Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Håndtering af præparater til Patologisk Anatomisk Institut (PAI) fra Urinvejskirurgisk afdeling 105 - RHN

Beskrivelse

Der sendes prostatabiopsier, blærebiopsier, cytologi- og vævsprøver f.eks. phimosis. Alle glas skal markeres med præcist indhold og stregkode.

Der findes fortrykte labels med prostatabiopsier (højre basis, højre midt, højre apex, venstre basis, venstre midt og venstre apex – tages der biopsier flere steder fra prostata, markeres dette på label).

Der findes fortrykte labels med cytologivæske og blærebiopsi.

Selvom der er kontrolleret navn og cpr.nr. ved patientens ankomst til stuen, skal der tjekkes navn, cpr.nr. igen med patient ift. labelsark, inden disse sættes på glassene med præparater.

Der bruges nitrilhandsker ved alle urene procedurer.
 

Prostatabiopsi

 • • Sygeplejersken klargør 6 glas med stregkode, præparat og labels med navn og cpr nr.

 • • Lågene fjernes, glassene sættes i rækkefølgen; højre basis, højre midt, højre apex, venstre basis, venstre midt og venstre apex. Samme rækkefølge som præparaterne scannes ind til PAI.

 • • Når der er lagt 2 brugbare biopsier på millipore papir (1 cm pr biopsi), lægges de i glas og låget skrues på. Formalin tilsættes glasset ved at trykke låget ned, glasset drejes let for at få formalinen ned. Milliporepapiret sikres vådt.

 • • Der laves mini-time-out med læge og sygeplejerske hvor der sikres, at det er korrekte labels med navn og cpr nr, stregkode og præparatnavn på præparaterne, samt at lægen har korrekt patient på skærm inden der oprettes rekvisition.

 • • Lægen scanner glassene ind og er opmærksom på, at glasindhold stemmer overens med teksten på rekvisitionen.

 

Blærebiopsi

 • • Når der under cystoskopi udtages biopsi fra blæren, placerer sygeplejersken denne på millipore papir, som lægges i glas. Formalinen tilsættes ved at trykke låget ned, og dreje glasset let. Milliporepapiret sikres vådt.

 • • Glasset markeres med stregkode, præparat og label med navn og cpr nr på patienten.

 • • Sygeplejersken beder patienten sige sit cpr. nr inden label sættes på præparatet.

 • • Der laves mini-time-out med læge og sygeplejerske som sikrer at glasset er markeret med korrekt label med navn og cpr nr, stregkode og præparat. Der sikres at det er korrekt patient lægen har på skærmen, inden der laves rekvisition og præparatet scannes ind.

 

Urincytologi

 • • Når der i forbindelse med cystoskopi, udtages skyllevæske fra blæren, klargør sygeplejersken en flaske med 50 ml. urologisk fikservæske med stregkode og præparat (cytologi).

 • • Når der er udtaget urin, tjekker sygeplejersken, at det er korrekt label med navn og cpr nr, inden denne sættes på.

 • • Der udtages sædvanligvis 50 ml. skyllevæske som hældes ned i de 50 ml. fikseringsvæske. Det er vigtigt, at forholdet 50/50 overholdes. Hvis der er taget mindre end 50 ml. skyllevæske ud, skal der fjernes fikseringsvæske svarende hertil, inden skyllevæsken hældes i flasken.

 • • Der laves Mini-time-out. Lægen og sygeplejersken sikrer sig, at cytologien er markeret med korrekt label med navn og cpr nr, stregkode og præparat. Der sikres, at det er korrekt patient lægen har på skærmen inden rekvisitionen laves.

 

Vævsprøver

Der kan under operativt indgreb på 105, udtages præparater der skal sendes til PAI fx phimosis, biopsi fra penis mv.

Både større og mindre præparater lægges i størrelsessvarende glas, dette markeres med præparatnavn, stregkode og korrekt label med navn og cpr nr. Tjek med patient. Der tilsættes formalin ved at trykke låget ned, dreje glasset let og sikre at milliporepapiret vådt.

 

Der laves mini-time out med læge og sygeplejerske der sikrer sig, at præparatet er markeret med korrekt label med navn og cpr. nr, stregkode og præparat.

Sygeplejersken markerer glasset med stregkode, præparatnavn og sikrer at det er korrekt label med cpr. nr. Tjek med patient.

Der oprettes rekvisition og præparatet scannes ind

 

Mini-time-out

Præparater der skal til PAI

Læge og sygeplejerske sikrer i samarbejde, at der på præparatglasset er:

 • • Label med korrekt navn og cpr.nr

 • • Stregkode

 • • Navn på præparat

 • • Korrekt navn og cpr. på rekvisition

 • • Scan korrekt markeret præparat

 

Definition af begreber

Glas: Biopsy container fra Biopsafe. 20 ml til små præparater/ 60 ml. til større præparater. 10 % formalinopløsning og < 2,5% methanol


 

Formål

Sikre at præparaterne håndteres korrekt