Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Lumbalpunktur

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Forsendelsesglas

WR-glas

Spinalvæsken skal sendes i disse WR glas med rødt låg.

De findes i lumbalpakken, og i skabet i urent skyllerum i skabene over håndvasken.

Glasset med rødt låg er den spinalvæsken skal i, hvorefter glasset sættes ned i transportglasset.

 

Glas med falsk bund

 

 

Billede 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C:\Users\q931\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Outlook\3JJTKJRL\IMG_4139.jpg

 

 

Oversigt over mest anvendte prøver

Antal dråber/glas nr.

Anvendes til

Analysested

Bestilles i:

20 dråber/
det 1. glas
WR-glas

Dyrkning og resistens (her udredes bl.a. For bakteriel meningitis m.m.)

Mikrobiologisk afd. Aalborg sygehus (stilles i køleskab i urent skyllerum)

KMA-ikon: Vælg undersøgelsen ”Spinalvæske-Dyrkning og resistens

20 dråber

Nr. 2 glas
Falsk-bund glas

Mikroskopi:(Celletælling) Undersøges for erytrocytter, leukocytter, protein/albumin og/eller glukose

Laboratoriet Thisted (Denne prøve skal bioanalytiker have med til laboratoriet med det samme + blodprøven: glukose).
Nye glas med ”falsk bund” kan hentes på KMA.

Vælg THI-Traume spinal og vælg ”CSV-cerebrospinalvæske gruppe (CSV-us) eller kode: Csv-us

Indebærer både seddel til spinalvæske samt blodprøve.

10 dråber/ligegyldig hvilket glas nr.
WR-glas

Borrelia

Mikrobiologisk afd. Aalborg (spinalvæske stilles i køleskab i skyllerum, blodprøven sender bioanalytikeren selv til Aalborg)

Vælg THI- Traume spinal.

Csv-Borrelia burgdorferi-antistof (liste:csv/p)(Csv-Borrel)” og ”P-Borrelia burgdorferi-antistof (liste)(Borrel-Ab)

Indebærer både seddel til spinalvæske samt blodprøve.

Vær obs på nr. på klistermærkerne).

20 dråber/ligegyldig hvilket glas nr.
WR-glas. 1 ml.

Meningitis/encephatitis – udredning DNA/RNA

Mikrobiologisk afd. Aalborg sygehus (stilles i køleskab i urent skyllerum)

KMA-ikon: Vælg ”Meningitis/encephatitis – udredning DNA/RNA”

20 dråber/ ligegyldig hvilket glas nr.
WR-glas

Ekstra glas

Der skal ALTID tages et ekstra glas fra, som ligges i døren, i køleskabet i urent skyllerum med cpr, navn og dato.

Anvendes hvis lægen ordinerer yderlig undersøgelse af spinalvæsken, derfor forskelligt om/hvilken undersøgelse denne bruges til

Ved specialprøver se punktet ”specialprøver” bagerst.

 

Uddybning af prøver – prøvetagning, bestilling og forsendelse

Ønsket undersøgelse:

Dyrkning og resistens

Hvordan skal opsamling og klargøring af materialet foregår samt hvilket glas der skal anvendes:

20 dråber – opsamles i rødt WR glas

 

Dette skal være nr. 1 udtømt glas

 

Rekvisition:

 

 1. 1. Åbn KMA-ikon (mikrobiologisk)

 2. 2. Vælg ”rekvirer prøver”

 3. 3. Vælg ”ny rekvisition”

 4. 4. Vælg ”materiale – spinalvæske”

 5. 5. Vælg ”spinalvæske – Dyrkning og resistens”

 6. 6. Udfyld og vælg ”Godkend” samt ”send og udskriv”

 7. 7. Rekvisitionsnummer fra udprintet seddel, påklistres spidsglas

 8. 8. Spidsglas med spinalvæske stilles i køleskab i urent skyllerum under prøver der skal sendes til Aalborg.

