Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Behandling af kvalme og opkastning ved kemoterapi

 

Beskrivelse

Det mest emetogene præparat i behandlingen er afgørende for valg af antiemetika.
I nedenstående skema inddeles Kemoterapien i høj, moderat, lav og minimal emetogen kemoterapi samt med en standard ramme ordination fra 1-3.

Nærværende retningslinje følger principperne i guidelines udarbejdet af MASCC og ESMO og yderligere oplysning om kvalmebehandling kan findes i disse.

Principperne for disse guidelines er følgende:

Kvalme kan (udover omfanget af den) beskrives som tidlig og sen i forhold til den givne behandling, gennembrudskvalme og forventningskvalme.

Den behandling som beskrives her, er hovedsageligt en forebyggende behandling og gives altså før/samtidig med den onkologiske behandling med det formål at patienterne skal undgå at opleve kvalme under behandlingen.

 

Som rygrad i den forbyggende behandling af kvalme anvendes tre stofgrupper:

  • • Corticosteroider (Prednisolon, dexametason)

  • • 5-HT3 Receptor antagonister (ondansetron, palonosetron)

  • • NK1 receptor antagonister ( Aprepitant, Neuprepitant)

  • • Til dæmpning af forventningskvalme normalt et benzodiazepin (Lorazepam)

  • • Til gennembrudskvalme oftest enten metoclopramid eller domperidon, hvis ej tilstrækkeligt kan ondansetron eller prednisolon anvendes som supplement.

Præparatet Akynzeo er et kombinationspræparat bestående af en 5-HT3 Receptor antagonist (palonosetron) og en NK1 receptor antagonist (Neuprepitant)

Har patienten kvalme før start af kemoterapi og der ikke er tale om forventningskvalme, gives antiemetika intravenøst.

Til patienter, der har haft kvalme og opkastning i forbindelse med tidligere kemoterapi, bør antiemetika behandling justeres i forhold til tidligere.

Hvis en patient trods indtag af forebyggende behandling alligevel har uacceptabel kvalme, gives ved næste behandling kvalmeforebyggelse i henhold til foregående ramme, altså fra Ramme 3 til 2 eller fra Ramme 2 til 1

Ramme 1-3 anvendes ved en-dags behandling med henholdsvis høj, moderat, lav og minimal emetogen kemoterapi.

Såfremt der gives tre eller fem dages behandling, anvendes ramme 4-6.

Se endvidere instruksen Sygepleje til kræftpatienter med kvalme og opkastning

 

Skemaerne for behandling findes efterfølgende.

 

Ramme 1

Høj emetogen kemoterapi; standard ved behandling med:

Cisplatin; Cyclofosfamid (> 1500 mg / m2); Actinomycin D; EC kure/Epirubicin og Cyklofosfamid;

EXE/Epirubicin og Capecitabin og Oxaliplatin

Antiemetika RAMME 1

Dag

P.O. mg

Eller I.V. mg

Eller Supp. mg

Aprepitant (Emend)

1

125 x 1

 

 

2

80 x 1

 

 

3

80 x 1

 

 

Ondansetron (Zofran)

Eller

 

1

16-24 x 1

8-16 x 1

16 x 1

2

8 x 2

 

 

3

8 x 2

 

 

Palonosetron (Aloxi)

1

 

0,25 x 1

 

Alternativt til Aprepitant + palonosetron: Akynzeo p.o.

 

1

 

1 stk.

 

 

 

 

Prednisolon PO

Eller Solu - medrol IV

1

50 x 1

40 x 1

 

2

50 x 1

40 x 1

 

3

50 x 1

40 x 1

 

4

25 x 1

20 x 1

 

Metoclopramid

(tabl. Emperal eller inj. Primperan)

p.n.

10 x 3 max

10 x 3 max

 

Eller

 

 

 

 

Domperidon (Motilium)

p.n.

10 x 3 max

30 x 2 max

Lorazepam (Temesta)

p.n.

