Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Navigationsseddel til udskiftning af et erstatnings-CPR

Beskrivelse

Denne vejledning beskriver, hvordan du foretager en udskiftning af et erstatnings-CPR i NordEPJ.

 

Hvis der er behov for at udskifte et officielt CPR til et andet officielt CPR, er det en opgave for IT.

Målgruppe

Vejledningen henvender sig til sekretærer og jordemødre.

 

Forudsætning

Almindeligt kendskab til NordEPJ og håndtering af personoplysninger. Vær opmærksom på, at det kun er enkelte brugerroller, der har rettigheder til at udskifte et erstatnings-CPR, hvorfor det er en forudsætning, at der foreligger brugerrettighed til dette.

 

Udskift et erstatnings-CPR

I det følgende vises fremgangsmåden for udskiftning af et erstatnings-CPR til et officielt CPR. Følg samme fremgangsmåde for at udskifte et erstatnings-CPR til et andet erstatnings-CPR.

       1. 1. Hav den patient i kontekst, der skal have udskiftet sit erstatnings-CPR.

       2. 2. Vælg ’Funktioner’ i menulinjen og derefter ’Udskift erstatningspersonnummer’

Billede 10

 

 

       1. 3. Udfyld dialogboks og vælg ’OK’. Gentag efterfølgende CPR i den nye dialogboks for at verificere CPR.

Billede 3

       1. 4. Acceptér udskiftningen af CPR ved at vælge ’OK’.

Billede 4

       1. 5. Når udskiftningen er sket, kan man under ’Personoplysninger’ vælge ’Vis tidligere personnumre’ for at se patientens tidligere CPR.

Billede 1

 

 

Hvem foretager udskiftning af erstatnings-CPR i NordEPJ?

Lægesekretærer og jordemødre har adgang til at foretage udskiftning af erstatnings-cpr-nummer i NordEPJ.

 

Bemærk angående juridisk kønsskifte

Når der er tale om, at en patient har fået foretaget et juridisk kønsskifte, er der af tekniske grunde besluttet i Region Nordjylland, at der IKKE skal foretages en udskiftning af CPR. Patientens journaler vil derfor ikke være flettet sammen. I disse tilfælde vil IT angive en bemærkning om det tidligere CPR i feltet ’Supplerende oplysninger’ under ’Personoplysninger’:

Billede 2

Bemærk angående fletning af cpr- numre

Hvis denne besked dukker op når der flettes af 2 cpr-numre i forbindelse med en fødselsregistrering

Billede 5

Denne løses ved at man på erstatningscpr-nummeret sletter graviditetsoplysninger, under storken, vælg graviditetsoplysninger og vælg slet

Billede 6

Herefter kan de 2 cpr-numre flettes.