 

Forsendelsesmåde:

 

Spidsglas med spinalvæske stilles i køleskab i urent skyllerum under prøver der skal sendes til Aalborg. (Hvis lægen ordinerer, at spinalvæsken skal til Aalborg med det samme, skal denne sendes med taxa eller med patienten hvis han skal overflyttes)

 

 

 

 

Ønsket undersøgelse

Mikroskopi (celletælling) – undersøgelse for erytrocytter, leukocytter, albumin/protein og/eller glukose

Hvordan skal opsamling og klargøring af materialet foregår samt hvilket glas der skal anvendes:

20 dråber – opsamles i glas med falsk bund.

 

Dette skal være glas nr. 2.

 

Prøven analyseres på laboratoriet i Thisted, hvorefter lægen/sygepl. Får foreløbig svar på denne. Ud fra svaret vurderes om øvrige prøver blot skal stilles i køleskab i urent skyllerum eller om de skal sendes med taxa / patienten til Aalborg ved evt. overflytning.

 

Rekvisition:

 1. 1. Åbn Labka

 2. 2. Gå under pakken – THI-Traume spinal.

Billede 8

 1. 3. Tryk på det lille plus for at folde pakken nu. Dobbeltklik på ”CSV-cerebrospinalvæske gruppe (csv-us)” Prøven vil nu ses under valgte.

 2. 4. Tryk OK

 3. 5. Der vil komme to rekvisitionssedler, en til spinalvæske og en til blodprøven.

 4. 6. Kontakt bioanalytikeren, da de skal komme og tage blodprøve, samt tage spinalvæske til mikroskopi med tilbage til laboratoriet og analysere denne. (Skal helst være i gang indenfor 30 min efter prøven er taget)

 5. 7. Laboratoriet vil ringe tilbage til sygeplejerske/læge ang. foreløbigt svar på spinalvæske. Ud fra dette skal læge vurdere om resterende spinalvæske/prøver skal sendes til Aalborg med det samme (taxa eller med patienten ved overflytning), eller de blot kan sendes med næste transport til Aalborg (køleskab urent skyllerum)

 

Forsendelsesmåde:

 

Spinalvæsken afleveres til bioanalytikeren på vores eget lab i Thisted – hurtigst muligt (tag telefonisk kontakt til bioanalytikeren og sig at vi har/skal udføre lumbalpunktur, og at de skal komme og tage blodprøven + tage spinalvæske med til undersøgelse)

 

 

Ønsket undersøgelse

Borrelia

Hvordan skal opsamling og klargøring af materialet foregår samt hvilket glas der skal anvendes:

20 dråber – opsamles i rødt WR glas

 

+ blodprøve

 

Hvis der tages flere spidsglas – er det ligegyldig hvilket glas der bruges til denne undersøgelse

 

Rekvisition:

 

 1. 1. Åbn Labka

 2. 2. Find pakken – THI-Traume spinal.

 3. 3. 

  Udruld indhold, ved at trykke på det lille + ved siden af pakken.

 4. 4. 

  Dobbeltklik på ”P-Borrelia burgdorferi-antistof (liste) (Borrel-Ab)” samt ”Csv-Borrelia burgdorferi-antistof (liste:Csv/P)(Csv-Borrel)”

Se billedet nedenfor

 

Billede 2

 

 1. 5. Tryk ”Ok”

 2. 6. Der vil komme to rekvisitionssedler, en til spinalvæsken og en til blodprøven.

 3. 7. Kontakt bioanalytikeren da de skal komme og tage blodprøven.

 4. 8. Rekvisitionsnummer fra udprintet seddel til spinalvæsken (Csv) sættes på spidsglasset med spinalvæske.

 5. 9. Spinalvæsken sættes i køleskabet i urent skyllerum til prøver der skal sendes til Aalborg.

Forsendelsesmåde:

Spidsglas med spinalvæske stilles i køleskab i urent skyllerum under prøver der skal sendes til Aalborg. (Hvis lægen ordinerer, at spinalvæsken skal til Aalborg med det samme, skal denne sendes med taxa eller med patienten hvis han skal overflyttes)

 

 

 

Ønsket undersøgelse

Meningitis/encephatitis – udredning DNA/RNA

Hvordan skal opsamling og klargøring af materialet foregår samt hvilket glas der skal anvendes:

20 dråber – opsamles i rødt WR glas

 

Hvis der tages flere spidsglas – er det ligegyldig hvilket glas der bruges til denne undersøgelse

 

Rekvisition:

 1. 1. Åbn KMA-ikon (mikrobiologisk)

Billede 11

 1. 2. Vælg ”rekvirer prøver”

 2. 3. Vælg ”ny rekvisition”

 3. 4. 

