Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Katerisation (oplæring i RIK) - Sygeplejeinstruks

 

Formål

 • At afhjælpe et blæretømningsproblem igennem en kortere eller længere periode.

 • At patienten kan installere medicin i blæren.

Patientkategorier

 • Kvinder med postoperativt/postpartum urinretention.

 • Recidiverende urinvejsinfektioner forårsaget af tømningsproblemer.

 • Inkontinens og/eller hyppige vandladninger på grund af tømningsproblemer.

 

Planlægning

Patienten får udleveret en tid til oplæring eller får den tilsendt inklusiv den skriftlige vejledning.

Der afsættes en time.

 

Remedier

 • Engangskateter

 • Texashat

 • RIK vejledning

 • RIK skemaer

 • Spejl

 • Krøller til afvaskning

 • Planche over kvindens urinvejsanatomi

 

Sygepleje

Intimhygiejne:

 • Patienten vejledes i at intim hygiejne udføres en gang dagligt og ved behov.

 • Vask med vand og sæbe/vaskecreme.

 • Tør med rent håndklæde.

Oplæring:

 • Patienten modtages.

 • Kort gennemgang af de øvre og nedre urinveje.

 • Gennemgang/forklaring af normal vandladning.

 • RIK-vejledningen gennemgås under hensyntagen til patientens ressourcer og motivation.

 • Patienten oplæres ud fra vejledning.

Patienten prøver RIK:

 • Før patienten skal prøve RIK er det en god ide, at patienten lægger sig på et leje og sygeplejersken med et stort spejl viser, hvor urinrørsåbningen er.

 • I samråd med patienten findes frem til den mest hensigtsmæssige stilling at oplægge kateter.

 • Vi sikrer os, at patienten mestrer håndteringen af kateteret og har de nødvendige hjælpemidler.

Udtømning af urin:

 • Urinen udtømmes i en texashat eller i toilettet.

Efter oplæringen:

 • Det aftales, hvor ofte der skal lægges kateter og hvordan RIK-skemaerne føres. Desuden hvad skemaerne anvendes til.

 • Der gives tid til RIK-kontrol, eventuelt telefonisk kontrol.

 • Der kan være behov for yderlig oplæring.

 • Der skal ved kontrollen måles flow og residualurin.

 • Katetre gives med hjem. Er patienten ikke færdigbehandlet, er det sygehuset, der betaler katetrene.

 • Når behandlingen er afsluttet og hvis patienten skal fortsætte med RIK, skal der søges kateterbevilling.

 • Hvis det forventes, at RIK er en varig behandling, skal man vejlede patienten i, hvordan man fremover kan leve med RIK og samtidig bevare sin livskvalitet, fx i forhold til job, aktiviteter uden for hjemmet, på rejser osv.

 • Oplæring i RIK og aftaler med patienten skrives i journalen.

Referencer

Infektionshygiejnen nr. 5.5.2.