Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Ernæringsinstruks for patienter med hepatisk encefalo-pati indlagt på sengeafsnittet for medicinsk mave- og tarmsygdomme

 

Formålet

Mere end 70 % af patienter med levercirrose er underernærede. Underernæring har negativ påvirkning på helbredelse og overlevelse og tilpasset ernæring er afgørende for behandlingssucces. Patienter med hepatisk encefalopati har hukommelses-, koncentrations- og indlæringsvanskeligheder, og dermed svært ved at efterleve given vejledning i ernæring. Næsten alle har øget ekstracellulærvæske i form af ascites og/eller ødemtendens, hvilket betyder, at legemsvægten er et dårligt parameter til vurdering af ernæringstilstanden.

Alle patienter skal derfor tilbydes en systematisk og målrettet ernæringsindsats både under indlæggelse og i de ambulante forløb.

Denne instruks indeholder derfor;

En standardplan for ernæring under indlæggelsen

En standard ernæringsindsats for de ambulante besøg

 

Ansvarsfordeling (signatur forklaring)

L= lægegruppen P= plejegruppen D= Diætist

 

Standardplan for ernæring under indlæggelse

 

Dag 0

 • • Ernæringsscreening i Clinical Suite (P)

 • • Energibehov: Udregnes ved ernæringsscreening i Clinical Suite (35-40 kcal og 1,2-1,5 g protein pr. kg kropsvægt)

 • • Ernæringsproblem oprettes i Clinical Suite (P)

 • • Vurdering af om patienten er i risiko for refeeding jfr. Instruks refeeding (P)

 • • Lever-ernæringsterapi-profil (hæmatologi, væske tal, levertal, fosfat, D-vitamin) (L/P)

 • • 2 ml iv Tiamin (L)

 • • 2 ml iv B-Combin (L)

 • • Mundtlig og skriftlig information om kostens betydning og afdelingens tilbud (P)

 

Ved comagrad 1-2 (patienter der kan spise/drikke og samarbejde) gives:

 • • Kost til småtspisende - minus saltbøsse og fødevarer med højt saltindhold(P)

 • • Hyppige mellemmåltider incl. sent aftensmåltid / natmad (P)

 • • Anbefal mælkeprodukter og energi- og proteinrige drikke f.eks. Nutridrink Compact Protein

 • • 4 stk Nutridrink Juice Style (P)

 • • 1–2 liter iv glukose 10 % (L/P)

 • • Start Bramino pulver 6 g x 3. Skal opløses i væske og drikkes.

 

Ved comagrad 3-4 (patienter der ikke kan spise og ikke samarbejde) gives:

SMOF-Kabiven Perifer 1300 Kcal (L/P)

2 liter iv glukose 10 % (L/P)

 

Dag 1

 • • Kostregistrering (status kl 14.00 + kl 19.00) (P)

 • • 2 ml Tiamin iv (eller 300 mg pr oralt), 2 ml B-Combin (eller 1x3 dagl. per oralt), Mablet 1x3 dagl, Zinklet 1x3 (i henhold til standard) (L)

 

Ved comagrad 1-2 (patienter der kan spise/drikke og samarbejde) gives:

 • • Kost til småtspisende - minus saltbøsse og fødevarer med højt saltindhold(P)

 • • Hyppige mellemmåltider incl. sent aftensmåltid / natmad (P)

 • • Anbefal mælkeprodukter og energi- og proteinrige drikke f.eks. Nutridrink Compact Protein (P)

 • • 4 stk Nutridrink Juice (P)

 • • 1 – 2 liter iv glukose 10 % (L/P)

 

Såfremt patienten ved status kl. 19 ikke har indtaget 75 % af sit energi og proteinbehov skal supplerende ernæringsterapi igangsættes (P)

 

Ved comagrad 3-4 (patienter der ikke kan spise og ikke samarbejde) gives:

 • • SMOF-Kabiven 1300 kcal (L/P)

 • • 2 liter iv glucose 10 % (L/P)

 • • Sonde anlægges til vitamin-, medicin og glukoseindgift indgift (L/P)

 • • Bramino pulver 6 g x 3 opløses i væske og gives i sonden (L/P)

 

Dag 2

 • • Kostregistrering (status kl 14.00 + kl 19.00) (P)

 • • 2 ml Tiamin iv (eller 300 mg pr oralt), 2 ml B-Combin (eller 1x3 dagl. per oralt), Mablet 1x3 dagl. Zinklet 1x3 (i henhold til standard) (L)