  Vælg ”materiale – spinalvæske.

Billede 13

 1. 5. Vælg Meningitis/encephatitis – udredning DNA/RNA”

 2. 6. Vælg ”Godkend” samt ”send og udskriv”

 3. 7. Rekvisitionsnummer fra udprintet seddel, påklistres spidsglas

 4. 8. Spidsglas med spinalvæske stilles i køleskab i urent skyllerum under prøver der skal sendes til mikrobiologisk Aalborg.

 

Forsendelsesmåde

Spidsglas med spinalvæske stilles i køleskab i urent skyllerum under prøver der skal sendes til mikrobiologisk Aalborg. (Hvis lægen ordinerer at spinalvæsken skal til Aalborg med det samme, skal denne sendes med taxa eller med patienten hvis han skal overflyttes)

 

 

Lumbalpunktur ved mistanke om bakteriel meningitis

 

 1. 1. Følg procedure: Lumbalpunktur - fremgangsmåde for sygeplejerske

 2. 2. Der tages altid bloddyrkning, ekspektorat, urindyrkning, podning for sår osv. og blodprøver inden opstart af antibiotika - dog må dette ikke forsinke lumbalpunkturen og behandling.

 3. 3. Spinalundersøgelse:

 

Der udtømmes 4 glas, med 20-25 dråber spinalvæske

 1. 1) Glas nr.1 (WR-glas) skal sendes til D/R

  1. a. Åbn KMA-ikon (mikrobiologisk)

  2. b. Vælg ”rekvirer prøver”

  3. c. Vælg ”ny rekvisition”

  4. d. Vælg ”materiale – spinalvæske”

  5. e. Vælg ”spinalvæske – Dyrkning og resistens”

  6. f. Udfyld og vælg ”Godkend” samt ”send og udskriv”

  7. g. Rekvisitionsnummer fra udprintet seddel, påklistres spidsglas

Spidsglas med spinalvæske stilles i køleskab i urent skyllerum under prøver der skal sendes til Aalborg (evt. med taxa til Aalborg).

 

 

 1. 2) Glas nr. 2 (Glas med falsk bund) sendes til mikroskopi (celletælling).

  1. a. Åbn Labka

  2. b. Vælg pakken ”THI-Traume spinal” eller I venstre side tryk ”ny søgning” under ”kode” skrives ”Csv-us” og vælger denne.

  3. c. Der vil komme to rekvisitionssedler, en til spinalvæske og en til blodprøven.

  4. d. Kontakt bioanalytikeren, da de skal komme og tage blodprøve, samt tage spinalvæske til mikroskopi med tilbage til laboratoriet og analysere denne. (Skal helst være i gang indenfor 30 min efter prøven er taget)

  5. e. Laboratoriet vil ringe tilbage til sygeplejerske/læge ang. foreløbigt svar på spinalvæske. Ud fra dette skal læge vurdere om resterende spinalvæske/prøver skal sendes til Aalborg med det samme i taxa eller med patienten hvis han skal overflyttes til Aalborg, eller de blot kan sendes med næste transport til Aalborg (køleskab skyllerum)

Viral meningitis diagnostikeres hovedsagelig ud fra leukocyttallet i spinalvæsken (mikroskopien) og der findes derfor ikke en prøve for sig selv der kan indikere viral meningitis.

