Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Håndtering af tidlige postoperative komplikationer (<30 dage) efter Gastric Bypass (GBP) og Sleeve Gastrektomi

Formål:

Ensrette behandlingen og sikre høj kvalitet for nyligt opererede fedmepatienter.

 

Beskrivelse

Fedmeopererede pt. bliver normalt udskrevet 24 timer efter operationen. Ved problemer har de i dagtiden (på hverdage) mulighed for at kontakte adipositassygeplejerske telefonisk, der vurderer, om de opererende overlæger eller egen læge skal involveres. Hvis det skønnes indiceret med genindlæggelse (<30 dage) bør pt. indlægges i Aalborg. Bliver pt. indlagt andre steder i Regionen, foretrækkes det, at de overflyttes til Kirurgisk Afdeling i Aalborg.

 

De mest almindelige tidlige komplikationer efter fedmeoperationer er: Ulcus, blødning, lækage, abscesser, stenose, torsion, DVT, pneumoni og lungeemboli.

 

Nyopererede fedmept. med mistanke om postoperative komplikationer, skal tages hånd om og udredes ligesom andre postoperative pt. Derfor er en CT-skanning oftest indiceret, medmindre pt. køres direkte til operation. Der skal altid tages kontakt til en bariatrisk kirurg eller en fra det øvre vagtberedskab.

 

Håndtering af kirurgiske komplikationer:

Blødning: Det kan bløde fra mucosa eller fra krøset. Ved mucosablødning skal pt. gastroskoperes, og der skal helst sættes klips på blødningskilden. Ved blødning fra krøset skal pt. re-laparoskoperes mhp. at finde blødningskilden. Oftes er det fra tyndtarmskrøsets delingssted. Sjældent kan det bløde fra mucosa ved enteroenteroanastomosen. Her kan man enten ved endoskopi gå ned og påsættes klips eller ved laparoskopi nedbryde anastomosen, stoppe blødningen og sy anastomosen igen.

 

Absceser: Dræn hvis muligt.

 

Lækage ved pouch-enteroanastomosen: Inden for de første 2 døgn kan man ved laparoskopi forsøge at oversy lækagen og anlægge 2 dræn og evt. anlægge en midlertidig stent over perforationen. Identificeres lækagen mere end 2 døgn postoperativt, er vævet normalt så ødematøst, at oversyning næsten altid mislykkes. Her skal anlægges stent, gøres laparoskopisk peritoneal lavage og anlægges 2 dræn samt ernæringssonde.

 

Stenose/torsion: Hvis der opstår stenose/torsion lige efter operationen vil pt. kaste op. Der laves laparoskopi med løsning af årsag. Ved Sleeve Gastrektomi kan en rtg. undersøgelse med peroral kontrast overvejes, hvis det først viser sig nogle dage efter operationen, da en stenose evt. skal ballondilateres endoskopisk, men kun i dagtid efter konference med bariatrisk kirurg.

 

Referencer

NKR Fedmekirugi.

 

 

C:\Users\oyut\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Outlook\DFL22AFQ\Gastric-Bypass-billede.jpg

C:\Users\oyut\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Outlook\DFL22AFQ\gastric-sleeve.jpg