 

Ved comagrad 1-2 (patienter der kan spise/drikke og samarbejde) gives:

 • • Kost til småtspisende - minus saltbøsse og fødevarer med højt saltindhold (P)

 • • Hyppige mellemmåltider incl. sent aftensmåltid / natmad (P)

 • • Anbefal mælkeprodukter og energi- og proteinrige drikke f.eks. Nutridrink Compact Protein (P)

 • • 4 Nutridrink Juice Style (P)

 • • 1–2 liter iv glukose 10 % (L/P)

Såfremt patienten ikke har indtaget 75 % af energi- og proteinbehovet suppleres med sondeernæring svarende til den mængde, der er i underskud. Se oversigt over ernæringsprodukter i skema nederst i dokumentet (L/D/P)

Hvis pt. ikke har drukket den ordinerede mængde Nutridrink Juice Style /glukose 20 %, kan det også gives via sonden (P)

Sondeernæringen kan gives som bolus ca. 150-200 ml pr. gang eller kontinuerligt med 100-150 ml/time (P)

Hvis pt. spiser meget sparsomt eller slet ikke spiser opstartes fuld sondeernæring:(L/D/P)

1. døgn: 500 ml Nutrison Protein Plus Multi fibre /Nutrison Concentrated

2. døgn og herefter 1000 ml

 

Ved comagrad 3-4 (patienter der ikke kan spise og ikke samarbejde) gives:

 • • SMOF-Kabiven 1300 kcal (L/P)

 • • 2 liter iv glukose 10 % (L/P)

 • • Sonde til vitamin-, medicin- og glukoseindgift (L/P)

 

Diætisten kontaktes på 2. dagen m.h.p. individuel vurdering og tilpasning af ernæringsplanen på 3 dag (P)

 

Dag 3

Fra dag 3 og indtil udskrivelse følges individuel tilpasset ernæringsplan for patienten (P/L/D)

 

Oversigt over ernæringsprodukter til leverpatienter

 

Produkter til leverpatienter

Næringsindhold

Mængde

Energi

Protein

Nutridrink Juice Style

4 x 200 ml

5040kJ/1200 kcal.

32 g

10% glukose

1000 ml

1680kj/400 kcal.

0 g

Nutridrink Compact Protein

1 x 125 ml

300 kcal.

12 g

Nutrison Protein Plus Multifibre

500 ml

2675kJ/650 kcal.

32,5 g

Nutrison Low Sodium

1000 ml

4200kJ/1000 kcal.

37,5 g

 

 

Ved udskrivelse

 • • Ernæringsscreening ved udskrivelse (P)

 • • Ved forsæt ernæringsrisiko samt behov for ernæringsterapi efter udskrivelse noteres dette i lægeepikrisen samt i plejeforløbsplanen til kommunen. Desuden ordineres plan for kontrol og opfølgning (L/P)

 • • Grøn ernæringsrecept på ernæringsprodukter samt Bramino udleveres til patienten (L/P)

 • • En elektronisk ernæringsplan oprettes som korrespondancemeddelelse. Planen indeholder den individuelle ernæringsplan for patienten, relevante oplysninger ift. udskrivelse med ernæringsterapi samt behovet for opfølgning i kommunen (P/D)

 

Standard ernæringsindsats i de ambulante forløb

 • • Vurdering af patientens ernæringstilstand samt kontrolvejning ved alle kontrolbesøg (L)

 • • Sikrer at patienten har gældende grøn recept på ernæringsdrikke samt Bramino (L)

 • • Ved behov for opfølgning kommunalt ift. patientens kostindtag mv kan elektronisk ernæringsplan oprettes m.h.p. opfølgning/besøg i hjemmet. Ved behov herfor sendes mail til diætist tilknyttet gastromedicinsk afsnit, som sender den elektroniske ernæringsplan til patientens kommune (L/D)

 • • Vurderes behov for individuel sygdomsspecifik kostvejledning henvises til klinisk diætist tilknyttet gastromedicinsk afsnit (L)

 

Referencer

 

Ernæringsscreening, ernæringsterapi, monitorering og opfølgning til indlagte patienter

Refeeding syndrom - forebyggelse og behandling

Sondeernæring

Parenteral ernæring – klinisk vejledning for sygeplejen

Udskrivelse med sondeernæring

Udskrivelse af patienter med parenteral ernæringsterapi

Ernærings- og Måltidspolitik for Aalborg Universitetshospital