Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Akupunktur i Fysio- og Ergoterapiafdelingen, Aalborg Universitetshospital

 

 

Lovstof:

 

Fysioterapeuter og ergoterapeuter arbejder under lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed.

Kapitel 5, § 17 i Autorisationsloven beskriver sundhedspersonens forpligtigelse til i sit arbejde at udvise omhu og samvittighedsfuldhed. Vedr. brug af akupunktur står der i Autorisationsloven, afsnit IV, kap. 26 vedr. øvrige bestemmelser § 74, stk. 3: Nåleakupunktur er ikke omfattet af bestemmelsen i stk. 2, der omhandler, at kun læger må foretage operative indgreb.

 

Dette betyder, at fysioterapeuter og ergoterapeuter med baggrund i egen samvittighedsfuldhed lovligt kan anvende akupunktur, som en del af den generelle fysioterapeutiske/ergoterapeutiske indsats. Det vil sige inden for det muskuloskeletale område, ofte i forbindelse med et smertefokus.

 

Hvis fysioterapeuten ønsker at udføre akupunktur med hele menneskekroppen som interventionsfokus, præciserer Dansk Fysioterapeuter, at det ikke er at betragte som fysioterapi, og derfor ikke kan henregnes under Autorisationsloven.

 

I princippet er fysioterapeuter og ergoterapeuter lovmæssigt således autoriseret til med omhu og samvittighedsfuldhed at anvende akupunktur som en del af den generelle indsats.

 

I følge Autorisationsloven er der intet til hinder for, at Fysio- og Ergoterapiafdelingen, Aalborg Universitetshospital kan opstille særlige regler for anvendelse af akupunktur i specialet.

 

I Fysio- og Ergoterapiafdelingen kommer vi derfor med følgende anbefalinger vedr. brug af akupunktur i specialet. Den enkelte terapeut, der anvender akupunktur skal opnå kompetencer til at bruge behandlingen. Kompetencerne opnås gennem efteruddannelse, som dokumenteres via kursusbeviser eller prøve.

 

Anbefalinger:

 

  1. 1. I Fysio- og Ergoterapiafdelingen anvendes akupunktur udelukkende inden for det muskuloskeletale område, ofte med smertefokus.

  2. 2. Tilgangen til akupunktur er medicinsk, og traditionel kinesisk akupunktur anvendes ikke.

  3. 3. Øreakupunktur anvendes ikke.

  4. 4. Akupunktur er kun et supplement til den fysioterapeutiske behandling.

  5. 5. Fysioterapeuter, der anvender akupunktur, har som minimum gennemgået kursus 1 i kursusrækken hos Danske Fysioterapeuter, Faggruppen for Akupunktur (www.dsa-fysio.dk).

  6. 6. Det tilstræbes, at fysioterapeuter som anvender akupunktur, også gennemgår kursus 2, hvor behandling af triggerpunkter indgår som en del af pensum.

  7. 7. Den ledende terapeut i området godkender med baggrund i kursusbevis, at den enkelte terapeut kan anvende akupunktur i Fysio- og Ergoterapiafdelingen.

 

Anbefalingerne er i tråd med anbefalinger fra faglig afdeling hos Danske Fysioterapeuter.

 

De fysioterapeuter, der dags dato anvender akupunktur som supplement til den fysioterapeutiske indsats i Fysio- og Ergoterapiafdelingen, har alle gennemgået kursus 1 hos DFFAS eller tilsvarende kursus fra før stiftelsen af DFFAS, og overholder således ovenstående anbefalinger.

 

Der er ingen ergoterapeuter, der anvender akupunktur i patientbehandlingen.

 

Udarbejdet 25.01.2010

Opdateret september 2020