interesserede deltager. Hvert skadekort skal signeres, og der skal påtegnes, hvis patienten skal indkaldes til yderligere undersøgelse eller behandling. Bagvagten sikrer sig, at de tiltrædende forvagter ordner det praktiske, specielt hvem der kontakter patienten. Signerede skadekort afleveres til en OKA sekretær umiddelbart efter røntgenkonference.

 

Ambulatoriet i Artroklinikken starter klokken 09:00 og OKA starter klokken 08:30.

 

Stuegang starter klokken 09:00 på afdeling 107 og evt. på børneafdelingen.

 

Alle ansatte har udleveret en DECT telefon, og man har pligt til at være tilgængelig på denne i hele arbejdstiden, hvis der ikke svares, skal man kunne angive gyldigt forfald, telefonen må ikke, i arbejdstiden, efterlades i kittel, som man har hængt fra sig.

 

Arbejdstids ophør er klokken 15:24

 

Vagthavende bagvagt

Funktionen er beskrevet i PRI dokument Funktionsbeskrivelse for ortopædkirurgisk bagvagt, Hjørring. Bagvagten tager sig af opkald på vagttelefonen herunder traumekald, tilsyn i alle afdelinger i Regionshospitalet, tilsyn med akut indlagte patienter fra skadestuen, hvor bagvagten hjælper forvagten med at lægge behandlingsplaner, hjælpen sker fortrinsvis ved fremmøde i skadestuen, og ikke bare en røntgenkonf.

 

Bagvagten er ansvarlig for, at patienterne er meldt på OP og til afdelingen samt ansvarlig for, at der sker anæstesiforberedelse af akutte patienter, de sidste to punkter kan uddelegeres. Hvis der er mange akutte patienter i kø på OP, kan man sende overekstremitetsfrakturer hjem med en gips. Malleolfrakturer bør indlægges til afhævning indtil operation. Hjemsendte skal være behandlingsmæssigt afklarede og de bør være anæstesiforberedte og faste efter aftale med OP, som kalder ind når plads haves. Klokken 13:30 kan der på OP være kaldt lette indgreb ind til operation i lokalbedøvelse, det er bagvagtens ansvar, at de bliver opereret.

 

Klokken 14:30 overtager vagthavende bagvagt ”hele butikken” med akutte operationer, aftenstuegang, tilsyn i andre afdelinger og udfyldelse af dødsattester i vagten. Hvis vagthavende bagvagt er uerfaren YL, vil der være en erfaren speciallæge i bagvagt 2, med tilstedeværelse efter behov. BV2 kan da gå aftenstuegang. Inden bagvagten går på vagtværelset skal situationen på afdelingen og i skadestuen afklares, fortrinsvist ved fremmøde begge steder. Ved akut opstået forværring i en patients tilstand på afdelingen, er det bagvagtens ansvar, at der sker akut tilsyn på patienten ved personligt fremmøde på afdelingen, dette sker i vagten i samarbejde med forvagten. Lettere akutte tilstande kan uddelegeres til forvagten alt efter erfaringsniveau. Overflytninger fra andre afdelinger og til andre afdelinger visiteres af bagvagten. Det er således bagvagtens primære og fornemste opgave, at servicere forvagten.

Vagtværelse

Der stilles vagtværelse til rådighed, Blokvej 18, lejlighed 32 eller vagtværelse på 1. sal i administrationsbygningen.

 

Stuegangsgående læger

Møder klokken 09:00 på afdelingen (evt. Børne-) og begynder stuegang. Det er ældste læges pligt at hjælpe yngre læger gennem stuegangen med råd, vejledning og undervisning.

Dødsattest

Det er en lægepligt (autorisation) at lave dødsformodning i tilfælde af mors, samt inden for arbejdstid at lave dødsbekræftelse med udfyldelse af dødsattest – en detaljeret vejledning finde i PRI dokument Dødsattest, Hjørring. Hvis der kun er en læge med autorisation på stuegang, er det dennes opgave med dødsattester og dødsbekræftelse. Ved dødsfald af egne patienter i Dialysen, Røntgenafdeling eller andre steder i hospitalet er det stuegangslægens opgave at lave dødsformodning og dødsbekræftelse samt dødsattest ligesom ovenfor. Hvis en dødsattest er ”glemt” og den skyldige ikke er på hospitalet længere, tilfalder opgaven den vagthavende bagvagt. Manglende udfyldelse af dødsattest medfører, at liget ikke kan udleveres til bedemand, hvilket skaber umådelig kaos i afdødes familie. Epikrisen på en afdød skrives straks efter dødsfaldet af den stuegangsgående læge/reservelægevikar hvorunder afdøde ligger. Det er en pligt at afstemme medicin og frigive medicinkortet ved udskrivelse, hvis det glemmes tilfalder opgaven ledende overlæge, hvilket den glemsomme vil fortryde dagen efter.

 

Når man forlader stuegang skal der oplyses, hvordan man kan kontaktes for reststuegang eller opgaver, der kommer ind udefra såsom FMK afstemning/frigivelse, der er glemt, der skal endvidere oplyses et tidspunkt, hvor man ikke kan kontaktes længere.

Efter stuegang er der tid til at hjælpe forvagten i skadestuen eller at lave sit administrative arbejde.

 

Lægearbejdet i ambulatorier.

Supervision

Ud over det almindelige ambulatoriearbejde med forundersøgelser og kontroller er det lægernes pligt, at bakke op om de sygeplejersker, der har selvstændigt ambulatorium, og det skal ske uden unødig forsinkelse. Ligeledes skal Yngre Læger og reservelægevikarer superviseres tæt, de har krav på tilsyn med råd, vejledning og undervisning.

Opfølgning

Det er ligeledes en pligt, at lægerne tager patienter, der har være i CT, røntgen eller lab. via skadestuen ind til undersøgelse og information samt stillingtagen til videre forløb. Det er endvidere en pligt at skrive evt. manglende journaler fra sammedagskirurgi, samt at skrive journaler/narcosetilmelding på patienter, som man sætter til indlæggelse eller operation i dagkirurgisk regi.

Akutte patienter

Der kan forekomme akutte patienter, som bagvagten har visiteret til akut tilsyn efter henvendelse fra egen læge, de skal ikke ses i skadestuen, men afklares i OKA. Diabetiske fodsår, som henvises til akut tilsyn, skal tages i OKA, hvis der ikke er sårambulatorium indenfor et døgn, alle papirer skal udføres med det samme på disse patientkatagorier.

 

Forvagterne

har ifølge vagtskema tildelt forskellige poster, stuegang, ambulatorium, skadestue og operation. Den vagthavende forvagt i skadestuen kan om natten deltage i afdelingsarbejdet som beskrevet ovenfor. Forvagtens (her fortrinsvis reservelægevikarer) arbejdsopgaver er nøje beskrevet i PRI dokument Reservelægevikar (stud.med.) på Ortopædkirurgisk Afdeling, Hjørring og retningslinjerne skal overholdes.

Akut indlagte skrives på huskesedler, som kan hentes i skadestuen inden morgenkonference.

Hvileplads

Forvagten har en midlertidig hvileplads i skadestuen alternativt i Biblioteket på OP eller i administrationsbygningen.

 

Målgruppe – modtagelse

Patientforløb, der behandles i ortopædkirurgisk regi.

Formål

At lægerne kender deres arbejdsopgaver med en oversigt over daglige opgaver, hvem der skal løse dem og at sikre afviklingen af patientrelaterede opgaver.