Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Patientens team, Patientansvarlig læge og Behandlingsplaner, Mave- og Tarmkirurgisk Speciale

 

Beskrivelse

Når en cancerpatient møder til forundersøgelse i Mave-Tarmkirurgisk Ambulatorium, skal den behandlende læge udlevere fortrykt Behandlingsplan (se bilag til højre) målrettet den diagnose, som patienten har fået. Det er lægens opgave at introducere patient og pårørende til Behandlingsplanen, forklare formålet med Behandlingsplanen og formidle, hvordan den kan bruges i hele forløbet. Behandlingsplanen skal følge patienten. Det er derfor vigtigt at forklare, at patienten skal medbringe den ved hvert besøg. Man skal kunne følge op og revidere løbende i Behandlingsplanen.

 

Dokumentation

Registrering af Patientansvarlig læge i Patientens team foregår i Clinical Suite.

Når patienten er opereret, noterer sekretæren, der skriver operationsnotatet, navnet på operatøren som Patientansvarlig læge under Patientens team i Clinical Suite.

Se følgende link Registrer kontaktpersoner til Patientens team

 

Definition af begreber

Patientens team

En samarbejds- og organiseringsform, der skal skabe fokus på en patientcentreret klinisk praksis samt skabe sammenhæng i patientforløbene. Teamet arbejder ud fra et fælles mål med afsæt i patientens behandlingsplan.

I Mave-Tarmkirurgisk Speciale vil det være forløbskoordinatorerne og de patientansvarlige læger, som sammen med patient og evt. pårørende samt evt. onkologisk speciale vil udgøre patientens team.

 

Patientansvarlig læge

Som udgangspunkt skal alle patienter have en patientansvarlig læge, der har ansvaret for patientens behandling, patient-pårørendeinddragelse og forløbskoordinering i hvert speciale.

I Mave-Tarmkirurgisk speciale kan alle læger i team C og team B være patientansvarlige, men når patienten har gennemgået en operation, vil det være operatøren, der skal være patientens patientansvarlige læge.

  • Patientansvarlige læger Team C, kolorektalcancer

  • Patientansvarlige læger Team B, Øvre GI cancer

Disse 2 teams vil arbejde tæt sammen med onkologisk GI team.

 

Behandlingsplan.

Tværfagligt samarbejdsredskab til brug for aftaler mellem patient og det sundhedsfaglige personale om den påtænkte behandling. Behandlingsplaner er samlebegreb for undersøgelses-, behandlings- og plejeplaner. I Mave-Tarmkirurgisk Speciale er der udarbejdet fortrykte Behandlingsplaner, som beskriver forløbet for rectumcancer, coloncancer, esophagus- cardia- ventrikelcancer, pancreascancer og tarmkræftmetastaser i leveren (se bilag til højre).

 

Formål

  • At styrke den faglige kontinuitet med fokus på, hvem der har ansvaret for det enkelte patientforløb

  • At øge medinddragelsen af patienter og pårørende i behandlingen

  • At sikre overgange til andre relevante aktører i forløbet.

 

Referencer

Vejledning til implementering af Patientens Team 2017

 

Ugeskrift for Læger - Jan Mainz og Jens Winther Jensen

 

National model for patientansvarlige læger

 

Uddybende forståelse af national model

 

Regional info om Patientens Team

 

Hvidbog for den patientansvarlig læge