1-2,5 x 3 max

 

 

 

 

 

 

 

Ramme 2

Moderat emetogen kemoterapi

Intravenøse stoffer: Doxorubicin (adriamycin); Epirubicin; Ifosfamid; Carboplatin / JM 8; Irinotecan / CPT 11 / Campto; Oxaliplatin / Eloxatin

Orale stoffer: CCNU/Lomustine; Cyclofosfamid; Imatinib/Glivec; Temozolomid/Temodal; Vinorelbine/Navelbine

Antiemetika RAMME 2

Dag

P.O. - mg

Eller I.V. - mg

Eller Supp. – mg

Ondansetron (2)iii

eller

Palonosetron(Aloxi)

1

8 x 2

8 x 1

16 x 1

 

 

 

 

1

 

0,25 x 1

 

Prednisolon PO

eller

Solu - medrol IV

1

50 x 1

40 x 1

 

2

50 x 1

40 x 1

 

3

50 x 1

40 x 1

 

Metoclopramid iv

(tabl. Emperal eller inj. Primperan)

p.n.

10 x

max. 3

10 x

max. 3

 

Eller

 

 

 

 

Domperidon

(Motilium)

p.n.

10 x

max. 3

30 x

max. 2

Lorazepam

(Temesta) v

p.n.

1 x

max. 3

 

 

 

 

Ramme 3

Lav emetogen kemoterapi

Intravenøse stoffer: Etoposid (Vepesid , VP 16); Gemcitabin (Gemzar); Docetaxel (Taxotere); Paclitaxel (Taxol);Topotecan; Pemetrexed (Alimta); Methotrexat; Mitomycin ;Fluorouracil (5 FU); Liposomal Doxorubicin (Caelyx); Cetuximab(Erbitux)

Orale stoffer: Capecitabin(Xeloda); Treosulfan

* Der gives ikke fast antiemetika, hverken Prednisolon eller Ondansetron ved Gemcitabin, 5FU, Capecitabin eller Treosulfan

Antiemetika RAMME 3

Dag

P.O. - mg

Eller I.V. - mg

Eller Supp. mg

Prednisolon *

1

50 x 1

 

 

eller

 

 

 

 

Ondansetron iii

1

8 x 2

8 x 1

16 x 1

Metoclopramid iv

(tabl. Emperal eller inj. Primperan)

p.n.

10 x 3 max

10 x 3 max

 

eller

 

 

 

 

Domperidon(Motilium)

p.n.

10 x 3 max

30 x 2 max

Lorazepam(Temesta) v

p.n.

1 x max. 3

 

 

 

Minimal emetogen kemoterapi

Intravenøse stoffer: Bleomycin; Vincristin; Vinorelbine (Navelbine); Bevacizumab (Avastin);

Trastuzumab (Herceptin); Trastuzumab emtansine (TD-M1, Kadcyla)

Ingen rutinemæssig profylakse

 

Ramme 4

5 dages behandling med høj emetogen kemoterapi

Cisplatin og Etoposid og Bleomycin(PEB),Cisplatin og Ifosfamid

Antiemetika Ramme 4

Dag

P.O. - mg

Eller I.V. - mg

Eller Supp. mg

Aprepitant (Emend) ii

1

125 x 1

 

 

2

80 x 1

 

 

3

80 x 1

 

 

Ondansetron iii

1

16-24 x 1

8-16 x 1

16 x 1

Ondansetroniii

Eller

 

 

 

 

Palonosetron (Aloxi)

2

16-24 x 1

8-16 x 1

16 x 1

3

16-24 x 1

8-16 x 1

16 x 1

4

16-24 x 1

8-16 x 1

16 x 1

5

p.n.

16-24 x 1

8 x 1

8-16 x 1

16 x 1

 

1

0,5

0,25 x 1

 

Prednisolon PO eller Solumedrol IV

1

100 x 1

80 x 1

 

2

50 x 1

40 x 1

 

3

50 x 1

40 x 1

 

4

50 x 1

40 x 1

 

5

50 x 1

40 x 1

 

6

50 x 1

 

 

7

25 x 1

 

 

Metoclopramid iv

(tabl. Emperal eller inj. Primperan)

p.n.

10 x 3 max

10 x 3 max

30 x 2 max.

Eller

 

 

 

 

Domperidon (Motilium) iv

p.n.

10 x 3 max

 

Lorazepam (Temesta)v

p.n.

