Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Henvisning til fysioterapi af indlagte patienter på Urologisk Afsnit 9 + 10 samt til patienter fra Urologisk Ambulatorium 

 

Formål

Formål med instruksen er

 • • at sikre, at læger og øvrigt sundhedspersonale på de urologiske afsnit og i ambulatoriet, Aalborg Universitetshospital, kender proceduren for henvisning til og omfanget af fysioterapi til patienter, der er indlagt på afsnittene eller kommer i ambulatoriet

 • • at sikre, at alle fysioterapeuter, der behandler patienter fra urologisk område, har kendskab til fremgangsmåden for indholdet af og rammerne for behandling af patienterne

 • • at sikre kvaliteten af den fysioterapeutiske ydelse

 
 

Definition af begreber

Behandling: Undersøgelse, diagnosticering, sygdomsbehandling, genoptræning, sundhedsfaglig pleje samt forebyggelse og sundhedsfremme i forhold til den enkelte patient. (1)

 

Beskrivelse af patientgruppen

Instruksen retter sig mod patienter, der har behov for fysioterapi i deres behandlingsforløb.

 

Procedure for henvisning inden for normal arbejdstid

Der sendes elektronisk henvisning til fysioterapi.

For at sikre en smidig arbejdsgang og mulighed for planlægning af det daglige arbejde er det vigtigt, at patienter henvises til fysioterapi så tidligt på dagen som muligt.

Henvisninger modtaget senest kl. 12.00 bliver prioriteret – det kan dog ikke forventes, at behandlingen igangsættes samme dag.

 

Procedure for henvisning uden for normal arbejdstid; lørdage og helligdage

Ved behov for igangsætning af fysioterapi til en ny akut respiratorisk dårlig patient kan fysioterapeuten kontaktes på vagttelefon: 69106/105.

Efterfølgende skal der sendes en henvisning til fysioterapi.

Dagen før vagten har fysioterapeuterne prioriteret, blandt de allerede henviste patienter, hvilke patienter, der skal behandles lørdag/på helligdagen.

Fysioterapeuterne vil om morgenen, når de møder ind i vagten, prioritere dagens patienter ud fra patienternes behov og ud fra de tilstedeværende ressourcer den pågældende dag.

 

Procedure for henvisning uden for normal arbejdstid; hverdage og søndage

Hvis en patient har sekretproblemer, kan personalet udlevere en PEP fløjte og en patientinformation til patienten. Der skal efterfølgende sendes en henvisning til fysioterapi. Fysioterapeuten vil den efterfølgende hverdag følge op med undersøgelse og behandling m.m.

 

Den fysioterapeutiske behandling

 • • Der udføres præ- og postoperativ instruktion i respirationsfysioterapi og forflytning til patienter, der får foretaget cystektomioperation, jf. pjece der udleveres: ”Gode råd fra fysioterapeuten, når du er opereret i maven eller underlivet”.

 • • Postoperativ respirationsfysioterapi, herunder PEP og CPAP-behandling til f.eks. patienter med sekretproblemer, dyspnø og operationspatienter i risiko for eller med udvikling af lungekomplikationer.

 • • Mobilisering, instruktion i; øvelser og/eller lejring, forflytning af patienter med specielle behov. Der kan ikke forventes et intensivt rehabiliteringstilbud.

 • • Lymfødembehandling (der ydes behandling af den palliative fysioterapeut fra Aalborg Universitetshospital, Afsnit Syd).

 • • Palliativ behandling til kræftpatienter, f.eks. smertebehandling og respirationsfysioterapi.

 • • Smertelindring, f.eks. i form af termoterapi (varme/ispakninger).

 • • Udlån af og instruktion i hjælpemidler til brug under indlæggelse. (Efter udskrivelse kan patienten kun låne hjælpemidler, hvis vedkommende skal ind til en ambulant kontrol.)

 • • Vurdering af behov for og udarbejdelse af genoptræningsplan til patienter, som er set i et fysioterapeutisk forløb.

 • • Tværfaglige konferencer om komplekse patientforløb.

 • • Pjecemateriale: Informationsmateriale ift. respirationsfysioterapi, ”Bækkenbundstræning til mænd”, ”Sådan træner du din bækkenbund efter prostataoperation” og ”Bækkenbundstræning til kvinder”.

 
 

Genoptræning efter udskrivning

Med henvisningen til fysioterapi uddeles samtidigt kompetencen til at vurdere patienternes behov for genoptræning efter udskrivelse og ved behov udarbejdelse af en genoptræningsplan (GOP, almen eller specialiseret) sammen med patienten, jf. Sundhedslovens § 140. (2-4)

Den ansvarlige læge vil blive anført som læge i genoptræningsplanen.

Fysioterapeuten skriver et kort afsluttende notat i patientjournalen, hvoraf det fremgår, at patientens genoptræningsbehov er vurderet.

 

Urologisk ambulatorium

Fysioterapeutisk tilbud til ambulante

 • • Kvinder med stress- og/eller urgeinkontinens

 • • Kvinder med underlivssmerter (f.eks. interstitiel cystit)


 

Reference

 1. 1. Institut for Kvalitet og Akkreditering i Sundhedsvæsenet (IKAS), Den Danske Kvalitetsmodel – akkrediteringsstandarder for sygehuse, 2012

 2. 2. Sundhedsloven, 2007

 3. 3. Bekendtgørelse om genoptræningsplaner og om patienters valg af genoptræningstilbud efter udskrivning fra sygehus BEK nr. 1088 af 06/10/2014

 4. 4. Vejledning om genoptræning og vedligeholdelsestræning i kommuner og regioner, oktober 2014