Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Henvisning til fysioterapi af indlagte patienter på Gynækologisk Afsnit samt til patienter fra Gynækologisk Ambulatorium

 

Formål

Formål med instruksen er

 • • at sikre, at læger og øvrigt sundhedspersonale på Gynækologisk Afsnit og i Gynækologisk Ambulatorium, Aalborg Universitetshospital kender proceduren for henvisning til og omfanget af fysioterapi til patienter, der er indlagt på afsnittet eller kommer i ambulatoriet

 • • at sikre, at alle fysioterapeuter, der behandler patienter på gynækologisk område har kendskab til fremgangsmåden for indholdet af og rammerne for behandling af patienterne

 • • at sikre kvaliteten af den fysioterapeutiske ydelse


 

Definition af begreber

Behandling: Undersøgelse, diagnosticering, sygdomsbehandling, genoptræning, sundhedsfaglig pleje samt forebyggelse og sundhedsfremme i forhold til den enkelte patient. (1)

 

Beskrivelse af patientgruppen

Instruksen retter sig mod patienter, der har behov for fysioterapi i deres behandlingsforløb.

 

Procedure for henvisning inden for normal arbejdstid

Der sendes en elektronisk henvisning til fysioterapi.

For at sikre en smidig arbejdsgang og mulighed for planlægning af det daglige arbejde er det vigtigt, at patienter henvises til fysioterapi så tidligt på dagen som muligt.

Henvisninger modtaget senest kl. 12.00 bliver prioriteret – det kan dog ikke forventes, at behandlingen igangsættes samme dag.

 

Procedure for henvisning uden for normal arbejdstid; lørdage og helligdage

Ved behov for igangsætning af fysioterapi til en ny akut respirationsdårlig patient kan fysioterapeuten kontaktes på vagttelefon: 69106/105.

Efterfølgende skal der sendes en henvisning til fysioterapi.

Dagen før vagten har fysioterapeuterne prioriteret blandt de allerede henviste patienter, hvilke der skal have behandling lørdag/på helligdagen.

Fysioterapeuterne vil om morgenen, når de møder ind i vagten, prioritere dagens patienter ud fra patienternes behov og ud fra de tilstedeværende ressourcer den pågældende dag.

 

Procedure for henvisning uden for normal arbejdstid; hverdage og søndage

Hvis en patient har sekretproblemer, kan personalet udlevere en PEP fløjte og en patientinformation til patienten. Der skal efterfølgende sendes en henvisning til fysioterapi. Fysioterapeuten vil den efterfølgende hverdag følge op med undersøgelse og behandling m.m.

 

Den fysioterapeutiske behandling

 • • Respirationsfysioterapi til f.eks. patienter med sekretproblemer, dyspnø og operationspatienter (eventuelt præoperativt) i risiko for eller med udvikling af lungekomplikationer

 • • Mobilisering, instruktion i øvelser og/eller lejring, forflytning af patienter med specielle behov, f.eks. postoperativt. Der kan ikke forventes et intensivt rehabiliteringstilbud

 • • Palliativ behandling til kræftpatienter, f.eks. smertebehandling og respirationsfysioterapi

 • • Smertelindring, f.eks. i form af termoterapi (varme/ispakninger)

 • • Lymfødembehandling (udføres kun af de til afdelingen tilknyttede fysioterapeuter efter instruktion fra fysioterapeut med speciale i lymfødembehandling (fra Aalborg UH, Afsnit Syd)

 • • Udlån af og instruktion i hjælpemidler til brug under indlæggelse. (Efter udskrivelse kan patienten kun låne hjælpemidler, hvis vedkommende skal ind til en ambulant kontrol)

 • • Vurdering af behov for og udarbejdelse af genoptræningsplan til patienter, som er set i fysioterapeutisk forløb

 • • Tværfaglige konferencer om komplekse patientforløb

 • • Pjecemateriale: Informationsmateriale i forbindelse med respirationsfysioterapi, ”Bækkenbundstræning til kvinder”, ”Øvelser til patienter opereret gennem abdomen”

 

Genoptræning efter udskrivning

Med henvisningen til fysioterapi uddeles samtidigt kompetencen til at vurdere patienternes behov for genoptræning efter udskrivelse og ved behov udarbejdelse af en genoptræningsplan (GOP) sammen med patienten, jf. Sundhedslovens § 140. (2-4)

Den ansvarlige læge vil blive anført som læge i genoptræningsplanen.

Fysioterapeuten skriver et kort afsluttende notat i patientjournalen, hvoraf det fremgår, at patientens genoptræningsbehov er vurderet.

 

Vedr. fysioterapi til ambulante patienter

Fysioterapeuterne yder ambulant fysioterapi til

 • • Kvinder med underlivssmerter (individuelle forløb)

 • • Kvinder med stress- og/eller urgeinkontinens (individuelt)

 • • Kvinder med underlivsprolaps (1 enkelt individuel instruktion

 • • Underviser som en del af patientskole til kvinder efter kræftoperation

 

Reference

 1. 1. Institut for Kvalitet og Akkreditering i Sundhedsvæsenet (IKAS), Den Danske Kvalitetsmodel – akkrediteringsstandarder for sygehuse, 2012

 2. 2. Sundhedsloven, 2007

 3. 3. Bekendtgørelse om genoptræningsplaner og om patienters valg af genoptræningstilbud efter udskrivning fra sygehus BEK nr. 1088 af 06/10/2014

 4. 4. Vejledning om genoptræning og vedligeholdelsestræning i kommuner og regioner, oktober 2014