Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Strålehygiejniske forholdsregler ved pleje af patienter der er i behandling med radioaktivt jod

Formål

At beskrive det strålehygiejniske forholdsregler ved pleje af patienter i behandling med radioaktivt I-131.

 

Metode

Personale

Pleje af patienten må kun foretages af personer der har modtaget undervisning iht. instruks: ”Kyndigt personale til pleje af patienter, der er i behandling med radioaktivt jod”

Gravide eller ammende personale må ikke deltage i plejen.

Personale der deltager i plejen af patienter i behandling med radioaktivt jod skal bære persondosimeter- se bilag.

 

Klargøring af stuen inden indlæggelse af ny patient

Stuen skal være kontrolmålt og rengjort.

Stuen forsynes med linned, håndklæder og forbrugsartikler der er afpasset til isolationsforløbet.
Flergangsmaterialer skal undgås.

Sengen redes med lagen og betræk på pude og dyne.

Affaldsbeholderne fores med affaldsposer.

TV-fjernbetjening og telefon overtrækkes med klar plast.

 

Klargøring af patienten

Patienten klæder om til hospitalstøj og opbevarer sit private tøj og andre personlige ejendele i klædeskabet under hele indlæggelsen.

Alle undersøgelser der omfatter udtagning af blod eller væv skal være foretaget inden indgift.

Privat telefon, tablet, keyboard mv. overtrækkes med klar plast.

Strålehygiejne under indlæggelsen

Under indlæggelsen skal patienten udelukkende opholde sig på Jodstuen med tilhørende toilet. Blydøren skal være lukket.

Personalet skal anvende engangshandsker ved berøring af patienten eller ved berøring af ting, som patienten har rørt ved.

Personalets ophold i jodstuen skal være så kortvarigt som muligt, og der holdes så lang afstand til patienten som muligt.

Patienten må ikke modtage besøg de første 24 timer efter indgift af jodkapsel. 24-48 timer efter indgift af jodkapsel kan besøg tillades i max. ½ time. Efter 48 timer kan besøg tillades i max. 1 time. Der må ikke modtages besøg af børn og gravide.

Alle genstande – herunder affald - der fjernes fra jodstuen, skal kontrolmåles og håndteres i henhold til ”Kontrolmåling af affald”.

 

Ved udskrivelse af patienten

Patienten udskrives når restaktiviteten er under 200 MBq (30 cps ved brug af Geiger-Müller-tæller opsat på jodstuen) og der er ingen strålehygiejniske restriktioner.

Hvis det undtagelsesvist er nødvendigt at udskrive patienten med højere restaktivitet end 200 MBq, kontaktes Afdelingen for Medicinsk fysik og den ansvarlige læge inden patienten udskrives.

Tøj der har været brugt under indlæggelsen efterlades på jodstuen og håndteres i henhold til ”Kontrolmåling af affald”.

Overtræk fra personlige ejendele (telefon, PC, tablet mv.) fjernes og håndteres som affald.

Der sikres at personlige ejendele er inaktive inden de udleveres til patienten.

 

Affaldshåndtering

Affald og vasketøj pakkes i poser der snøres. Hver pose fyldes så indholdet kan ligge fladt i et lag ved kontrolmålingen. Poserne måles og håndteres i henhold til ”Kontrolmåling af affald” (bilag) før det fjernes fra stuen.
 

Forholdsregler ved utilsigtet kontaminering med radioaktivt jod (f.eks. opkast)

Der ryddes op og vaskes af med engangsklude. Der skal bruges engangshandsker og evt. andre personlige værnemidler. Affaldet kommes i poser med snøre eller skylles ud i toilettet.

Afmærk det evt. forurenede område og kontakt Afdelingen for Medicinsk Fysik.

 

Forholdsregler ved akut overførsel til anden afdeling

Ved akut overførsel til anden afdeling er det plejepersonalets ansvar at informere om forholdsreglerne ved pleje og omgang med patienten. Dette gøres ved at udlevere det laminerede kort: ”Forholdsregler ved akut flytning af patient i behandling med radioaktivt I-131”, som findes i skabet på Jodstuen. Se bilag.

 

Referencer

Bekendtgørelse nr. 670 af 01/07/2019 om brug af radioaktive stoffer
Bekendtgørelse
nr. 669 af 01/07/2019 om ioniserende stråling og strålebeskyttelse