1 – 2,5 mg

X 3 max

 

 

 

Ramme 5 anvendes ved 3 dages behandling med høj emetogen kemoterapi

Ramme 5

3 dages behandling med høj emetogen kemoterapi :Cisplatin, Ifosfamid, Leuko-vorin og 5-FU (CILF)

Antiemetika Ramme 5

Dag

P.O. – mg

Eller I.V. – mg

Eller Supp. - mg

Aprepitant

(Emend) ii

1

125 x 1

 

 

2

80 x 1

 

 

3

80 x 1

 

 

Ondansetron iii

 

 

 

 

1

16-24 x 1

8-16 x 1

16 x 1

2

16-24 x 1

8-16 x 1

16 x 1

3

 

p.n.

16-24 x 1

 

8 x 1

8-16 x 1

16 x 1

eller

 

 

 

 

Palonosetron (Aloxi) i.v.

1

 

0,25 x 1

 

Prednisolon PO eller Solu -medrol IV

1

100 x 1

80 x 1

 

2

50 x 1

40 x 1

 

3

50 x 1

40 x 1

 

4

50 x 1

40 x 1

 

5

25 x 1

20 x 1

 

Metoclopramid iv

(tabl. Emperal eller inj. Primperan)

p.n.

10 x 3 max

10 x 3 max

 

Eller

 

 

 

 

Domperidon (Motilium) iv

p.n.

10 x 3 max

30 x 2 max

 

 

 

 

 

Lorazepam(Temesta) v

p.n.

1 -2,5 x 3 max

 

 

 

 

 

Ramme 6 anvendes ved 3 dages behandling med moderat emetogen kemoterapi ex. Carboplatin/Vepesid

Ramme 6

3 dages behandling med moderat emetogen kemoterapi: Carboplatin og Etoposid (Vepesid)

Antiemetika RAMME 6

Dag

P.O. - mg

Eller I.V. - mg

Eller Supp. - mg

Ondansetron iii

1

16 mg x 1

8 x 1

16 x 1

2

16 mg x 1

8 x 1

16 x 1

3

16 mg x 1

8 x 1

16 x 1

eller

 

 

 

 

Palonosetron (Aloxi)

1

 

0,25 x 1

 

Prednisolon PO eller

Solu - medrol IV

1

50 x 1

40 x 1

 

2

50 x 1

40 x 1

 

3

50 x 1

40 x 1

 

Metoclopramid iv

(tabl. Emperal eller inj. Primperan)

p.n.

10 x 3 max

10 x 3 max

 

Eller

 

 

 

 

Domperidon (Motilium)iv

p.n.

10 x 3 max

30 x 2

Lorazepam (Temesta) v

p.n.

1-2,5 mg x3 max

 

 

 

Det anbefales, at patienter i behandling med Cisplatin endvidere får ordineret Pantoprazol 40 mg x 1 i 14 dage – Ordinationen findes som favorit i MedOnc

 

Sen kvalme og opkastning opstår først i løbet af de efterfølgende dage 24-72 timer efter behandlingen er givet og kan vare fra dage til uger.
Se endvidere instruksen
Sygepleje til kræftpatienter med kvalme og opkastning
Vejledning i forhold til behandlingen af senkvalme ses nedenfor

 

Høj emetogen kemoterapi

Senkvalme 1

Tbl. Ondansetron 8 mg x 2 i yderligere 2 dage
og evt.
Tbl. Prednisolon 25 mg x 1 i yderligere 2 dage, evt. med aftrapning med 12,5 mg i yderligere 2 dage.

Hvis der stadig er senkvalme

Senkvalme 2

Ondansetron seponeres og erstattes med inj. Palonosetron (Aloxi) 250 mikrogram iv. x 1 dag 1 (gives kun dag 1 som engangsdosis)

 

Moderat emetogen kemoterapi

Senkvalme 1

Tbl. Prednisolon 25 mg x 1 i yderligere 2 dage

 

Hvis der stadig er senkvalme

Senkvalme 2

Vælg standardrammen: Høj emetogen kemoterapi

 

Lav emetogen kemoterapi

Senkvalme

Vælg standardrammen: Moderat emetogen kemoterapi

 

Formål

At vejlede om det mest hensigtsmæssige behandlingsvalg for patienter med kvalme og opkastning der er i behandling med kemoterapi.

 

Referencer

www.denlilleonkolog.dk

www.skaccd.org

www.mascc.org