Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Delegation af sundhedsfaglige arbejdsopgaver til sygeplejersker – Akutafdelingen, RHN

 

Beskrivelse

De afsnitsledende sygeplejersker tildeler sygeplejersker med særlig klinisk funktion opgaven og ansvaret for, at sygeplejersker modtager instruktion/undervisning i nedenstående delegationer.
I samarbejde med de afsnitsledende sygeplejersker har den enkelte sygeplejerske ansvaret for, at hun/han har opnået tilstrækkelige kompetencer til at udføre opgaven.

 

Delegerede opgaver

Indføring af instrumentarium i kropsåbninger

 • • Ilt-terapi, herunder også Airvo

 • • Nasal og oral ventrikelsonde, uden sug og med sug (såvel svagt som stærkt)

 • • Ernæringsonde

 • • Engangskateter- og Kateter á Demeure hos såvel kvinder som mænd.
   

Anlæggelse af følgende intravaskulære adgange

 • • Perifert venekateter.

 • • Perifer arteriepunktur.
   

Benytte centrale venekatetre til infusion, medicinering samt udhentning af blodprøver

 • • Centralt venekateter, piccline venekateter, Hickman venekateter, Porta-cath.
   

Medicingivning

 • • På eget initiativ benytte rammeordinationer i medicinmodulet jvf. PRI dokument

 • • Efter forudgående lægelig ordination benytte delegerede regimer i medicinmodulet.

 

Organisatorisk reference

Sygeplejerskens nærmeste overordnede er den afsnitsledende sygeplejerske.

 

Faglig reference

Lægefagligt ansvar for de delegerede opgaver ligger hos den ledende overlæge i Akutafdelingen.

Sygeplejefagligt ansvar ligger hos de afsnitsledende sygeplejersker.

 

Behandlersygeplejersker

I Akut Modtageafsnit 402 gælder særlig delegation for Behandlersygeplejersker.

Behandlersygeplejersker i afsnit 402 skal selvstændigt kunne behandle skadestuepatienter, der er Triageret blå. (se triage). Behandlersygeplejersken visiterer, plejer, behandler og dokumenterer selvstændigt uddelegerede behandlingsopgaver ud fra godkendte Flowcharts.

 

Patienterne orienteres om, at de vil modtage behandling af en behandlersygeplejerske. Patienterne kan ikke selv vælge, om de vil behandles af en behandlersygeplejerske, men ønsket om at blive tilset af en læge kan imødekommes i særlige tilfælde.

Konfereres med en læge i forløbet, skal dette dokumenteres i journalen, og lægens fulde navn skal noteres.

Alle henvendelser, hvor der rådgives, visiteres og vejledes, også telefoniske henvendelser, skal journalføres.

Behandlersygeplejersken kan ikke delegere arbejdsopgaven til andre sygeplejersker, som ikke har behandlersygeplejerskeuddannelsen.

 

I afsnittet skal foreligge en oversigt over uddannede behandlersygeplejersker.

 

Vedligeholdelse af kompetencer for behandlersygeplejersker

 • • Løbende personlige tilbagemeldinger på skadekort fra ortopædkirurg

 • • Deltagelse i afsnittets undervisning/Temadage og fx røntgenkonferencer

 • • Selv være opsøgende og medansvarlig for ny læring og vedligeholdelse af eksisterende kompetencer.

 

Organisatorisk reference

Behandlersygeplejerskens nærmeste overordnede er den afsnitsledende sygeplejerske.

 

Faglig reference

Lægefagligt ansvar for behandlersygeplejerskens funktion ligger hos den ledende overlæge i ortopædkirurgien (AAUH, matrikel Hjørring).

Sygeplejefagligt ansvar for behandlersygeplejerskens funktion ligger hos afsnitsledende sygeplejerske.

 

Definition af begreber:

Ved behandlersygeplejerske forstås enten en sygeplejerske under uddannelse til behandlersygeplejerske, eller en sygeplejerske, der har bestået eksamen for behandlersygeplejersker.

Flowdiagram er et skematiseret behandlingsforløb med relevante handlekompetencer, bedømt ud fra den kliniske undersøgelse af patienten.

 

Formål

At sætte rammer for uddelegering af arbejdsopgaver til sygeplejersker i Akutområdet.

At sygeplejersken er bekendt med egen kompetenceprofil.

At øge/udvikle de sygeplejefaglige kompetencer.

 

Referencer

Bekendtgørelse om autoriserede sundhedspersoners benyttelse af medhjælp (delegation af forbeholdt sundhedsfaglig virksomhed)

 

Vejledning om autoriserede sundhedspersoners benyttelse af medhjælp (delegation af forbeholdt sundhedsfaglig virksomhed)

 

National uddannelsesordning for behandlermodul akutsygepleje

 

Flowdiagrammer behandlersygeplejersker

 

Regional Triagemanual