Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Henvisning til fysioterapi af indlagte patienter på Obstetrisk Afsnit, Afsnit for Familiebarsel, Barselsafsnit 11 samt ambulante patienter i Obstetrisk Ambulatorium

 

Formål

Formål med instruksen er

 • • at sikre, at læger og øvrigt sundhedspersonale på Obstetrisk Afsnit, Afdeling for Familiebarsel, Barselsafsnit 11 samt ambulante patienter i Obstetrisk Ambulatorium, Aalborg Universitetshospital, kender proceduren for henvisning til og omfanget af fysioterapi til patienter, der er indlagt på afsnittene eller kommer i ambulatoriet

 • • at sikre, at alle fysioterapeuter, der behandler patienter på obstetrisk område, har kendskab til fremgangsmåden for indholdet af og rammerne for behandling af patienter

 • • at sikre kvaliteten af den fysioterapeutiske ydelse

 

Definition af begreber

Behandling: Undersøgelse, diagnosticering, sygdomsbehandling, genoptræning, sundhedsfaglig pleje samt forebyggelse og sundhedsfremme i forhold til den enkelte patient. (1)

 

Beskrivelse af patientgruppen

Instruksen retter sig mod patienter, der har behov for fysioterapi i deres behandlingforløb.

 

Procedure for henvisning inden for normal arbejdstid

Der sendes elektronisk henvisning til fysioterapi.

For at sikre en smidig arbejdsgang og mulighed for planlægning af det daglige arbejde er det vigtigt, at patienter henvises til fysioterapi så tidligt på dagen som muligt.

Henvisninger modtaget senest kl. 12.00 bliver prioriteret – det kan dog ikke forventes, at behandlingen igangsættes samme dag.

 

Procedure for henvisning uden for normal arbejdstid; lørdage og helligdage

Ved behov for igangsætning af fysioterapi til en ny akut respiratorisk dårlig patient kan fysioterapeuten kontaktes på vagttelefon: 69106/105.

Efterfølgende skal der sendes en henvisning til fysioterapi.

Dagen før vagten har fysioterapeuterne prioriteret blandt de allerede henviste patienter, hvilke patienter der skal behandles lørdag/på helligdagen.

Fysioterapeuterne vil om morgenen, når de møder ind i vagten prioritere dagens patienter ud fra patienternes behov og ud fra de tilstedeværende ressourcer den pågældende dag.

  

Den fysioterapeutiske behandling (Obstetrisk Afsnit)

 • • Respirationsfysioterapi til f.eks. patienter med sekretproblemer eller dyspnø.

 • • Mobilisering, instruktion i øvelser, lejring, forflytning til f.eks. sengeliggende gravide (afdelingspersonalet udleverer pjecen ”Fysisk aktivitet for dig, der er sengeliggende”) og gravide med bækkensmerter.

 • • Udlån af og instruktion i hjælpemidler til brug under indlæggelse. (Efter udskrivelse kan patienten kun låne hjælpemidler, hvis vedkommende skal ind til en ambulant kontrol)

 • • Smertelindring, f.eks. i form af termoterapi (varme/ispakninger).

 • • Vurdering af behov for og udarbejdelse af genoptræningsplan til patienter, som er set i et fysioterapeutisk behandlingsforløb.

 • • Pjecemateriale: Informationsmateriale i forbindelse med respirationsfysioterapi, ”Bækkenbundstræning til kvinder”, ”Fysisk aktivitet for dig, der er sengeliggende”.

 

Den fysioterapeutiske behandling (Barselsafsnit 11 og Afsnit for Familiebarsel)

 • • Respirationsfysioterapi til f.eks. patienter med sekretproblemer, dyspnø og sectiopatienter med postoperative lungekomplikationer.

 • • Mobilisering, instruktion i øvelser og/eller lejring, forflytning af patienter med specielle behov; eks. ved svære bækkensmerter.

 • • Udlån af og instruktion i hjælpemidler til brug under indlæggelse. (Efter udskrivelse kan patienten kun låne hjælpemidler, hvis vedkommende skal ind til en ambulant kontrol)

 • • Smertelindring f.eks. i form af termoterapi (varme/ispakninger).

 • • Tilsyn med instruktion, råd og vejledning til sphincterrupturpatienter (grad 3 og 4).

 • • Vurdering af behov for og udarbejdelse af genoptræningsplan til patienter, som er set i et fysioterapeutisk forløb.

 • • Pjecemateriale: Informationsmateriale i forbindelse med respirationsfysioterapi, ”Bækkenbundstræning til kvinder”, ”Svær bristning af mellemkødet, hvor endetarmen er involveret”.

 

Genoptræning efter udskrivning

Med henvisningen til fysioterapi uddeles samtidigt kompetencen til at vurdere patienternes behov for genoptræning efter udskrivelse og ved behov udarbejdelse af en genoptræningsplan (GOP, almen eller specialiseret) sammen med patienten, jf. Sundhedslovens § 140. (2-4)

Den ansvarlige læge vil blive anført som læge i genoptræningsplanen.

Fysioterapeuten skriver et kort afsluttende notat i patientjournalen, hvoraf det fremgår, at patientens genoptræningsbehov er vurderet.
 

Vedr. fysioterapi til ambulante (Gyn. Svangre Ambulatorium)

Der ydes ambulant fysioterapi til

 • • Kvinder med sphincterruptur (individuelle forløb)

 

Reference

 1. 1. Institut for Kvalitet og Akkreditering i Sundhedsvæsenet (IKAS), Den Danske Kvalitetsmodel – akkrediteringsstandarder for sygehuse, 2012

 2. 2. Sundhedsloven, 2007

 3. 3. Bekendtgørelse om genoptræningsplaner og om patienters valg af genoptræningstilbud efter udskrivning fra sygehus BEK nr. 1088 af 06/10/2014

 4. 4. Vejledning om genoptræning og vedligeholdelsestræning i kommuner og regioner, oktober 2014