Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Nasal administrering af sederende medicin - A-anæstesi

Formål

At sikre korrekt håndtering af nasal medicinering

Baggrund

Det kan lejlighedsvist være nødvendigt at give sederende medicin til patienter uden i.v. adgang. Ofte drejer det sig om børn som modsætter sig anlæggelse af i.v. adgang. I nogle tilfælde vil man forsøge med nasal administration af sedativa.

 

Beskrivelse
I Børnebordet, A-anæstesi findes forstøvere til brug for nasal administration af medicin. Forstøvning er at foretrække frem for at dryppe medicin i næsen, både af hensyn til komfort og optagelse.
Medicin som kan anvendes nasalt med sederende formål kan være: Midazolam, S-ketamin og Fentanyl. Virkning, forsigtighedsregler og kontraindikationer er som ved intravenøs anvendelse af samme stoffer.
Afsnittes generelle procedurer omkring monitorering og tilstedeværelse af relevant personale gælder også for sedation af patienter ved nasal administration. Anæstesi til og sedation af børn under 2 år håndteres af børneanæstesien Aalborg Universitetshospital, Nord (eller efter konference hermed).

 

Generelt om nasal administration
Biotilgængeligheden af nasalt administreret medicin afhænger af slimhindens gennemblødning og fugtighed, lufttemperaturen, lokal inflammation samt lægemidlets volumen og koncentration.
Beregnet dosis trækkes op i en 1 ml sprøjte med Luer-lock. Luer-lock er vigtig, da det kræver et fast tryk for at udløse forstøvningen af medicin. Der vælges den stærkeste opløsning af medikamentet for at nedsætte ubehaget og øge optagelsen. Der kan med fordel trækkes luft i sprøjten, og derefter medicin sådan at luften presses ud sidst for at tømme forstøveren for medicin. Patienten (barnet) kan sidde tilbagelænet eller ligge på siden under indgift. Dosis gives i portioner à 0,2 til 0,5 ml (afhængigt af størrelse på patient), halvdelen i hvert næsebor. Medicinen forstøves kun ved et fast tryk på sprøjten.

 

Vedrørende Midazolam
Effekten af nasalt administreret Midazolam indtræder efter 3 til 10 minutter. Virkningstid ca 30 minutter.
Midazolam virker ikke smertestillende, hvorfor man f.eks. ved anlæggelse af i.v. adgang bør kombinere med lokalbedøvelse af huden, f. Ændring i titel.

Sproglig præcisering og indsættelse af relevante links i afsnittet Smertebehandling og Udskrivelse.eks. EMLA.
Dosering: Midazolam 5 mg/ml.
Initialdosis er 0.2 mg/kg (0,04 ml/kg)
Ved utilfredsstillende effekt efter ca. 15 minutter gives yderligere (halv) dosis.

 

Vedrørende Fentanyl
Effekten af nasalt administreret Fentanyl indtræder efter 2-5 minutter. Virkningstid 20-30 min
Dosering: Fentanyl 50 µg/ml
Initialdosis er 1,5 µg/kg (0,03 ml/kg)
Ved utilfredsstillende effekt efter ca. 10 minutter gives yderligere (halv) dosis.

 

Vedrørende Ketamin
Effekten af nasalt administreret Ketamin indtræder efter 5-15 minutter. Virkningstid ca 45 minutter
Dosering: Ketamin 25 mg/ml.
Initialdosis er 0,25 mg/kg (0,01 ml/kg)
Ved utilfredsstillende effekt efter ca. 15 minutter gives yderligere (halv) dosis.

Observationstid og tid til evt. udskrivelse aftales med anæstesilægen i hvert enkelt tilfælde.

 

Referencer

Intranasal-behandling-med-lakemedel-behandlingsriktlinje