Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Undersøgelse af hørelsen hos børn (0 – 17 år)

 

Høreprøver (audiometrier)

Der anvendes forskellige høreprøver baseret på barnets kognitive alder. Visse typer af tests er uafhængige af barnets medvirken og alder. Nedenfor anføres de anbefalede undersøgelser i forskellige kognitive aldre.

 

0-6 måneder: Elektrofysiologiske tests

I denne aldersgruppe kan børn ikke medvirke til audiometri. Hvis der ikke er normal hørescreening, skal der foretages elektrofysiologiske test med ABR eller ASSR forudgået af ABR. Der anvendes ved ABR tone specifikke chirp stimuli (narrow band CE Chirp LS). Herved fås værdier for AC (luftledning) og BC (benledning) i nHL (normal hearing level). Ved omregning med korrektionsfaktorer fås estimeret høreniveau (eHL= estimated hearing level) der bruges til eventuel tilpasning af høreapparat.

Som supplement skal der foretages måling af mellemørefunktionen med tympanometri (1000Hz) eller Wide Band Tympanometri (WAI= Wideband Acoustic Immitance).

 

6 måneder- 2,5 år: Visual Reinforcement Audiometry

Den anbefalede undersøgelse i denne aldersgruppe er VRA (Visual Reinforcement Audiometry) eller VVRA (Video Visual Reinforcement Audiometry).

Ved denne undersøgelse udnytter man, at børn drejer sig efter en lydgiver. En reel hoveddrejning efter lyd ”belønnes” visuelt eventuelt med afspilning af et lille videoklip.

Undersøgelsen kan laves både med hovedtelefoner og i frit felt.

 

2,5 år-6 år: Conditioned Play Audiometry (CPA=legeaudiometri)

I denne aldersgruppe kan legeaudiometri foretages. Som ved VRA kan legeaudiometri foretages både med hovedtelefoner og i frit felt. Barnet angiver at have hørt lyden ved at udføre en handling som at lægge en brik i et puslespil eller en klods i en kasse. Dette kan sidestilles med belønningen i VRA.

 

> 6år: Audiometri

I denne aldersgruppe kan almindelig audiometri udføres, hvor barnet trykker på en knap når lyden høres.

 

Måling af skelneevne (taleaudiometri)

Som supplement til toneaudiometri udføres taleaudiometri. Det undersøges, hvordan barnet skelner ord ( Dantale materialet). Skelneevnen udregnes i procent ud fra hvor mange ord, der høres korrekt.

Desuden beregnes Speech Reception Treshold (SRT)

I SRT-testen anvendes listerne med tre enstavelsesord og tærsklen målt i dB HL findes der, hvor der netop gengives to ud af tre talord.


(DS) betegner i Danmark mængden af hørte ord af en Dantaleliste på 25 ord udregnet i procent. Præsentationsniveauet skal, i dB HL eller dB SPL, være på et behageligt talelignende niveau og registreres i afrapporteringen. Ordene præsenteres uden iblandet baggrundsstøj over hovedtelefoner i hvert øre.

 

 

 

Som supplement til audiometrien foretages flere tests der ikke er afhængige af barnets alder og medvirken

 

 

  1. 1. Tympanometri: Ved børn under 6 måneder skal undersøgelsen udføres og vurderes ved brug af 1000 Hz probetone. Over 6 måneder kan 226Hz probetone bruges. På audiologisk afdeling anvendes dog ved børn Wide Band Tympanometry, der måler over et bredere frekvensspektrum samtidig med ændring af trykket i øregangen.

  2. 2. Emissioner. På audiologisk afdeling anvendes både TEOAE ( TransientEvokedOtoAcousticEmissons) og DPOAE ( DistortionProductOtoAousticEmissions). Undersøgelserne er uafhængige af alder, og bruges til at vurdere hørelsen og diffentialdiagnostisk til vurdering af, om der eventuelt skal udredes for ANSD (Auditiv Neuropathi Spectrum Disorder).

 

 

 

Målgruppe- modtagelse

Børn og unge der skal have vurderet deres høreevne på audiologisk afdeling i Region Nordjylland.

 

Metode

Når et barn skal have undersøgt sin hørelse på en audiologisk afdeling vil barnet først komme til høreprøve og supplerende undersøgelser hos en audiologiassistent og derefter til samtale og undersøgelse hos ørelægen (audiologen)

Hvis der er høretab kommer barnet også til samtale hos børne-hørepædagog og eventuelt foretages aftryk forud for tilpasning af høreapparat hos ototeknikken