Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Tetanus-/difteri-vaccination

 

Formål

 

At tetanus-vaccinen bliver givet, når det er relevant.

At patienter, der aldrig er blevet vaccineret, får påbegyndt vaccinationsprogram.

 

Beskrivelse

 

Når patienter har pådraget sig et sår, hudafskrabning, brandsår eller fået noget i øjet, gives der tetanusvaccination.

 

Patienter, som ikke tidligere er vaccineret

 

Der opstartes vaccinationen med 1 ml tetagam (TAT) samt ½ ml DiTeKiPol Booster (10-17 år) eller ½ ml diTeBooster (voksne på 18 år eller derover) www.medicin.dk

For børn under 10 år gælder særlige regler – se info via www.ssi.dk.

 

•  Vaccinationen gives intramuskulært.

•  Opbevares i køleskab.

 

 

Der gives som skema:

 

 1 ml Tetagam (TAT)+ ½ ml DiTeKiPol / diTe – Booster – OBS alder.

Gives i skadestuen

 Efter 1 måned: ½ ml DiTeKiPol / diTe Booster – afhængig af alder.

Gives hos egen læge

 Efter 2 måneder: ½ ml DiTeKiPol / diTe Booster – afhængig af alder.

 Efter 1 år: ½ ml DiTeKiPol / diTe Booster – afhængig af alder.

 

 

 

 • • Herefter er patienten dækket ind i 10 år.

 • • Vaccinationskortet med flere tomme felter udfyldes, til de der ønsker, med de vaccinationer, der er givet, og vaccinationerne registreres i Det Danske Vaccinationsregister som tilgås via den elektroniske patientjournal.

 • • Datoerne for de følgende vaccinationer skrives på vaccinationskortet eller medgives patienten, samtidig med at patienten informeres om, at gå til egen læge og få de sidste vaccinationer

 • • OBS - hvis det er en ældre patient, er det vigtigt at sikre, at der er pårørende eller hjemmehjælp, som kan hjælpe vedkommende til lægen.

 • • Vaccinationskort til både DiTeKiPol / diTe Booster og opstart af vaccination findes i skadestuen.

 • • Kortene bestilles via depotet.

 • • Børn, som ikke har fulgt deres vaccinationsprogram hos praktiserende læge, skal følge ovenstående skema (samme dosis som en voksen).

I hverdagene kan forældrene evt. vælge at tage barnet med til praktiserende læge, hvor der påbegyndes vaccination. Praktiserende læge har vaccinationer, der indeholder både difteri og polio. OBS dette skal gøres indenfor 24 timer.

 • • Vaccination til traumepatienter: se link via PRI til P-Net: Traumemanualen.

 • • Pt. med erstatnings-cpr nr. (asylsøgere etc.) kan ikke registreres i Det Danske Vaccinationsregister.

 

 

Patienter, som tidligere er vaccineret
 

Disse patienter skal have en DiTeKiPol Booster ½ ml (10-17 år) eller diTe Booster (VAT) ½ ml (fra 18 år og opefter)

 

Se Lægemiddelstyrelsen - produktresume. – og søg produkt

 

 • • Vaccinationen gives hver 10. År.

 • • Vaccinationen gives intramuskulært i m. deltoideus.

 • • Der gives 1 dosis af DiTeKiPol / diTe Booster, svarende til ½ ml.

 • • Vaccinationskortet udfyldes, til de der ønsker, under difteri og stivkrampe (Di-Te) med dato, evt. Batch nr. og hvem der har givet vaccinationen, og vaccinationen registreres i Det Danske Vaccinationsregister, som tilgås via den elektroniske patientjournal.

 • • Opbevares i køleskab.

 

OBS

 

Det er vigtigt, at patienten observeres i 15 min. efter vaccinationen for at sikre, at der ikke kommer en allergisk reaktion.

 

Definition af begreber

 

DiTeKiPol: Er en kombinationsvaccine mod difteri, tetanus, kighoste og polio.

DiTebooster (VAT): Er en kombinationsvaccine mod difteri og tetanus.

TAT: Human Tetanus Immunoglobulin.

 

Referencer

 

www.ssi.dk