Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Optælling af sterile utensilier ved operation, OP Frederikshavn

Beskrivelse

1. kontrol før operationen

Den usterile hjælper kontrollerer, at indpakningen er hel, og at sterilitetsholdbarheden ikke er overskredet.

Pakken åbnes af usteril hjælper til steril sygeplejerske.

Den sterile sygeplejerske river de 2 kontrolkuponer af (dette gælder ved servietter, viskere, krøller og idioter). Sammen tæller de tydeligt de 5 stk. Der er krav til at disse materialer er forsynet med røntgenfast materiale. Det observeres, at røntgentråden er der, og den usterile hjælper får den ene kontrolkupon og gemmer denne.

Er der fejl i antal eller andre afvigelser, skal pakningens indhold og kontrolnummer afleveres til afsnitslederen.

Ved åbning af knive, kanyler, nåle/suturer og andet gemmes emballagen ligeledes af den usterile hjælper.

 

Håndtering af sterile utensilier under operationen

De brugte servietter, viskere, krøller og idioter samles på et bord, som den usterile hjælper holder orden på.

Borttælling:

Hver gang der ligger 5 stk. på bordet, tælles de sammen af den usterile hjælper og den sterile sygeplejerske. Anæstesisygeplejersken gøres opmærksom på dette, således at blodtabet kan vurderes. De 5 stk. pakkes sammen i en plasticpose, som lukkes. Servietmærket påklistres posen og opbevares på stuen til operationen er færdig.

På operationslejet skal tamponer eller lignende altid være monteret på en tang/pean.

Knive opbevares i bladeshield under operationen og bortskaffes i disposafe sammen med brugte nåle, kanyler m.m.

Hvis der kasseres nåle, kanyler, knive og andet under operationen, aftaler man med den usterile hjælper, at emballagen kasseres, således at den endelige optælling stemmer.

 

2. kontrol før lukning påbegyndes

Den sterile sygeplejerske konstaterer, hvor mange servietter og andet der er åbnet ved at gennemgå sine kontrolkuponer. Derefter siger hun højt: ”Jeg vil gerne have talt servietterne”.

Den usterile hjælper tæller sine kontrolkuponer, tæller derefter omhyggeligt poserne med servietter + de løse på servietbordet og siger højt: ”Der er x antal servietter ud af x antal”.

Den sterile sygeplejerske tæller derefter sine servietter på sine borde og siger højt: ”Der skal være x antal servietter på lejet”. Dette skal operatøren bekræfte højt og tydeligt. Når dette er bekræftet, siger den sterile sygeplejerske højt: ”Servietterne stemmer”.

Denne procedure gentages med alle de udleverede sterile utensilier.

I tilfælde af uoverensstemmelse gentages proceduren, indtil tallet stemmer.

Det er operatørens ansvar, hvis der afviges fra gældende instruks, og lukning påbegyndes, før han/hun har sikret sig, at kontrollen er foretaget.

 

3. kontrol i slutningen/efter operationen (Hvis der sys facie tælles efter denne er lukket)

Den sterile sygeplejerske kontrollerer endnu en gang, at alle de sterile utensilier stemmer.

Ved flere indgreb på samme patient.

Ved flere indgreb på samme patient (bilat. TKA, THA, rygdeser med videre) udføres denne kontrol ved afslutning på hvert indgreb.

Kontrolkuponerne og andet gemmes, til alle indgreb er afsluttet.

Der udfyldes kun ét dokumentationsskema i EPJ.

 

Ved afløsning af den sterile sygeplejerske.

Hvis den sterile sygeplejerske afløses, skal der foretages en kontroloptælling af alle fremtagne såvel brugte som ubrugte sterile utensilier. Afløsningen skal først foretages, når kontroloptællingen anses for korrekt.

Hvis andre forbereder udpakning til operation tælles servietter og andre sterile utensilier igen af den sterile sygeplejersker som assisterer til operationen.

 

Dokumentation

Den usterile hjælper dokumenterer, at instrumentoptællingen er OK i EPJ. Det dokumenteres under den Kirurgiske tjekliste. Det skal dokumenteres, hvis den sterile sygeplejerske afløses, inden operationen er færdig. I denne situation anføres de to sterile sygeplejersker henholdsvis under ”operationssygeplejerske 1” og ”operationssygeplejerske 2”, så det er tydeligt, at det er sidstnævnte, som har ansvaret for den endelige optælling.

 

 

 

Ansvarsfordeling

Den sterile sygeplejerske er ansvarlig for optællingen.

Såfremt operatøren i forbindelse med en operation finder behov for afvigelser fra gældende regler og rutiner, og operatøren ikke forinden har foreskrevet særlige kontrolforanstaltninger, som den sterile sygeplejerske er instrueret i, har operatøren det fulde ansvar for kontrolforanstaltningerne.

 

Definition af begreber

Sterile utensilier: Servietter, viskere, krøller, idioter, nåle, kanyler, knive, Identi Loops og andet.

Kontrolkupon: Mærkat hvorpå antal stk. i pakningen fremgår.

Røntgentråd: Røntgenfast tråd som er indvævet i idioter, krøller, viskere og servietter.

Bladeshield: Steril holder hvor kniven placeres under operationen.

Disposafe: Steril beholder hvor man placerer brugte nåle, kanyler og knivblade til bortskaffelse.

Usteril hjælper: En sygeplejerske eller en sygeplejestuderende som varetager alle forefaldende opgaver på en operationsstue. Hun assisterer den sterile sygeplejerske, således at steriliteten overholdes.

Steril sygeplejerske: En sygeplejerske som har udført kirurgisk håndvask og kirurgisk hånddesinfektion, og som er iklædt steril kittel og sterile handsker. Hun varetager alle sterile sygeplejeopgaver omkring operationen.

 

Formål

Undgå at sterile utensilier utilsigtet efterlades i operationsfeltet. Minimere risiko for stik og skæreuheld.

 

Referencer

Sundhedsstyrelsens vejledning af 13. marts 2013 (VEJ nr 9091 af 13/03/2013), journalnr.: 5-1010-177/1