Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Patientens team, Patientansvarlig læge og Behandlingsplaner, Mave- Tarmkirurgisk Afdeling

 

Beskrivelse

Mave- Tarmkirurgisk Afdeling har udarbejdet fortrykte behandlingsplaner målrettet den enkelte cancerdiagnose (se bilag).

Det er derfor muligt for læge/sygeplejerske at udlevere behandlingsplan til patienter, hvor det skønnes at kunne være af værdi for den enkelte patients videre forløb.

Der er hermed tale om et tilbud, der kan understøtte den koordinering, patientinvolvering og kontinuitet, som vi har i vores patientforløb bl.a. via kontakten til vores forløbskoordinatorer.

Disse behandlingsplaner skal ses som et tilbud, man kan bruge, men ikke skal bruge.

 

Dokumentation

Registrering af Patientansvarlig læge i Patientens team foregår i EPJ.

Når patienten er opereret, noterer sekretæren, der skriver operationsnotatet, navnet på operatøren som Patientansvarlig læge under Patientens team i EPJ.

 

Definition af begreber

Patientens team

En samarbejds- og organiseringsform, der skal skabe fokus på en patientcentreret klinisk praksis samt skabe sammenhæng i patientforløbene. Teamet arbejder ud fra et fælles mål med afsæt i patientens behandlingsplan.

I Mave-Tarmkirurgisk Afdeling vil det være forløbskoordinatorerne og de patientansvarlige læger, som sammen med patient og evt. pårørende samt evt. onkologisk speciale vil udgøre patientens team.

 

Patientansvarlig læge

Som udgangspunkt skal alle patienter have en patientansvarlig læge, der har ansvaret for patientens behandling, patient-pårørendeinddragelse og forløbskoordinering i hvert speciale.

I Mave-Tarmkirurgisk Afdeling kan alle læger i team C og team B være patientansvarlige, men når patienten har gennemgået en operation, vil det være operatøren, der skal være patientens patientansvarlige læge.

  • Patientansvarlige læger Team C, kolorektalcancer

  • Patientansvarlige læger Team B, Øvre GI cancer

Disse 2 teams vil arbejde tæt sammen med onkologisk GI team.

 

Behandlingsplan.

Tværfagligt samarbejdsredskab til brug for aftaler mellem patient og det sundhedsfaglige personale om den påtænkte behandling. Behandlingsplaner er samlebegreb for undersøgelses-, behandlings- og plejeplaner. I Mave-Tarmkirurgisk Afdeling er der udarbejdet fortrykte Behandlingsplaner, som beskriver forløbet for rectumcancer, coloncancer, esophagus- cardia- ventrikelcancer, pancreascancer og tarmkræftmetastaser i leveren (se bilag til højre).

 

Formål

  • At styrke den faglige kontinuitet med fokus på, hvem der har ansvaret for det enkelte patientforløb

  • At øge medinddragelsen af patienter og pårørende i behandlingen

  • At sikre overgange til andre relevante aktører i forløbet.

 

Referencer

Vejledning til implementering af Patientens Team 2017

 

Ugeskrift for Læger - Jan Mainz og Jens Winther Jensen

 

National model for patientansvarlige læger

 

Uddybende forståelse af national model

 

Regional info om Patientens Team

 

Hvidbog for den patientansvarlig læge