 1. 3) Glas nr. 3+4 (WR-glas) er ekstra glas som skal sættes i urent skyllerum i køleskabsdør, med patientlabel og dato, til eventuel supplerende prøver

 

Ved mistanke om meningitis følges retningslinjer fra infektionsmedicinsk Aalborg, se link til PRI-dokument: https://pri.rn.dk/Sider/23935.aspx

 

Lumbalpunktur - fremgangsmåde for sygeplejerske
 

Formål

Udtagelse af spinalvæske med henblik på videre diagnosticering. Sygeplejerskens opgave ved dette indgreb

Definition af begreb

Spinalvæske udtages med tynd kanyle ved indstik mellem to lumbalhvirvler, og cerebro-spinalvæske udtages

Beskrivelse

Lumbalpunktur er ALTID en lægelig ordination, og udføres ALTID af læge. Sygeplejerske assisterer under indgreb, samt sørger for at prøverne sendes afsted. Ved lumbalpunktur skal der som udgangspunkt være 2 sygeplejersker. Den ene assisterer lægen, og den anden beroliger og taler med patienten under indgrebet.

 

 1. 1. Lægen skal inden indgrebet ordinere hvilke undersøgelser han vil have spinalvæsken sendt til (se oversigt over standard undersøgelser). Ofte tages der mellem 3-5 glas spinalvæske, men dette skal afklares inden indgrebets start. Husk der skal altid tages et ekstra glas spinalvæske som kan anvendes hvis der er behov for yderlig undersøgelse.

 2. 2. Udskriv rekvisitioner til såvel blodprøver og spinalvæske (se oversigt, samt uddybning af fremgangsmåde for bestilling af prøver)

 3. 3. Hent lumbalbakken, find rullebord og fremlæg følgende (lumbalpunktur er sterilprocedure):

 • • Lokalanæstesi – lidokain 10 mg/ml (Lidokain med adrenalin findes i køleskab i medicinrum)

 • • Sprøjter og kanyler til lokalanæstesi

 • • Gul kanyleboks

 • • Blåt stykke/underlag til at beskytte patientens tøj med ved af-jodning

 • • Steril skål til af-jodning

 • • Sterile krøller

 • • Klorhexidin sprit

 • • Sterilt hulstykke

 • • Sterilt afdækningsstykke til rullebord

 • • Lumbalkanyler findes i str. 0,70, 0,90, 1,2 mm. (spørg lægen hvilken str.)

 • • Spidsglas samt holder med nr. på

 • • Plaster til indstikssted efter indgreb

 • • Sterile handsker (spørg lægen hvilken str.)

 

 1. 4. Patienten lejres på siden og bedes krumme sig sammen, om muligt, med knæene trukket op ad mod hagen. Eller siddende på sengekanten med krummet ryg, evt. kramme en pude og fødderne på en skammel. Lægen er med til at bestemme hvordan lejringen skal være.

 2. 5. Lægen assisteres til følgende:

 

 • • Lokalanæstesi

 • • Sterile handsker

 • • Af-jodning

 • • Påsættelse af sterilt hulstykke

 • • Ønsket størrelse lumbalkanyle

 • • Der rækkes spidsglas et efter et. Vigtigt at glassene sættes tilbage i holderen i rigtig rækkefølge

 1. 6. Efter indgrebet, skal patienten så vidt muligt ligge med fladt hovedgærde i 2 timer for at forebygge komplikationer. Bør indtage rigelig væske pr. os, eller iv.

 2. 7. Bioanalytikeren skal kontaktes med henblik på at tage blodprøver inden for 30 min., HUSK bioanalytikeren skal have nr. 2 glas med tilbage til klinisk biokemisk med rekvisitionsnummer på (Mikroskopi=celletælling).

 3. 8. Rekvisitionsnummer fra udprintet labsedler sættes på spidsglas med spinalvæske. Disse sættes i køleskab i urent skyllerum i kassen med prøver til mikrobiologisk afd. Aalborg. Efter svar på celletælling, ordinerer lægen om de resterende spinalvæskeprøver skal sendes som hasteprøver (taxa eller med patienten hvis han skal overflyttes) eller forblive i køleskab i urent skyllerum i kassen til mikrobiologisk afd. Aalborg.

 4. 9. Det ekstra spidsglas skrives dato og patientlabel sættes på, denne ligges i køleskab i urent skyllerum i døren.

  I øvrigt henvises til den regionale PRI-instruks.