Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Bindvejningstest - sygeplejeinstruks (gynækologisk ambulatorium)

 

Formål

 • • At medvirke til at objektivisere patientens inkontinens.

 • • At medvirke til diagnosticering af inkontinensform.

 • • At bidrage til valg af det optimale hjælpemiddel.

 • • At kvalitetssikre valgt behandling.

 

Remedier

 • • Væske-vandladningsskema.

Procedure

 • • Bindvejningstesten skal udføres over 3 døgn. Samtidig skal patienten lave væske- vandladningskema over 3 døgn.

 • • I forbindelse med forundersøgelse informeres pt. angående bindvejningstesten.

 • • Det er vigtigt, at patienten lever et aktivt liv, når testen skal laves. Det kan være nødvendigt at fremprovokere de situationer, der giver lækage.

 • • Bindet/bleen vejes før ibrugtagen. Ved skift vejes bindet igen og vægtforskellen (vægtøgningen) noteres på skemaet (kolonnen: Vægtøgning) ud for det tidspunkt, bindet skiftes.

 

Sygeplejeopgaver i forbindelse med anvendelse af bindvejningstest

 • • Vurdere, om det er sandsynligt, at patienten selvstændigt vil kunne udføre testen korrekt.

 • • Hvis det vurderes, at patienten ikke vil kunne udføre testen selvstændigt, tages kontakt til hjemmeplejen med henblik på om man dér har mulighed for at hjælpe patienten.

 • • Grundig mundtlig information om vigtigheden af, at testen udføres omhyggeligt og hvordan de enkelte kolonner udfyldes.

 • • Udlevering af skema.

 • • Vejlede patienten omkring det optimale hjælpemiddelvalg ud fra inkontinensens omfang og viden om de forskellige hjælpemidlers formåen.

Referencer

Fællesudvalg nedsat af Dansk Urologisk Selskab og Dansk Selskab for Obstetrik og Gynækologi.

Klaringsrapport: Udredning og behandling af urininkontinens hos kvinder.

Nr. 12;2001

Dansk Selskab For Almen Medicin:

Udredning og behandling af urininkontinens i almen praksis. 2009.