Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Udskift cpr-nummer

Dette dokument beskriver, hvordan du gennemfører udskift af erstatnings-cpr-nummer eller midlertidigt erstatnings-cpr-nummer.

Når patientens identitet er fastslået, skal de registrerede oplysninger flyttes til det korrekte cpr-nummer, i PAS, medicinmodul, EPJ og laboratoriesystemerne.

Udskift cpr-numre i det patientadministrative system, PAS

Fase

Forklaring

Tast/navigation

Funktion i PAS

I PAS skal du vælge skærmbilledet ”Udskift erstatnings CPR”.

Billede 2

Eller

Billede 3

Gammelt cpr-nummer

Du skal angive det cpr-nummer, som skal udskiftes

Billede 4

Nyt cpr-nummer

Du skal angive det cpr-nummer, som der skal udskiftes til

Billede 5

Godkend flytning af data

Herefter skal du acceptere, at oplysninger i PAS flyttes fra gammelt cpr-nummer til korrekt cpr-nummer

Billede 6

Visning

Cpr-nummeret er nu udskiftet i PAS. Af PAS vil det fremgå, at det gamle cpr-nummer nu er udskiftet til det korrekte cpr-nummer.

Billede 7

OBS!

Hvis der flettes to CPR-numre PAS, vil CAVE’er fra begge cpr-numre blive samlet under det korrekte cpr-nummer.

 

Efter udskiftning af cpr-nummer i PAS, udestår følgende:

  • Opmærksomhed vedrørende medicinmodulet

  • Tilknyt notater til kontakt i EPJ

  • Hvis patienten skal transfunderes, kontakt snarest efter udskiftningen Klinisk Immunologisk på telefon 97665550 for at informere om, at erstatnings-cpr-nummeret er udskiftet.

 

 

Opmærksomhedspunkt vedrørende Medicinmodulet

Når udskiftning af cpr-nummer foretages i PAS, sker samme udskiftning automatisk i Medicinmodulet. Såfremt der er registreret lægemiddelordinationer på det gamle cpr-nummer, vil disse fremgå af det nye cpr-nummer efter udskiftningen.

Du bør have opmærksomhed på, at patientens medicinliste bør gennemgås og godkendes.

 

EPJ – flyt notater til kontakt

Fase

Forklaring

Tast/navigation

 

Når der er sket udskiftning af cpr-nummer i PAS, sker der automatisk udskiftning af cpr-nummer i EPJ.

Notater skrevet på det udskiftede cpr-nummer og også flyttet med på det ”nye ” cpr-nummer, men skal tilknyttes patientens kontakt igen.

 

Vælg notatet/ arbejdssituation fra satellitten Kontinuationer

Dobbeltklik på det notat eller den arbejdssituation der skal omplaceres til anden kontakt.

 

Billede 1

Omplacer

arbejdssituation

Alle skabeloner samt arbejdssituationen skal

omplaceres enkeltvis.

 

Billede 25

Omplacer skabelon

Klik på en skabelon ad gangen ved klik på det blå link.

Billede 26

Rediger skabelon

Klik på rediger

Billede 27

Søg kontakt

Klik på søgefunktionen/luppen under Kontakt.

Billede 28
 

Billede 29

Find kontakt

De kontakter du har adgang ses

Billede 30

Vælg kontakt

Marker den kontakt skabelonen skal omplaceres til

Klik på Ok

Billede 31

 

Billede 32

Gem

Klik på Ok og skabelonen gemmes og lukkes

 

Billede 33

Åbn næste skabelon

Klik på næste skabelon og gentag ovenstående.

 

Omplacer

arbejdssituation

Vælg til sidst fanen Udførelse for at omplacere arbejdssituationen.

Billede 34

Rediger arbejdssituation

Klik på rediger og vælg ny kontakt som beskrevet ovenfor

 

Gem

Klik på Ok og skabelonen gemmes og lukkes

 

Billede 12

Udskift cpr-nummer i laboratoriesystemer, Centraljournalarkivet og Billedarkivet

System

Information

Labka ll

Modtager automatisk besked om udskiftning af erstatnings-cpr.

Der gennemføres kun udskift af cpr-nummer i LABKA II i arbejdstid på hverdage.

ADBact

Modtager automatisk besked om udskiftning af erstatnings-cpr.

Der gennemføres kun udskift af cpr-nummer i ADBact i arbejdstid på hverdage.

Patologisystemet

Modtager automatisk besked om udskiftning af erstatnings-cpr.

Der gennemføres kun udskift af cpr-nummer i Patologisystemet i arbejdstid på hverdage.

Interinfo (ProSang)

Modtager automatisk besked om udskiftning af erstatnings-cpr.

 

Midlertidigt erstatnings-cpr-nummer eller erstatnings-cpr-nummer udskiftes ikke.

Der bør foretages ny blodtypebestemmelse og evt. BAC-/BF-test, såfremt der er foretaget udskiftning af erstatnings-cpr-nummer. Det skal dog bemærkes at transfusionsbehandling kan påbegyndes på baggrund af det tidligere erstatnings-cpr-nummer, såfremt patienten fortsat bærer det røde armbånd med det erstatnings-cpr-nummer, hvorpå analysen er foretaget. Hvis patienten skal transfunderes, kontakt snarest efter udskiftningen Klinisk Immunologi på 97 66 55 50 for at informere om at et erstatnings-cpr-nummer er udskiftet.

Centraljournalarkivet

Modtager automatisk besked om udskiftning af erstatnings-cpr.

 

Røntgenafdelingens

Billedarkiv

Modtager automatisk besked om udskiftning af erstatnings-cpr.