Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Henvisning af patienter med akutte, lukkede håndleds-, hånd- eller fingerskader til vurdering i Fagområdet for Håndkirurgi, AaUH Farsø

 

Målgruppe – modtagelse

Læger og behandlersygeplejersker i Region Nord, der behandler patienter med akutte håndleds-, hånd- eller fingerskader, hvor der findes operationsindikation, eller der i tvivlstilfælde ønskes en håndkirurgisk vurdering ved håndsektoren, AaUH Farsø.

 

Formål

At sikre den mest hensigtsmæssige arbejdsgang via en entydig indgang via Akutlisten, når patienter med håndleds-, hånd- eller fingerfrakturer og/eller led-, nerve- og seneskader ønskes henvist med henblik på operativ behandling eller håndkirurgisk vurdering ved Fagområdet for Håndkirurgi, AaUH Farsø.

 

Definition af begreber

Håndleds-, hånd- eller fingerskader benævnes i det følgende ”Håndskader”.

Angående frakturer gælder det gruppen lokaliseret distalt for midten af underarmen på voksne (defineret som fravær af åbne epifyseskiver).

Akutlisten – listen er en oversigt i NordEPJ over alle akutte patienter til håndkirurgisk vurdering, der gennemgås på røntgenkonference førstkommende hverdag.

Konferencenotater: Skrives hver dag med højeste prioritet.

 

Beskrivelse af arbejdsgang

Patienter med akutte, lukkede håndskader som behandles af læge/behandlersygeplejerske på Skadestuer og skadeklinikker i RN, hvor der findes operationsindikation eller ønskes håndkirurgisk vurdering af en konservativ behandlingsplan, skal henvises til Fagområdet for Håndkirurgi, AaUH Farsø.

OBS: kun tvivlstilfælde skal sendes til vurdering!

Frakturer skal som udgangspunkt forsøges reponeret til bedre stilling, og der skal foreligge røntgen efter gipsanlæggelse.

 

Patienter behandlet af en forvagt/behandlersygeplejerske skal være konfereret med ortopædkirurgisk mellemvagt eller bagvagt.

 

Der dikteres skadejournal, hvoraf det tydeligt fremgår, at patientens behandling skal vurderes i Fagområdet for Håndkirurgi, AaUH Farsø. Der laves udvidet skadekort på eventuelle operationspatienter.

Lydfilen gemmes som Rødt Skadekort.

 

Patienter fra AaUH og Hobro til almindelig opfølgende kontrol i Farsø:
Sekretærerne i Skadestuen/skadeklinikkerne sender henvisning til Ortopædkirurgisk Fællesvisitation, som videresender henvisningen til Fagområdet for Håndkirurgi, AaUH Farsø. (Link til vejledning)
 

Patienter til Akutlisten:

Der sendes ikke henvisning til Farsø, men patienten sættes på Akutlisten.

 

Akutlisten visiteres dagligt på hverdage af håndkirurg i Farsø.

 

Henvisende læge
Når en patient meldes til Farsø skal dette gøres via akutlisten i NordEPJ.

  • • Stå i patientkontekst

  • • Klik Alt+F9 og vælg FAR Orto Akutliste
    Udfyld felterne kort anamnese, subspeciale og om patienten faster. OBS – husk telefonnummer på patient og/eller pårørende.

Der henvises til: ”Akutlisten – sæt en patient på patientlisten – Akutlisten
 

OBS: ved akut behandlingskrævende skader, der ikke kan vente til næste hverdag, skal BV AaUH, AaUH Thisted eller AaUH Hjørring kontaktes.

 

Afsnitsledende sygeplejerske eller dennes stedfortræder udskriver skadekortene og tager listen med de akutte patienter med til røntgenkonference og sikrer, at billederne ses.
 

Efter konferencen i Farsø


Farsø:

Ambulant: Skal patienten fortsætte i ambulant forløb i Farsø, så dikterer lægen notat og gemmer som konferencenotat. Håndsekretær i ambulatoriet skriver notat og booker patienten.

Akut operation: Patienten sættes på patientlisten FAR OP HÅND og markeres med status AKUT.

 

Thisted:

Ambulant: Skal patienten fortsætte til konservativ behandling i ambulatoriet i Thisted, så dikterer læge et konferencenotat, som skrives af håndsekretær i Farsø. Denne orienterer Thisted-sekretærer via opgavelisten i NordEPJ

Akut operation: Skal patienten opereres i Thisted er der to muligheder.

  1. 1. Patienten opereres af Thisted-læge: Patienten sættes på patientlisten FAR OP HÅND og markeres med status AKUT. Sekretær Farsø informerer Thisted, som booker og indkalder patienten. Thisted-læge laver operatørsamtale.

  2. 2. Patienten opereres af Farsø-læge: Patienten sættes på patientlisten FAR OP HÅND og markeres med status AKUT. Sekretær Farsø informerer Thisted, som booker og indkalder patienten. Farsø-læge laver operatørsamtale.

 

Information til patienten

Patienten hjemsendes fra Skadestuen med bandage og relevant smertestillende medicin. Patienten skal informeres om, at han/hun vil blive kontaktet næste formiddag, hvis der ændres i behandlingsplanen.

Patienten skal derfor informeres om at overholde fasteregler således, at operation kan foretages fra kl. 9.00 på førstkommende hverdag (man-fre).

Patienter, hvor man forventer accept af konservativ behandlingsplan, skal ikke faste fra morgenstunden.

 

Patienten informeres om, at skulle der opstå problemer efter behandlingen i Skadestuen, kontaktes Skadestuen. Når patienten er visiteret af Fagområdet for Håndkirurgi, AaUH Farsø, skal eventuelle henvendelser rettes til den stamafdeling, der skal varetage den videre behandling.