Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Medicingivning efter rammeaftale

 

Beskrivelse

 1. 1. Forudgående lægelig ordination (telefonisk eller mundtligt) eller

 2. 2. På initiativ af den enkelte sygeplejerske indenfor nedenstående rammeaftale

 

Med henblik på at understøtte og simplificere ovenstående to ordinationsmuligheder er der i EPJ oprettet rammeaftaler og delegerede aftaler.

 

Rammeaftaler giver mulighed for, at den enkelte sygeplejerske administrerer medicin til patienter uden forudgående lægelig ordination.

Regimer indenfor rammeaftaler er markerede ”rammeaftale” og giver kun mulighed for engangsordination.

Rammeordinationerne gælder kun voksne og børn over 12 år.

I alle tvivlstilfælde skal vagthavende læge kontaktes.

Ved brug af rammeordinationer skal der være særlig bevågenhed på at benytte milde smertestillende præparater i situationer, hvor der kan forventes at være effekt heraf. Eksempler herpå er skader på fingre og tæer, hovedpine, bihulesmerter og lignende.

Omvendt vælges mere potente præparater i situationer, hvor der erfaringsmæssigt er behov herfor. Eksempler herpå er fraktur i lange rørknogler, mistanke om AKS, patienter mistænkt for abdominal perforation eller lignende.

 

Delegerede regimer omfatter emneopdelt hele standardsortimentet i akutmodtagelsen. Delegerede regimer benyttes efter forudgående lægelig ordination (mundlig eller telefonisk) og sker efter gældende retningslinje om medicinordination, administration og dispensering. De delegerede regimer er oprettet i en erkendelse af, at arbejdsflowet i akutmodtagelsen indebærer, at medicin ofte vil blive administreret inden den behandlende læge har haft mulighed for at ordinere medicinen i EPJ. Delegerede regimer vil som hovedregel åbne mulighed for at administrerer medicin flere gange på samme ordination.

 

Medikamina omfattet af rammeaftale

Nedenfor nævnte farmaka kan som enkeltordination administreres af afsnittets sygeplejersker i normal terapeutisk dosis uden forudgående lægelig ordination.

 

Anafylaksi

Inj. Adrenalin (1 mg/ml) 0,5 mg i.m.

Inj. Tavegyl® (2 mg/ml) 1 mg i.v. alternativt i.m.

Inj. Solu-medrol® (40 mg/ml) 80 mg langsomt i.v.

Inh. Adrenalin (1 mg/ml) 1 mg i 3 ml Nacl på forstøvermaske drevet af 100 % ilt

Solu-Cortef 250 mg i.v

 

Analgetika

 

Beslutningsstøtte værktøj: NRS smertetrappe

Til vurdering af smerteintesitet og valg af analgetika kan sygeplejersken bruge nedenstående skema:

 

Billede 1

Enteralt

Tabl. Paracetamol (500 mg), ½ - 1 g x 1

Supp. Paracetamol (500 mg), ½ - 1 g x 1

Brusetabl. Paracetamol (500 mg), ½ - 1 g x 1

Tabl. Tradolan® (50 mg), 50 mg x 1

Supp. Mandolgin® (100 mg), 100 mg x 1

Tabl. Ibuprofen (400 mg), 400 mg x 1 (cave ulcussygdom)

Tabl. Morfin 10 mg, 1. stk.

 

Parenteralt

Til ASA I-III patienter (ASA IV altid kun på lægelig ordination):

Inj. Morfin (10 mg/ml)

 • • under 50 kg:2,5 mg i.v

 • • over 50 kg:5,0 mg i.v

 

Fentanyl (50 mikrog/ml)

 • • Under 50 kg: 50 mikrog i.v

 • • Over 50 kg:100 mikrog i.v

Dosisreduktion til ældre (> 70 år) og alment svækkede

 

Derudover findes Intranasal administration af Fentanyl

 

 

Inhalation Livopan® (lattergas). Dinitrogenoxid 50% og oxygen 50%.

Anvendelse af lattergas, Livopan, til voksne og Anvendelse af lattergas til smertebehandling ved mindre smertevoldende procedurer i akutmodtagelsen og børneafdelingerne

Naloxon 0,4 mg i.v

 

Kontraindikationer til indgift af stærk analgetika

 • • GCS < 15

 • • Kendt overfølsomhed for opiater

 • • Respirationsfrekvens < 10

 • • Systolisk blodtryk < 90mmHg

 

Øjendråber

 • • Oxybuprocain 0,4 %,

Angina pectoris

(altid forudgået af BT-måling, systolisk BT skal være > 90 mmHg)

Sublingual spray Nitrolingual® 0,4 mg, evt. gentaget efter 5 min.

