Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Minimal Care Principper

 

Formål med udredning

 • • at be- eller afkræfte inkontinens

 • • at klassificere typen af inkontinens

 • • at udelukke alvorlig sygdom

 • • at identificere simple årsager til inkontinens

 • • at vurdere hvor generet patienten er af problemet

 • • at identificere de patienter, der kræver yderligere udredning

 • • at vurdere behandlings- og plejebehovet

 

Definition af begreber

Minimal Care er det mest enkle udredningsniveau, der kan iværksættes undersøgelses- og behandlingsmæssigt for at afhjælpe inkontinensproblemer.

 

Beskrivelse

Udredningen opdeles i anamnese og objektive undersøgelser.

Ud fra patientens behov, forventninger og formåen planlægges et relevant undersøgelsesprogram.

 

     • %1 Optagelse af anamnese

Der spørges ind til:

 • • Debuttidspunkt

 • • inkontinenstype (hvornår er der inkontinens, ved fysisk aktivitet eller ved forudgået trang?)

 • • sværhedsgrad (hvor ofte og hvor stor lækage)

 • • vandladningsvaner

 • • art og forbrug af inkontinenshjælpemidler

 • • andre sygdomme

 • • forbrug af medicin

 • • mave/tarmfunktion

 • • evt. tidligere behandling af inkontinens

 • • evt. tidligere fødsler, menopause, tidligere operationer

 

     • %1 Objektive undersøgelser
 • • 2-3 døgns væske/vandladningsregistrering

 • • Blevejningstest

 • • urinundersøgelse med henblik på infektion, hæmaturi og glukosuri

 • • residualurin undersøges

 • • hos kvinder gynækologisk undersøgelse (obs atrofi af slimhinder, nedsynkning, udfyldninger, knibefunktion og sensibilitet)

 

 

Referencer

Annette Jaquet. Urininkontinens. Et sygeplejefagligt perspektiv. Akedemisk Forlag. 2005

www.DUGS.dk