Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

 

Nasal og oral administrering af sederende medicin

Formål

At sikre korrekt håndtering af sederende medicin, nasalt eller oralt

Baggrund

Det kan lejlighedsvist være nødvendigt at give sederende medicin til patienter uden i.v. adgang. Ofte drejer det sig om børn som modsætter sig anlæggelse af i.v. adgang. I nogle tilfælde vil man forsøge med nasal eller peroral administration af sedativa.

Hvorvidt der vælges peroralt indtag eller nasal administration af medicin, vurderes af anæstesilægen afhængigt af barnets humør, omstændighederne og tidsrammen.

Medicin som anvendes nasalt eller peroralt med sederende formål, er de samme præparater som beregnet til i.v. administration:
Midazolam 5 mg/ml
S-Ketamin 25 mg/ml
Fentanyl 50 µg/ml

Virkning, forsigtighedsregler og kontraindikationer er som ved intravenøs anvendelse af samme stoffer.

Afsnittes generelle procedurer omkring monitorering og tilstedeværelse af relevant personale gælder også for sedation af patienter.

Anæstesi til og sedation af børn under 3 år håndteres af børneanæstesien Aalborg Universitetshospital, Nord (eller efter konference hermed). Børneanæstesi – generel beskrivelse

 

Generelt om nasal administration
I Børnebordet A-anæstesi og Børneskabet O-anæstesi findes forstøvere til brug for nasal administration af medicin. Forstøvning er at foretrække frem for at dryppe medicin i næsen, både af hensyn til komfort

og optagelse.

Biotilgængeligheden af nasalt administreret medicin afhænger af slimhindens gennemblødning og fugtighed, lufttemperatur, lokal inflammation (snot) samt lægemidlets volumen og koncentration.
Beregnet dosis trækkes op i en 1 ml sprøjte med Luer-lock. Luer-lock er vigtig, da det kræver et fast tryk for at udløse forstøvningen af medicin. Der vælges den stærkeste opløsning af medikamentet, for at nedsætte ubehaget og øge optagelsen. Der kan med fordel trækkes luft i sprøjten, og derefter medicin sådan at luften presses ud sidst for at tømme forstøveren for medicin. Patienten (barnet) kan sidde tilbagelænet eller ligge på siden under indgift. Dosis gives i portioner à 0,2 til 0,5 ml (afhængigt af størrelse på patient), halvdelen i hvert næsebor. Medicinen forstøves kun ved et fast tryk på sprøjten.

Generelt om peroral administration

De samme medikamenter kan også gives peroralt. Medicinen skal opblandes med 10-30 ml ret stærk saftevand, for at sløre den grimme smag og sikre nem og hurtig indtagelse.

 

Vedrørende Midazolam
Effekten af nasalt administreret Midazolam indtræder efter 3 til 10 minutter. Oralt indtag efter ca. 20 minutter. Virkningstid ca. 30-45 minutter.
Midazolam virker ikke smertestillende, hvorfor man ved anlæggelse af i.v. adgang bør kombinere med lokalbedøvelse af huden med
EMLA eller Ametop.

Dosering: Midazolam 5 mg/ml.
Initialdosis nasalt er 0.2 mg/kg (0,04 ml/kg)

Peroral dosis er 0,5 mg/kg (0,1 ml/kg)

Ved utilfredsstillende effekt gives yderligere dosis.

 

 

Vedrørende Fentanyl
Effekten af nasalt administreret Fentanyl indtræder efter 2-5 minutter. Virkningstid 20-30 min
Dosering: Fentanyl 50 µg/ml
Initialdosis nasalt er 1,5 µg/kg (0,03 ml/kg)
Ved utilfredsstillende effekt efter ca. 10 minutter gives yderligere dosis.

Peroralt indtag af Fentanyl er ikke velegnet pga. høj metabolisering. Man kan godt give Fentanyl i høj dosis i mundslimhinden, ligesom ved brug af Fentanyl slikkepinde

 

Vedrørende S-Ketamin
Effekten af nasalt administreret S-Ketamin indtræder efter 5-15 minutter. Virkningstid ca. 45 minutter
Dosering: S-Ketamin 25 mg/ml.
Initialdosis nasalt er 0,25-0,50 mg/kg (0,01-0,02 ml/kg)
Ved utilfredsstillende effekt efter ca. 15 minutter gives yderligere dosis.

S-Ketamin oralt doseres 2-5 mg/kg virkningstid 2-3 timer

S-Ketamin bør suppleres med indgift af Robinul for at undgå hypersalivation, samt Midazolam 1-2 mg for at undgå mareridt. Disse stoffer kan gives samme administrationsvej, eller i.v. efterfølgende.

Referencer

Bemærk at der både anvendes Ketamin og S-Ketamin forskellige steder i verden (dosering)

Sedative Premedication Guidelines (rch.org.au)

Intranasal-behandling-med-lakemedel-behandlingsriktlinje

Clinical Practice Guidelines : Intranasal fentanyl (rch.org.au)

Clinical Practice Guidelines : Ketamine use for procedural sedation (rch.org.au)