Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Klinisk farmaceutisk service på Ortopædkirurgisk sengeafsnit 107, RHN Hjørring

Beskrivelse

Følgende klinisk farmaceutiske serviceydelser er indført på Ortopædkirurgisk sengeafsnit 109, RHN Hjørring:

 • • Medicinservice model 2

 • • Input til medicingennemgang og supplerende medicinanamnese

 • • Klargøring af FMK til ajourføring

 • • Undervisning af nyansatte læger

 • • Undervisning ved farmaceut

 • • Udarbejdelse af standardregimer i medicinmodulet

 • • Udarbejdelse af retningslinjer og instrukser

 • • Opfølgning/audit i forhold til ajourføring af FMK

 • • Deltagelse i arbejdsgrupper, projekter og lignende

 

For en mere detaljeret beskrivelse af de kliniske farmaceutiske serviceydelser, henvises til instruktion ”Klinisk farmaceutisk service på sygehusafsnit i Region Nordjylland”: https://pri.rn.dk/Sider/23955.aspx

 

I forbindelse med udførelse af klinisk farmaceutiske serviceydelser må medicinservicefarmakonomer og kliniske farmaceuter foretage specificerede handlinger i medicinmodulet og på FMK, jf. nedenstående. Øvrige ændringer foretages efter aftale med læge og dokumenteres i journalen.

 

Farmaceuter er oprettet i medicinmodulet på samme måde som sygeplejersker. Sygeplejeordinationerne fungerer som normale ordinationer, men vises med kursiv i alle oversigter i medicinmodulet.

 

Ved oprettelse af sygeplejeordinationer skal der angives en ordinerende læge, og i ordinationen er der markering i checkboksen ”Sygepleje.ord.”. Det samme er gældende for ordinationer overført fra FMK til medicinmodulet. Først når ordinationerne godkendes af en læge, eller når der sættes medicinstatus/medicingennemgang, vises ordinationerne som almindelige lægeordinationer (dvs. uden kursiv skrift eller markering i checkboksen).

 

Farmaceuter opretter/seponerer/justerer/pauserer ordinationer på vegne af:

Overlæge John Rosenbeck – bruger-id: ol2h

 

Farmaceuter oprettes som lægens medhjælp på FMK jf. PRI-instruktion ”Lægens medhjælp på FMK for apotekspersonale tilknyttet sengeafsnit i Region Nordjylland”: https://pri.rn.dk/Sider/23956.aspx

 

Farmakonomers og farmaceuters rettigheder i kliniske systemer på

Ortopædkirurgisk sengeafsnit 109, RHN Hjørring

Rettigheder

Farmaceut

Farmakonom

Medicinservice

Model 2

Dokumentation

Adgang til kliniske systemer

 

 

 

Clinical Suite

x

x

Bruger-id

Medicinmodulet

x

x

Bruger-id

Fælles Medicinkort (FMK)

x

 

Digital signatur

Arbejde som lægens medhjælp i FMK

x

 

Digital signatur

Patientjournaler - Adgang til at læse i hele journalen

x

 

Digital signatur

Oprette farmacinotater til dokumentation og overlevering af interventioner. Farmacinotater fremgår som en del af journalkontinuationen

x

 

 

Navn og titel

E-breve: TSM – Tværsektorielle Meddelelser

(Hvor samtykke er indhentet)

x

 

Navn og titel

E-journal

x

 

Digital signatur

LABKA/kumulerede svar

x

 

 

Arbejde i FMK

 

 

 

Sammenknytte ordinationer med ordinationer i medicinmodulet, når disse kan betragtes sammenstemmende. Det vil sige, at lægemidlerne har samme ATC-gruppe på 5. niveau.

x

 

Bruger-id

Dobbeltordinationer samt antibiotika- og andre kure på FMK, hvor behandlingsperioden er afsluttet, seponeres

x

 

Bruger-id

Lægemiddelordinationer, som ikke er aktuelle ifølge pålidelig kilde fx relevant patient, journalnotat, pårørende, praktiserende læge eller hjemmesygeplejerske, seponeres i FMK

x

 

Farmacinotat

Bruger-id

Overføre lægemiddelordinationer fra medicinmodulet til FMK i forbindelse med klargøring af FMK til ajourføring.

x

 

Farmacinotat

Bruger-id

I tilfælde hvor sammenknytning af lægemidler ikke kan foretages pga udgået lægemiddel på FMK-siden:

 • Findes der recepter på ordinationen gøres intet

 • Findes der ikke recepter på ordinationen, seponeres ordinationen og overføres fra medicinmodulet til FMK

x

 

Bruger-id

Arbejde i medicinmodulet

 

 

 

Lægemiddelordinationer kan overføres fra FMK, oprettes, ændres, pauseres eller seponeres i medicinmodulet i forbindelse med supplerende medicinanamnese eller for efterlevelse af rekommandationer.

 

Ordinationen angives som sygeplejeordination (kursiv) i medicinmodulet, og skal godkendes af læge.

x

 

Farmacinotat

Bruger-id

Dobbeltordinationer seponeres

x

 

Bruger-id

Pausere vitamin K-antagonistbehandling (Marevan/Marcoumar) i forbindelse med operation, hvis dette mangler.

