Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Henvisning af patienter med akutte, lukkede håndleds-, hånd- eller fingerskader fra Skadestuen, Aalborg Universitetshospital til Ortopædkirurgisk Afdeling, Farsø Sygehus

 

Målgruppe – modtagelse

Voksne (>15 år) med akutte, lukkede håndleds-, hånd- eller fingerfrakturer hvor der findes operationsindikation, eller at der i tvivlstilfælde ønskes håndkirurgisk vurdering af en konservativ behandlingsplan.

 

Formål

At sikre den mest hensigtsmæssige arbejdsgang og undgå uheldige forløb, når patienter med lukkede håndleds-, hånd- eller fingerfrakturer og/eller led-, nerve- og seneskader ønskes henvist med henblik på operativ behandling/vurdering i Ortopædkirurgisk Afdeling, Farsø Sygehus.

 

Definition af begreber

Håndleds-, hånd- eller fingerskader benævnes i det følgende ”Håndskader”. Angående frakturer gælder det gruppen lokaliseret distalt for midten af underarmen på voksne, defineret som fravær af åbne epifyseskiver.

 

Beskrivelse af arbejdsgang

Patienter med akutte, lukkede håndskader som behandles af læge på Skadestuen, Aalborg Universitetshospital, og hvor der findes operationsindikation, eller hvor der ønskes håndkirurgisk vurdering af en konservativ behandlingsplan, skal henvises til Ortopædkirurgisk Afdeling, Farsø Sygehus med henblik på operation/vurdering ved håndkirurg dér.

Frakturer skal som udgangspunkt forsøges reponeret til bedre stilling, og der skal foreligge røntgen efter gipsanlæggelse.

 

Patienter behandlet af en forvagt skal være konfereret med ortopædkirurgisk mellemvagt eller bagvagt i Aalborg.

 

Der dikteres skadejournal, hvoraf det tydeligt fremgår, at patientens videre behandling varetages på Ortopædkirurgisk Afdeling, Farsø Sygehus, eller at den konservative behandling vil blive vurderet af håndkirurg. OBS: Kun tvivlstilfælde skal sendes til vurdering!

 

Skadejournalen bliver sendt elektronisk i PAS-systemet til Farsø og fungerer som henvisning.

 

Henvisninger visiteres dagligt på hverdage af håndkirurg i Farsø og bookes til operation i samarbejde med sekretær og operationsafdelingen.

 

Skadestuelægen skal melde patienten til afsnitsledende/ansvarshavende sygeplejerske på Sengeafsnit O4 i Farsø (DECT-nr. 53399/53400).

I dagtid vil patienten ofte kunne få en operationstid umiddelbart.

I vagttid vil patienten blive skrevet på akutlisten i BookPlan.

 

Afsnitsledende sygeplejerske eller dennes stedfortræder udskriver skadekortene og tager listen med de akutte patienter med til røntgenkonference og sikrer, at billederne ses.

 

 

Information til patienten

Patienten hjemsendes fra Skadestuen i Aalborg med bandage og relevant smertestillende medicin. Patienten skal informeres om, at han/hun vil blive kontaktet næste formiddag, hvis der ændres i behandlingsplanen.

Patienten skal derfor informeres om at overholde fasteregler således, at operation kan foretages fra kl. 9.00 på førstkommende hverdag. Patienter, hvor man forventer accept af konservativ behandlingsplan skal ikke faste fra morgenstunden.

 

Patienten informeres om, at skulle der opstå problemer efter behandlingen i Skadestuen kontaktes Skadestuen. Når patienten er visiteret og kontaktet af Ortopædkirurgisk Afdeling i Farsø, sker eventuelle henvendelser til Ortopædkirurgisk Afdeling i Farsø.

 

Der laves udvidet skadekort på eventuelle operationspatienter.