Hjertemagnyl á 150 mg, 2 stk.

 

Antiepileptika

Inj. Stesolid® (5 mg/ml)

 • • 40-50 kg4 mg i.v

 • • 50-60 kg 5 mg i.v

 • • 60-70 kg6 mg i.v

 • • 70-80 kg7 mg i.v

 • • 80-90 kg8 mg i.v

 • • 90-100 kg9 mg i.v

 • • Over 100 kg10 mg i.v

Dosisreduktion til ældre (> 70 år), alment svækkede og vægt < 50 kg.

Klysma Stesolid® 5 - 10 mg rektalt

 

Inhalationsmidler

Inh.væske Duovent 4 ml p.n

 

Motilitetsfremmende

(mod kvalme og opkastning)

Inj. Primperan® 10 mg i.v. x 1

Inj. Zofran® 4 - 8 mg i.v. x 1 (ikke til gravide)

 

Overfladeanæstesi

Lidocain gel

Emla® creme

 

Vaccinationer

Rammeaftale: Vaccination mod DiTeKiPol eller Difteri-Tetanus Booster 0,5 ml im. Tetanus-/difteri-vaccination . Dokumenteres i DDV i EPJ.

Delegeret regime: Vaccination mod hepatitis: Engerix B 1 ml im. Anses som en kortvarig medicinsk procedure og dokumenteres derfor i Medicin i EPJ.

 

Børn under 15 år

For børn under 15 år med behov for sedation henvises til instruks Rammeaftale for sygeplejersker i skadestuen og modtagelsen vedrørende indgift af midazolam til børn under 15 år

 

Af andre instrukser til smertebehandling af børn findes:

Telefonisk ordination

Se mundtlig ordination Medicinering - lægemiddeladministration

 

Akutte situationer

 • • Når der er anæstesiologisk personale ved en patient dokumenteres medicin på anæstesijournalen.

 • • Når en patient har forladt akutmodtagelsen inden, at medicinen er ordineret i EPJ, ringer sygeplejersken i akutmodtagelsen til sygeplejersken på modtagende afsnit og fortæller, at medicin ikke er dokumenteret i EPJ, men i stedet på akut medicinjournal.

 • • Sygeplejersken modtager alias på den sygeplejerske, som modtager beskeden om, at medicinen ikke rettidig er dokumenteret i EPJ.

 • • Alias dokumenteres i EPJ under skadeark, administreret medicin.

 

Ved udskrivelse

 • • Medicin som gives med patienten hjem til selvadministration dokumenteres som udleveret i EPJ.

 

Generelt

 • • Administrationen dokumenteres i EPJ

 • • I alle tvivlstilfælde skal vagthavende læge kontaktes

 • • Ved IT nedbrud dokumenteres på akut medicinjournal

 • • Lige inden medicin administration identificeres patienten med navn og cpr-nr

 • • Medicin i akutmodtagelsen gives umiddelbart efter medicin dispensering

 

Definition af begreber

ASA score:

Der skal foretages risikovurdering af hver enkelt patient i henhold til ASA klassifikation.

ASA I: Pt. som, fraset det planlagte, er fuldstændig rask.

ASA II: Let systemisk lidelse uden begrænsning af funktionsniveau.

ASA III:Systemisk lidelse, som virker begrænsende på funktionsniveau.

ASA IV: Svær systemisk lidelse, som er vedvarende livstruende.

ASA V: Den svært syge patient, som ikke forventes at overleve et døgn – med eller uden  behandling.

 

NRS: Numerisk rangskala. Et måleredskab til vurdering af smerteintensitet. NRS kan graduere patientens oplevelse af smerten – målt på skala fra 1 – 10. Flere målinger over tid kan vise, om der er sket en ændring i patientens smerteoplevelse

Formål

At sygeplejerskerne i akutmodtagelsen får mulighed for at opstarte behandling umiddelbart uden, at lægen må afbryde igangværende behandlingsopgaver mhp. alene at dokumentere i EPJ.

At sygeplejerskerne ved, hvordan alt medicin dokumenteres i akutmodtagelsen

 

Referencer

Medicinering - Lægemiddelordination

Anafylaksi hos voksne

Sikker medicindispensering og administration

Politik for medicinering på sygehuesene i Region Nordjylland