Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Henvisning til fysioterapi af indlagte patienter fra Barselsafsnit 11 og fra Barselshotellet og fysioterapi til indlagte patienter på begge afsnit

 

Formål

Formål med instruksen er

 • • at sikre, at læger og øvrigt sundhedspersonale på de Barselsafsnit 11 og på Barselshotellet, Aalborg Universitetshospital, kender proceduren for henvisning til og omfanget af fysioterapi til patienter, der er indlagt på afsnittene

 • • at sikre, at alle fysioterapeuter, der behandler patienter på Barselsafsnit 11 og på Barselshotellet har kendskab til fremgangsmåden for, indholdet af og rammerne for behandling af patienter, der er indlagt på afsnittene

 • • At sikre kvaliteten af den fysioterapeutiske ydelse

 

Definition af begreber

Behandling: Undersøgelse, diagnosticering, sygdomsbehandling, fødselshjælp, genoptræning, sundhedsfaglig pleje samt forebyggelse og sundhedsfremme i forhold til den enkelte patient. (1)

 

Beskrivelse af patientgruppen

Instruksen retter sig mod patienter, der har behov for fysioterapi under deres indlæggelse.

 

Procedure for henvisning inden for normal arbejdstid

Der sendes elektronisk henvisning til fysioterapi.

For at sikre en smidig arbejdsgang og mulighed for planlægning af det daglige arbejde er det vigtigt, at patienter henvises til fysioterapi så tidligt på dagen som muligt.

Henvisninger modtaget senest kl. 13.30 bliver prioriteret – det kan dog ikke forventes, at behandlingen igangsættes samme dag.

 

Procedure for henvisning uden for normal arbejdstid, lørdage og helligdage:

Ved behov for igangsætning af fysioterapi til en ny akut patient kan fysioterapeuten kontaktes på vagttelefon: 69106.

Efterfølgende skal der sendes en henvisning til fysioterapi.

Den foregående dag har fysioterapeuterne prioriteret, hvilke patienter der skal behandles lørdag/på helligdagen.

Fysioterapeuterne vil om morgenen, når de mødes ind i vagten prioritere dagens patienter ud fra patienternes behov og ud fra de tilstedeværende ressourcer den pågældende dag.

 

Den fysioterapeutiske behandling

 • • Respirationsfysioterapi til f.eks. patienter med sekretproblemer, dyspnø og sectiopatienter med postoperative lungekomplikationer

 • • Mobilisering, instruktion i øvelser og/eller lejring, forflytning af patienter med specielle behov; eks. ved svære bækkensmerter

 • • Udlån af og instruktion i hjælpemidler til brug under indlæggelse

 • • Smertelindring, f.eks. i form af termoterapi (varme/ispakninger)

 • • Tilsyn med instruktion, råd og vejledning til sphincterrupturpatienter

 • • Vurdering af behov for og udarbejdelse af genoptræningsplan

 • • Pjecemateriale: ”I form efter fødslen” (indkøbes af Fysio- og Ergoterapien) til udlevering på B11. ”Bækkenbundstræning til kvinder” og ”Svær bristning af mellemkødet”.

 

Genoptræning efter udskrivning

Med henvisningen til fysioterapi uddeles samtidigt kompetencen til at vurdere patienternes behov for genoptræning efter udskrivelse og ved behov udarbejdelse af en genoptræningsplan (GOP, almen eller specialiseret) sammen med patienten, jf. Sundhedslovens § 140. (2-4)

Den ansvarlige læge vil blive anført som læge i genoptræningsplanen.

Fysioterapeuten skriver et kort afsluttende notat i patientjournalen, hvoraf det fremgår, at patientens genoptræningsbehov er vurderet.

 

Vedr. fysioterapi til ambulante patienter

De kvinder, der har pådraget sig en sphincterruptur under fødslen og som ikke ses under indlæggelsen, fordi ”de er gået hjem”, indkaldes til en ambulant instruktion.

 

Reference

 1. 1. Institut for Kvalitet og Akkreditering i Sundhedsvæsenet (IKAS), Den Danske Kvalitetsmodel – akkrediteringsstandarder for sygehuse, 2012

 2. 2. Sundhedsloven, 2007

 3. 3. Bekendtgørelse om genoptræningsplaner og om patienters valg af genoptræningstilbud efter udskrivning fra sygehus BEK nr. 1088 af 06/10/2014

 4. 4. Vejledning om genoptræning og vedligeholdelsestræning i kommuner og regioner, oktober 2014