Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Dokumentation af henvendelse til Psykiatrien fra udskreven patient

Beskrivelse

Alle henvendelser til sengeafsnit eller ambulatorier fra tidligere patienter skal dokumenteres i den elektroniske patientjournal.

I sengeafsnittet er det er den kompetente sygeplejerske, en læge eller den tidligere kontaktperson i sengeafsnittet, som taler med den tidligere patient.

I ambulatoriet tilstræbes, at det personale som kender patienten fra det tidligere ambulante forløb, som tager samtalen.

Opkaldet kan viderestilles direkte til Psykiatriens telefonrådgivning på 98 13 42 02, såfremt behov for indlæggelse skal vurderes.

Dokumentationen af samtalen med den tidligere patienten skal tydelig beskrive:

 1. 1. Den tidligere patients formål med kontakten til Psykiatrien

 2. 2. Den faglige vurdering af samtalen – er der bekymring om patientens tilstand

 3. 3. Rådgivning og vejledning som er givet til patienten

 

Har den tidligere indlagte patient en aktiv ambulantkontakt i Psykiatrien informeres ambulatoriet om henvendelsen – beskrives senere i dokumentet.

 

Dokumentation ved henvendelse til sengeafsnit – Plejepersonale

Dokumentation ved henvendelse til sengeafsnit – Læger

Dokumentation ved henvendelse til ambulatorie

 

Dokumentation ved henvendelse til sengeafsnit – Plejepersonale

Bed om cpr nr. og søg den tidligere patient frem i journalen via Nødadgang til patient (Skift+F6)

 

Skrive begrundelse Patienten henvendelser telefonisk til afsnittet

Klik Ok

 

 

Billede 14

 

Billede 8

 

Vær opmærksom på, at hvis henvendelsen er fra patient, som har været udskreven i mere end 30 dage skal ændres på søgningen til Alle kontakter

 

Vælg den seneste indlæggelse på afsnittet – klik på ikonet

 

 

 

 

Billede 4

 

Klik på Faneoverblik og tilgå sygeplejestatus på sædvanligvis

 

 

 

 

 

Billede 12

 

 

Vælg Sygeplejestatus

 

Dokumentere samtalen

under relevant domæne,

 • • Den tidligere patients formål med kontakten til sengeafsnittet

 • • Den faglige vurdering af samtalen – er der bekymring om patientens tilstand

 • • Rådgivning og vejledning som er givet til patienten

 

Billede 24Billede 23

Billede 10

 

Har den tidligere patient en aktiv ambulantkontakt i Psykiatrien skrives mail til ambulatoriet omkring henvendelsen med henvisning til den dokumenteret sygeplejestatus.

 

Søg under Til-feltet ved at skrive psykiatrien herved fremkommer alle ambulatorier i Psykiatrien.

 

 

Billede 17

 

 

Dokumentation ved henvendelse til sengeafsnit - Læger

Bed om cpr nr. og søg den tidligere patient frem i journalen via Nødadgang til patient (Skift+F6)

 

Skrive begrundelse Patienten henvendelser telefonisk til afsnittet

Klik Ok

 

 

 

Billede 15

 

Billede 13

 

Vær opmærksom på, at hvis henvendelsen er fra patient, som har været udskreven i mere end 30 dage skal ændres på søgningen til Alle kontakter

 

Vælg den seneste indlæggelse på afsnittet – klik på ikonet

 

 

 

 

Billede 25

 

Klik MIRSK ikonet

 

 

 

 

 

 

Billede 32

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tjek cpr er korrekt

 

Diktattype= Journalnotat

 

Prioritet= Subakutakut

 

Dokumentere samtalen

 • • Den tidligere patients formål med kontakten til sengeafsnittet

 • • Den faglige vurdering af samtalen – er der bekymring om patientens tilstand

 • • Rådgivning og vejledning som er givet til patienten

 

 

 

Billede 34

 

Skrivning af notatet

 

Notatet skrives af sekretæren med placering under den seneste psykiatriske indlæggelse

 

Har den tidligere patient en aktiv ambulantkontakt i Psykiatrien skrives mail til ambulatoriet omkring henvendelsen med henvisning til den dokumenteret sygeplejestatus.

 

Søg under Til-feltet ved at skrive psykiatrien herved fremkommer alle ambulatorier i Psykiatrien.

 

 

Billede 35

Dokumentation ved henvendelse til Ambulant

Bed om cpr nr. og søg den tidligere patient frem i journalen via Nødadgang til patient (Skift+F6)

 

Skrive begrundelse Patienten henvendelser telefonisk til afsnittet

Klik Ok

 

 

 

Billede 19

 

Billede 36

 

 

Vær opmærksom på, at hvis henvendelsen er fra patient, som har været udskreven i mere end 30 dage skal ændres på søgningen til Alle kontakter

 

Vælg den seneste indlæggelse på afsnittet – klik på ikonet

Billede 20

 

 

 

 

Klik MIRSK ikonet

 

Billede 26

 

 

 

 

 

 

 

 

Tjek cpr er korrekt

 

Diktattype vælges efter faggruppe

 

Prioritet= Subakutakut

 

Samtalen dokumenteres

 • • Den tidligere patients formål med kontakten til sengeafsnittet

 • • Den faglige vurdering af samtalen – er der bekymring om patientens tilstand

 • • Rådgivning og vejledning som er givet til patienten

 

 

 

Billede 37

 

Skrivning af notatet

 

Notatet skrives af sekretæren med placering under den seneste psykiatriske ambulante kontakt