Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Henvisning af patienter med akutte, lukkede håndleds-, hånd- eller fingerfrakturer fra Skadestuen, Aalborg Universitetshospital til Ortopædkirurgisk Afdeling, Farsø Sygehus.

 

Målgruppe – modtagelse

Voksne (>15 år) med akutte, lukkede håndleds-, hånd- eller fingerfrakturer hvor der findes operationsindikation.

 

Formål

At sikre den mest hensigtsmæssige arbejdsgang og undgå uheldige forløb, når patienter med lukkede håndleds-, hånd- eller fingerfrakturer ønskes henvist med henblik på operativ behandling i Ortopædkirurgisk Afdeling, Farsø Sygehus.

 

Definition af begreber

Håndleds-, hånd- eller fingerfrakturer benævnes i det følgende ”Håndfrakturer”. Det drejer sig om frakturer lokaliseret distalt for midten af underarmen på voksne (>15 år).

 

Beskrivelse af arbejdsgang

Patienter med akutte, lukkede håndfrakturer som behandles af læge på Skadestuen, Aalborg Universitetshospital og hvor der findes operationsindikation skal henvises til Ortopædkirurgisk Afdeling, Farsø Sygehus med henblik på operation ved håndkirurg dér.

Patienter behandlet af en forvagt skal være konfereret med ortopædkirurgisk mellemvagt eller bagvagt i Aalborg.

Der dikteres skadejournal, hvor af det tydeligt fremgår, at patientens videre behandling varetages på Ortopædkirurgisk Afdeling, Farsø Sygehus.

Skadejournalen bliver sendt elektronisk i PAS systemet til Farsø og fungerer som henvisning.

Henvisninger visiteres dagligt på hverdage af håndkirurg i Farsø og bookes til operation i samarbejde med sekretær og operationsafdelingen.

 

Skadestuelægen skal også melde patienten til afsnitsledende/ansvarshavende sygeplejerske på Afsnit O4 i Farsø (DECT-nr. 53399) I dagtid vil patienten ofte kunne få en operationstid umiddelbart.

I vagttid vil patienten blive skrevet på akutlisten i Bookplan.

Afsnitsledende sygeplejerske, eller dennes stedfortræder tager listen med de akutte patienter med til røntgenkonference og sikrer at billederne ses.

 

Information til patienten

Patienten hjemsendes fra Skadestuen i Aalborg med bandage og relevant smertestillende medicin. Patienten skal informeres om, at han/hun vil blive kontaktet næste morgen i tidsrummet 8.00 – 10.00 om operativt behandlingstilbud eller anden behandling.

Patienten skal derfor informeres om at overholde fasteregler, således at operation kan foretages fra kl. 9.00 på førstkommende hverdag.

Patienten informeres om at skulle der opstå problemer efter behandlingen i Skadestuen kontaktes Skadestuen. Når patienten er visiteret og kontaktet af Ortopædkirurgisk Afdeling i Farsø sker eventuelle henvendelser til Ortopædkirurgisk Afdeling i Farsø.