Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Indometacin (Confortid) og andre NSAID præparater i graviditeten

 

Målgruppe

Læger, jordemødre og sygeplejersker på Afdeling for Gynækologi, Graviditet og Fødsel.

 

Afgrænsning

Overvejelser vedrørende føtale bivirkninger gælder for alle NSAID præparater.

Da Indometacin er det vanlige valg i graviditeten, er det Indometacin, der er beskrevet.

 

Formål

At belyse alvoren af de føtale bivirkninger ved behandling med Indometacin ved forskellig behandlingsvarighed og forskellige gestationsaldre.

Afvejning af fordele og ulemper ved behandling med Indometacin i forskellige gestationsaldre.

Indometacin skal ikke anvendes som tokolytisk behandling. Tractocile er lige så effektivt og skal foretrækkes.

 

 

 

 

Rekommandation

 

 

Tokolyse

Smerter

Polyhydramnios

 

 

 

<uge 28 + 0:

Indometacin kan anvendes, kræver overvågning af fosteret.

Tractocile vil være førstevalg pga. de føtale bivirkninger ved Indometacin

 

 

B

 

<uge 32 + 0:

Indometacin kan anvendes i op til 48 timer uden væsentlige føtale bivirkninger.

Længere behandlingstid kræver overvågning af fosteret.

 

B

 

< uge 32 + 0:

Indomatacin kan anvendes i op til 48 timer uden væsentlige føtale bivirkninger.

Længere behandlingstid kræver overvågning af fosteret.

 

B

 

 

 

> uge 28 + 0:

Bør ikke anvendes.

Tractocile bør anvendes pga. de føtale bivirkninger ved Indometacin.

 

B

 

> uge 32 + 0:

Indometacin bør undlades. Kan dog anvendes op til uge 34 + 0 i helt specielle tilfælde.

 

B

 

> uge 32 + 0:

Indometacin bør undlades. Kan dog anvendes op til uge 34 + 0 i helt speciellt tilfælde.

 

 

 

 

 

Overvågning ved UL:

Initialt 2 gange om ugen. Herefter afhængig af fund og GA.

Ved behandling ud over 2 døgn.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dosering:

50-100 mg som bolus. Efter 8 timer 25-50 mg gange 4 dagligt i højst 48 timer.

Suppositorier har hurtigere indsættende virkning end peroral behandling.

Generelt anbefales lavest mulige effektive dosis.

Ved behandling ud over 48 timer UL overvågning ved føtalmediciner: Første gang efter 3 dage herefter 2 gange om ugen.

 

 

Føtal risiko ved behandling med Indometacin

 

Ductus arteriosus

Konstriktion eller lukning af ductus arteriosus. Kan give shunting af blod til lungekredsløbet, hvilket kan resultere i hypertrofi af pulmonale arterier, neonatal persisterende pulmonal hypertension og potentielt neonatal død.

 

Gestationsalderen i forhold til ductus arteriosus konstriktion er afgørende:

GA <28 + 0: Ductuskonstriction forekommer, men er ikke hyppig.

GA >28 + 0. 43 % får ductuskonstrikrtion, men ikke komplet lukning.

GA >32 + 0. Ductuskonstriktion opstår hos 50-70 % ved langvarig behandling.

Behandlingsvarighed: 3 døgn gennemsnitlig tid til konstriktion, men ikke lukning. <48 timer kun reversibel konstriktion.

 

Fosternyrer

Indometacin reducerer den føtale nyres blodgennemstrømning og er assicieret med renal dysfunktion vurderet ved S-kreatinin og urinproduktion, hvorved fostervandsmængden reduceres.

Der kan derfor opstå oligohydramnios.

Nyrepåvirkninger er reversibel ved behandling >72 timer, normaliseres i løbet af 8 dage efter seponering, mens behandling i flere uger kam medføre irreversibel skade.

Behandlingsvarighed <48 timer medfører ikke betydende renal dysfunktion.

Den føtale nyrefunktion påvirkes allerede ved første dosis.

 

NEC

Sandsynlig øget risiko for NEC (2 metaanalyser RR 1,36 95 % CI 1,08-1,71 og RR 2,2 95 % CI 1,1-4,2).

 

CNS

Øget risiko for neonatal periventrikulær leukomalaki og intraventrikulær blødning grad III-IV.

 

Bivirkninger hos den gravide

 

Gastrointestinale.

Væskeretention.

Forværring af hypertension.

 

Kontraindikationer hos den gravide

Abruptio placentae, svær præeklampsi, infektion, vandafgang.

Astma bronchiale eller andre allergiske reaktioner udløst af acetylsalicylsyre eller andre lægemidler, der hæmmer prostaglandinsyntesen.

Svær hjerte-, lever- og nyreinsufficiens.

Malign hypertension.

Frisk gastrointestinal blødning.

Antikoagulationsbehandling ( ikke profylakse med LMWH præparater: Innohep, Fragmin, Klexane )

Hæmoragisk diatese.

 

 

Sandbjerg Guideline Indometacin, 2017.