Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Aflastning i graviditeten ved truende præterm fødsel, kort cervix, PPROM

 

Resume af kliniske rekommandatoner

 

PPI er truende præterm fødsel

 

Aflastning i graviditeten til forebyggelse af PPI bør begrænses til kvinder under GA 28 + 0

D

Der anbefales streng aflastning ved PPI/PPROM hos:

Singleton med cervix < 10 mm

Gemelli med cervix < 15 mm

D

Der anbefales moderat aflastning ved PPI/PPROM hos

Singleton med cervix 10-15 mm

Gemelli med cervix 15-20 mm

D

Der anbefales ikke aflastning pga. PPROM hos kvinder med lang cervix (> 25 mm)

D

Tromboseprofylakse anbefales ved aflastning (LMWH samt non-medikamentel tromboseprofylakse, støttestrømper)

B

Osteoporoseprofylakse kan overvejes hos risikopatienter ved aflastning. Calcium med D-vitamin 20 mikrogram og calcium 8-1000 mg daglig præmatur

D

Bogstaverne i skemaet angiver evidensens styrke

 

Aflastning

Evidens for at aflastning afhjælper for tidlig fødsel er svag til manglende. Skyldes mangel på RCT-studier, især før uge 28. Der er ikke evidens for at aflastning forlænger graviditeten ved truende præterm fødsel hos singleton med PPROM.

 

Komplikationer til aflastning

 

Ved immobilisation i graviditeten er der en øget risiko for DVT (Justeret odds ratio på 7,1)

2B

Gravide der aflastede pga. PPI havde et yderligere 6,0 % tab af ultradistal BMD sammenlignet med kvinder med PPI, der ikke aflastede

1B

Aflastning i graviditeten øger risiko for muskelatrofi

2B

75 % af kvinder taber sig den første uge under aflastning

2B

10 % af kvinder bliver under indlæggelse diagnosticeret med GDM (for hver dag den gravide er indlagt, øges risikoen for GDM med en faktor 1,04)

2B

Aflastning kan medføre psykiske symptomer og øger risikoen for postpartum depression

3-4

Evidensgrad angivet i højre kolonne

 

Aflastning tilrådes til kvinder med truende præterm fødsel før uge 28. Efter uge 28 kan regimet gradvis ophæves.

Skærpende faktorer der kan føre til længere/strengere aflastning er:

Tidligere præterm fødsel før uge 28

Patienter med trakelektomi

Cerclage (abdominal/vaginal)

 

Aldrig aflastning efter uge 34 + 0.

 

Streng aflastning:

Hvile i liggende/siddende stilling hele døgnet. Tilladelse til bad og toilet. Ingen huslige pligter eller løft.

Gælder for:

Singleton gravide med cervix < 10 mm

Gemelligravide med cervix < 15 mm

PPROM med cervix < 10 mm

Som hovedregel frem til uge 28 + 0.

Moderat aflastning:

Hvile i liggende /siddende stilling 2-8 timer i døgnet. Ingen huslige pligter eller løft.

Gælder for:

Singleton gravide med cervix 10-15 mm

Gemelli med cervix 15-10 mm

PPROM med cervix under 25 mm

Som hovedregel frem til uge 28 + 0.

 

Aflastning under indlæggelse eller hjemme:

Det skal altid være en helhedsvurdering, om aflastningen skal foregå under indlæggelse eller hjemme.

Vigtige faktorer er:

Gestationsalder, sociale forhold, geografi, tilstedeværende andre komplikationer, obstetrisk anamnese, præsentation.

Som hovedregel tilrådes aflastning under indlæggelse frem til uge 28.

Kan diskuteres på konference.

 

Kilde: Sandbjerg Guideline: Aflastning, januar 2017