Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Supplerende matrikelspecifik hjertestopinstruks: AalborgUH Nord

Indholdsfortegnelse

Kontaktpersoner

AalborgUH Nord huser Børneafdelingen og Obstetrisk Afdeling og har derfor specielle kompetencer indenfor genoplivning af nyfødte, børn, og gravide. Anæstesiologisk Afdeling står for opdatering af instrukser indenfor disse specielle områder og den tilhørende lokale undervisning. De centrale kontaktpersoner på matrikel Nord er:

 • • Overlæge Søren Kjærgaard, anæstesiologisk afdeling, sck@rn.dk, 97662930 (Hjertestopansvarlig Nord)

 • • Overlæge Lars Bender, pædiatrisk afdeling, labe@rn.dk, 97663355

 • • Overlæge Anja Kirstein, gynækologisk/obstetrisk afdeling, anja.kirstein@rn.dk, 9766340

 • • Afsnitsledende sygeplejerske Trine Møller Kjølby, anæstesi Nord, t.kjoelby@rn.dk, 97662945 (Stophold Nord)

 

Alarmering

1. Når hjertestop er konstateret

 • • Alle afdelinger alarmerer ved at ringe lokal 22011.

 • • Hvis der ikke er umiddelbar adgang til afdeling via elevator/tunnelsystem alarmeres ved at ringe til Falck via (0)112.

 

2. Ved telefonisk kontakt angiv hvor der er hjertestop (22011)

 • • Afdeling/afsnit, stuenr., geografisk placering

 • • Gentag meldingen

 • • (Ved tryk på alarmknap vil geografisk placering gå automatisk til stopholdet via DECT-telefon)

 

3. Start HLR jf. den fælles regionale hjertestopinstruks

 

4. Hent hjertestarter eller manuel defibrillator og forsæt behandling til at stopholdet tager over.

 

Stopholdets sammensætning

Hjertestopholdenes sammensætning er forskellig for forskellige lokaliteter på AalborgUH Nord. Ved hjertestopbehandlingen assisteres det tilkaldte personale af det tilstedeværende personale på lokaliteten, hvor hjertestoppet er indtrådt. På enkelte lokaliteter foregår hjertestopbehandlingen via Falck. Retningslinjerne for behandlingen er fastlagt i den fælles regionale hjertestopinstruks. Denne instruks er operationaliseret for hver deltager i hjertestopbehandlingen i form af actioncards (se supplerende lokale vejledninger).

 

Sammensætningen af stopholdet er som følger på forskellige lokaliteter på AalborgUH Nord. Ansvarshavende læge er angivet i kursiv:

 • • Hjertestop på intensivafsnit Nord

  • Anæstesilæge

 

 • • Hjertestopholdets sammensætning Nord

  • Anæstesilæge

  • Anæstesisygeplejerske

  • Bioanalytiker

  • Portør

  • Vagthavende læge på stamafdeling

 

Udstyr og vedligeholdelse

Akutkufferter

 • • Akut kufferter er til brug for basal genoplivning på lokaliteter, hvor der ikke umiddelbart er udstyr til basal genoplivning (forhal, auditorium, køkken, terræn etc.).

 • • På Aalborg Universitetshospital Nord forefindes en akut kuffert i auditoriet.

 • • Kufferten indeholder ilt, sug og ventilationspose og ventilationsmaske.

Defibrillatorer og hjertestartere

For lokalisation se oversigt under bilag. Se i øvrigt den fælles regionale hjertestopinstruks for manualer og betjening.

Intraossøs adgang

Knoglebor til intraossøs adgang (EZ-10) forefindes i børnemodtagelsen, på intensiv og i hjertestopvogn. Se i øvrigt den fælles regionale hjertestopinstruks for manual og betjening.

Medicinkasser

Sygehusapoteket forestår pakning af medicinkasser til brug for akut behandling. Medicinkasserne leveres i to størrelser: Stor hjertestoppakke og Akutpakke Hjertestop/Anafylaktisk shock.

 • • Stor hjertestoppakke forefindes på Anæstesi Nord (i form af stopvogn) og indeholder alle medikamenter til brug for akut hjertestopbehandling og anafylaktisk shock. Medicin svarende til en stor hjertestoppakke medbringes af anæstesisygeplejerske ved alle hjertestop. Se PRI dokument om Sygehusapoteket akutbakker.

 • • Akutpakke Hjertestop/Anafylaktisk shock forefindes på alle afdelinger med patientkontakt, hvor personalet er oplært i basal genoplivning. Den indeholder adrenalin. Se PRI dokument om Sygehusapoteket akutbakker.

 • • Anæstesisygeplejerske medbringer derudover egen medicinkurv ved hjertestop.

Ventilationsposer og ventilationsmasker

Alle afdelinger med patientkontakt skal have ventilationspose og ventilationsmaske liggende til brug for hjertestopbehandling. Ventilationsposer og ventilationsmasker findes i forskellige størrelser til børn og voksne. Afdelingerne er ansvarlige for at have ventilationsposer og ventilationsmasker i overensstemmelse med patientpopulationen på afdelingen.

Vedligeholdelse af udstyr

 • • Akutkufferter: kontrolleres af logistikafdelingen (portørerne). Genopfyldes efter brug af logistikafdelingen (portørerne).

 • • Hjertestarterne: kontrolleres rutinemæssigt af Teknisk Afdeling. Når en hjertestarter har været i brug, er de, der har anvendt den, ansvarlige for kontakt til Teknisk afdeling mhp. aflæsning og udskiftning af anvendt udstyr.

 • • Hjertestoppakker: pakkes af sygehusapoteket. Returneres efter brug til Sygehusapoteket til opfyldning.

 • • Manuelle defibrillatorer: testes dagligt af de afdelinger, hvorunder defibrillatoren hører. Herudover rutinemæssige teknologiske eftersyn fra Teknisk Afdeling.

 • • Ventilationsposer, sug, iltslanger etc.: Ugentlig kontrol af tilgængelighed og funktionsduelighed. Kontrollen foretages af de udpegede superbrugere på de enkelte afdelinger.

Supplerende lokale vejledninger

Actioncard ved hjertestop - Aalborg UH, Nord - børn

Actioncard ved hjertestop - Aalborg UH, Nord - sengeafdelinger

Actioncard ved hjertestop - Aalborg UH - portør