Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Kyndigt personale til pleje af patienter der er i behandling med radioaktivt jod på Jodstuen

 

 

Formål

At sikre at plejen af patienter der er i behandling med radioaktivt jod og som opholder sig på Jodstuen (rum nr. 05.03.111) kun foretages af personale, der er tilstrækkeligt instrueret iht. ”Bekendtgørelse nr. 670 af 01/07/2019 om brug af radioaktive stoffer”
 

Beskrivelse

Den afsnitsledende sygeplejerske skal opbevare en ajourført liste over oplært personale – se bilag

 

Den afsnitsledende sygeplejerske skal sikre sig, at der ved tilrettelæggelsen af arbejdet med pleje af patienter på Jodstuen kun beskæftiges personale med godkendt oplæring i henhold til ovennævnte liste.

 

Oplæringen skal indeholde følgende punkter:

  • • Kendskab til ”Bekendtgørelse nr. 670 af 01/07/2019 om brug af radioaktive stoffer” og ”Bekendtgørelse nr. 669 af 01/07/2019 om ioniserende stråling og strålebeskyttelse”

  • • Introduktion og praktisk oplæring iht. ”Strålehygiejniske forholdsregler ved pleje af patienter der er i behandling med radioaktivt jod”

  • • Oplæring i brugen af persondosimeter.

  • • Forholdsregler ved et evt. uheld.

  • • Anvendelse af måleudstyr.

  • • Sortering af affald

 

 

Oplæringen forestås af Afdelingen for Medicinsk Fysik, der kan kontaktes på tlf. 61599

 

Referencer

Bekendtgørelse nr. 670 af 01/07/2019 om brug af radioaktive stoffer
Bekendtgørelse nr. 669 af 01/07/2019 om ioniserende stråling og strålebeskyttelse