Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Kvalitetsudviklingsprojekt for 6. semester

Kvalitetsudviklingsprojektet for studerende på 6. semester omfatter både udarbejdelse af et skriftligt produkt samt en øvelse i formidling til de kliniske vejledere, medstuderende og afdelingens personale samt eventuelle eksterne samarbejdspartnere.

 

Formålet

At den studerende reflekterer over professionens udviklingsmuligheder, deltager i denne udvikling i form af et kvalitetsudviklingsprojekt og efterfølgende kan formidle resultater af udviklingsprojektet. (Kilde 6. semesterbeskrivelse.)

 

Med kvalitetsudviklingsprojektet kan de studerende opnå færdigheder i at mestre relevante studie- og arbejdsmetoder til at opsøge, vurdere og fortolke empiri, teori og forskningsmetoder samt initiere og deltage i innovations-, udviklings- og forskningsarbejde.

Formålet er at de studerende bliver i stand til at håndtere og påtage sig ansvar for kvalitetssikring og kvalitetsudvikling i praksis.

 

Rammer

Kvalitetsudviklingsprojektet skal tage afsæt i en problemstilling, som har undret de studerende i forhold til kvalitetssikring på de aktuelle kliniske undervisningssteder. Problemstillingen skal indeholde tværprofessionelle elementer.

Projektet skal udarbejdes i samarbejde mellem de studerende i Frederikshavn og i Hjørring og skal formidles til personalet på begge matrikler. Til projektet tilknyttes en vejleder fra både Frederikshavn og Hjørring.

 

Kvalitetsudviklingsprojektet er rammesat til 3 uger. Projektet finder sted i uge 10-12 (forår) og uge 39-41 (efterår).

De studerende har i forbindelse med projektet ikke mødepligt i de enkelte afsnit, men derimod selv ansvaret for at tilrettelægge deres arbejdstid så denne svarer til 30 timers studieaktivitet ugentligt med afholdelse af en studiedag.

Torsdag i uge 9/38 kl. 13-15 er der fælles introduktion for de studerende ved de kliniske vejledere. Introduktionen foregår på Billeddiagnostisk Afsnit i Hjørring.

I praktikportalen oprettes en gruppe for de studerende i dialogforum. Her har de studerende mulighed for at kontakte vejlederne på projektet samt dele deres overvejelser forud for introduktionen. Ved introduktionen skal de studerende fremlægge mulige problemstillinger / emner for hinanden og de kliniske vejledere herunder problemstillingens relevans for praksis og metodiske overvejelser.

De studerende vælger i fællesskab en problemstilling, de ønsker at arbejde med.

 

Der gives 1 times vejledning på projektet onsdag i uge 10/39 kl. 13-14. Vejledningen finder sted på Billeddiagnostisk Afsnit i Frederikshavn.

I forbindelse med vejledningen skal den valgte metode godkendes af de kliniske vejledere og etiske og juridiske retningslinjer drøftes. Der skal forinden indsamling af data udfyldes et godkendelsesdokument.

Udover den planlagte vejledning er der ved yderligere behov også mulighed for vejledning pr. mail. Er dette tilfældet, skal begge vejledere kontaktes.

 

Det skriftlige materiale skal have et omfang på max 30.000 anslag og udformes i overensstemmelse med Redaktionelle krav til skriftlige opgaver ved sygeplejerskeuddannelsen og sundhedsuddannelser, UCN – tilgængeligt via Canvas.

Projektet skal afleveres på praktikportalen onsdag i uge 12/41 kl. 12.00. Hver enkelt studerende uploader projektet under deres eget aktivitetstræ.

 

Formidlingen af projektet finder sted:

I Frederikshavn mandag i uge 13/43 kl. 7.30-8.00

I Hjørring onsdag i uge 13/43 kl. 7.36-8.06

Der afsættes 30 minutter til fremlæggelse for de kliniske vejledere, medstuderende og afdelingens personale med udgangspunkt i det skriftlige materiale.

Det forventes, at de studerende forbereder eventuelle hjælpemidler inden undervisningen påbegyndes.

Der gives en samlet mundtlig evaluering til de studerende af de kliniske vejledere umiddelbart efter 2. fremlæggelse.

 

Det skriftlige materiale skal indeholde følgende:

 • Beskrivelse af det i praksis observerede problemfelt.

 • Beskrivelse af baggrund for problemfeltet, hvilke sammenhænge problemfeltet er en del af, og hvilke problemstillinger det medfører.

 • Bred beskrivelse af hvilken viden og erfaring, der findes på området (standarder, strategier, regler etc.).

 • Udarbejdelse af en overordnet problemformulering, der afgrænser problemfeltet til det de studerende vurderer som vigtigst/mest fagligt relevant.

 • Beskrivelse af hvilken metode de studerende vurderer, det er relevant at anvende til belysning af det i problemformuleringen præsenterede problemfelt.

 • Indsamling af data

 • Fremstilling af resultater

 • Etiske aspekter i forhold til alle elementer i valgte kvalitetsudviklingsproces.

 • Juridiske aspekter i forhold til den valgte problemstilling.

 • Ressourcemæssige aspekter i forhold til den valgte kvalitetsudviklingsproces.

 • Diskussion af resultater og valgt metode

 • Perspektivering (evt. implementering af resultater i praksis)

 • Kort præsentation af didaktiske overvejelser (se nedenstående)

 

I forhold til formidlingen skal studerende overveje følgende:

 • Mål med fremlæggelsen.

 • Hvilken målgruppe formidlingen retter sig mod.

 • Hvordan formidlingen skal foregå?