Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

1.gangs svimmelhedspatienter - assistent

Beskrivelse

Når patienten er færdig til høreprøve, bliver vedkommende fulgt op på 7.sal ud for rum 716 (vestibulær lab) af audiologiassistenten, som har lavet høreprøven. Henvisningspapirer følger patienten og gives til assistenten af audiologiassistenten eller lægges i brevholder udenfor døren. Henvisningen læses igennem inden patienten tages ind.

 

  1. 1. Patienten forberedes og informeres om undersøgelsernes art og formål, og hvad patientens rolle er i de forskellige undersøgelser. Der tages hensyn til patientens formåen, compliance og hvordan patienten tilstand er den pågældende dag.

  2. 2. Der udføres relevante undersøgelser: V-HIT, VNG, SVV, C-VEMP, O-VEMP. Nogle undersøgelser kan, i samråd med lægen, udelades hvis disse findes mindre relevante, men som standard er det nævnte undersøgelser der udføres. Ved Ménières sygdom eller mistanke om Mènières sygdom udføres der KALORIMETRI med både varm og kold luft med mindre andet er aftalt med lægen.

  3. 3. Resultaterne skrives ned på resultatskemaet som findes i papirholderen. (indsæt Bilag)

  4. 4. Efter endt undersøgelse henvises patienten til at tage plads på stolene udenfor rummet og vente på at lægen kalder ind.

  5. 5. Lægen gennemser resultaterne inden han selv kalder patienten ind til undersøgelse.

 

Definition af begreber

V-HIT: Video Head Impulse Test

VNG: Video Nystagmografi

SVV: Subjektive Visual Vertival

KALORIMETRI: Kalorisk Prøve

C-VEMP: Vestbulært udløste myogene potentialer (cervikal variant).

O-VEMP: Vestbulært udløste myogene potentialer (oculær variant)

TRV-stol: Stol til behandling og diagnostik af løse øresten (har navn efter opfinderen).

 

Indikatorer og tærskelværdier

Undersøgelserne og resultaterne udføres og gemmes i PC programmet OtoAccess.

 

Målgruppe – modtagelse

Målgruppen er patienter der er henvist og visiteret som 1. gangs svimmelhedspatienter, dvs. første gang patienterne kommer i svimmelhedsklinikken på Havrevangen til undersøgelse

Formål

At assistenten får overblik over hvilke undersøgelser, der skal laves på en 1. gangs svimmelhedspatient.

 

Problemstilling

Patienten har oplevet svimmelhed i kortere eller længere tid. Har oftest haft et forløb hos egen otolog, hvor denne nu henviser til svimmelhedsklinikken for yderligere undersøgelse og vurdering. Det drejer sig ofte om svære ørestenstilfælde, som kræver behandling i TRV-stolen, eller andre svimmelhedslidelser som kræver specialistvurdering.

 

Referencer

Interacoustics

Her kan der findes support til systemet OtoAccess.