Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

1.gangs svimmelhedspatienter

 

Beskrivelse 

Svimmelhedsassistenten har mulighed for, at udføre følgende vestibulære funktionsundersøgelser:  

V-HIT, BC C- VEMP, AC-C VEMP, BC O-VEMP, AC O-VEMP, Kalorimetri, SVV, VNG 

 

Når patienten er færdig til høreprøve på 6.sal, henvises patienten til H-etagens venteområde. Registreringspapirer følger patienten.  

 

 

  1. 1. Patienten forberedes og informeres om undersøgelsernes art og formål, og hvad patientens rolle er i de forskellige undersøgelser. Der tages hensyn til patientens formåen, compliance og hvordan patientens tilstand er den pågældende dag.  

  1. 2. Der udføres relevante undersøgelser, som primært er: V-HIT, AC C-VEMP, BC-O-VEMP og AC-O VEMP.  

Det vurderes, i samråd med lægen, evt. ved dagens begyndelse, om der udføres yderligere relevante undersøgelser fx Kaleometri ved mistanke om Ménières sygdom. Denne udføres med varm og kold luft.  

  1. 3. Resultaterne skrives evt ned på resultatskemaet som findes i papirholderen.  

  1. 4. Efter endt undersøgelse henvises patienten til at tage plads i venteområdet. 

  1. 5. Lægen gennemser resultaterne inden han/hun selv kalder patienten ind til undersøgelse. 

 

Definition af begreber 

V-HIT: Video Head Impulse Test 

VNG: Video Nystagmografi 

SVV: Subjektive Visual Vertival 

KALORIMETRI: Kalorisk Prøve med varm og kold luft 

C-VEMP: Vestbulært udløste myogene potentialer (cervikal variant). 

O-VEMP: Vestbulært udløste myogene potentialer (oculær variant) 

TRV-stol: Stol til behandling og diagnostik af løse øresten (har navn efter opfinderen). 

 

Indikatorer og tærskelværdier 

Undersøgelserne og resultaterne udføres og gemmes i PC programmet OtoAccess.   

 

Målgruppe – modtagelse 

Målgruppen er patienter der er henvist og visiteret som 1. gangs svimmelhedspatienter, dvs. første gang patienterne kommer i svimmelhedsklinikken på Havrevangen til undersøgelse obs. Vestibulær lidelse. 

 

Formål 

At assistenten får overblik over hvilke undersøgelser, der skal laves på en 1. gangs svimmelhedspatient.  

 

Problemstilling 

Patienten har oplevet svimmelhed i kortere eller længere tid. Har oftest haft et indlæggelsesforløb eller forløb hos egen otolog, hvor denne nu henviser til svimmelhedsklinikken for yderligere undersøgelse og vurdering. Det drejer sig ofte om svære ørestenstilfælde, som kræver behandling i TRV-stolen, eller andre svimmelhedslidelser som kræver specialistvurdering.  

 

Referencer 

Interacoustics 

Her kan der findes support til systemet OtoAccess