I tilfælde, hvor vitamin K-antagonistbehandling ved en fejl er blevet seponeret i stedet for pauseret i forbindelse med operation oprettes vitamin K-antagonist behandlingen i medicinmodulet og derefter pauseres den.

x

 

Farmacinotat

Bruger-id

I tilfælde hvor sammenknytning af lægemidler ikke kan foretages pga udgået lægemiddel på medicinmodul-siden:

 • Seponér ordinationen og overfør ordinationen fra FMK

x

 

Bruger-id

Hvis CAVE-oplysninger er anført i journalnotat fra aktuel indlæggelse må det registreres i Clinical Suite, eller hvis patienten er i stand til klart at levere denne oplysning.

x

 

Bruger-id

Rette/tilføje administrationsstatus samt registrere brug af patientens egen medicin efter dialog med plejepersonalet.

x

 

x

Bruger-id

Synonymsubstitution iht. afsnittets standardsortiment og rekommanderede lægemidler (generisk substitution i medicinmodulet)

 

I medicinmodulet substitueres lægemidlet på baggrund af Sundhedsstyrelsens substitutionsliste

 

x

 

 

 

x

Bruger-id

Analogsubstitutioner foretages efter gældende skema over analogsubstitutioner.

 

I pause-begrundelsesfeltet skrives fx: "Analogsubstitution til Pantoprazol 40 mg under indlæggelse" og i instruktionsfeltet på analogordinationen skrives: "Analogsubstitution fra Omeprazol 20 mg under indlæggelse".

 

OBS! Analogsubstitution udføres ikke hos patienter, som har CAVE inden for lægemiddelgruppen.

x

 

Bruger-id

Formidling af interventioner

 

 

 

Interventioner, som fremkommer i forbindelse med klinisk farmaceutisk serviceydelser, dokumenteres i journalen i form af farmacinotat.

x

 

Farmacinotat

I tilfælde af interventioner, der ikke kan tages stilling til i kirurgisk regi, men som vil være egnede anbefalinger til praktiserende læge, kan farmacinotatet medtages i epikrisen. Information om ’farmacinotat til epikrise’ dikteres til sekretæren via Mirsk og afsluttes i journalen med ’kopi sendt til egen læge’.

x

 

Farmacinotat

Øvrige rettigheder

 

Acetylsalicylsyre 100 mg og 150 mg må omordineres til 75 mg under indlæggelsen.

x

 

Bruger-id

Hvis max. dosis for paracetamol (præparater indeholdende paracetamol alene) er over 4 g pr. døgn, kan dosis ændres, så denne ikke overskrider 4 g pr. døgn.

x

 

Bruger-id

Generisk substitution i Oph./Giv. fanen i medicinmodulet iht. afsnittets standardsortiment og rekommanderede lægemidler.

x

 

Medicinmodulet

Synonymsubstitution, som ikke kan foretages ved generisk substitution i medicinmodulet.

F.eks. substitution fra Isodur depotkapsler 60 mg til Fem-Mono Retard depottabletter 60 mg.

Substitutionen foretages på samme måde som analogsubstitution.

x

 

Bruger-id

Nitroglycerin tabletter ændres til administrationsformen spray under indlæggelsen, såfremt ændringen skønnes hensigtsmæssig ift. den aktuelle patient, da spray er rekommanderet i RN, og spray kan anvendes til patienter med mundtørhed.

x

 

Farmacinotat

Bruger-id

Oprette noter for at afhjælpe sortimentsproblemer i stedet for omordination. Der kan oprettes noter med dispenseringsvejledning til plejepersonale, således at dispensering inden for sortiment bliver muligt.

x

 

Medicinmodulet

Sovetabletter flyttes til nat

x

 

Bruger-id

Simvastatin, lovastatin og pravastatin flyttes til nat

x

 

Bruger-id

Langtidsbehandling med trimethoprim og nitrofurantoin flyttes til nat

x

 

Bruger-id

Alendronat flyttes til kl. 7.00 jf. standardordination

Der må desuden tilføjes ugedag for dosering af alendronat 70 mg, såfremt ugedagen fremgår af journalen eller oplyses af patienten.

x

 

Bruger-id

Doseringstidspunkt for calcium, magnesium, aluminium, jern, fluoroquinoloner og tetracykliner må ændres, så interaktioner undgås.

x

 

Bruger-id

Tromboseprofylakse (Fragmin inj. 5000 IE) flyttes til aften

x

 

Bruger-id

Folinsyre ved methotrexatbehandling
Såfremt folinsyre er ordineret på samme ugedag som Methotrexat, flyttes folinsyre-dagen til en dag efter Methotrexat-dagen. Dette for at nedsætte risikoen for gastro-intestinale gener, uden at den kliniske effekt påvirkes.

x

 

Bruger-id

Smertestillende i.v. og antibiotika i.v. doseringstidspunkter jf. anbefaling fra specialistgruppe JP/MN:

i.v. x 2 ændres til kl. 6, 18
i.v. x 3 ændres til kl. 6, 14, 22
i.v. x 4 ændres til kl. 6, 12, 18, 23.59 

x

 

Bruger-id

Rettelse af forkert administrationsvej

F.eks. cefuroxim/morfin i.m. ændres til cefuroxim/morfin i.v.

Med undtagelse af, hvis lægen tydeligt har til kendegivet andet i journalen.

Ved suppositorier paracetamol afklares med plejepersonalet mht. administrationsvej.

x

 

Bruger-id

Rettelse af plastreordinationer, således at plejepersonalet kan dokumentere og administrere lægemidlet.

x

 

Bruger-id

 

 

 

 

 

 

 

 

Målgruppe – modtagelse

Klinisk personale på Ortopædkirurgisk sengeafsnit 109, RHN Hjørring

Formål

Instruktionen har til formål at definere hvilke opgaver og rettigheder medicinservicefarmakonomer og kliniske farmaceuter har på Ortopædkirurgisk sengeafsnit 109, RHN Hjørring, i forbindelse med klinisk farmaceutisk service.