Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

ABR

 1. 1. Hent journal hvis det ikke er en patient, man selv har lavet HAT på. Skal hentes ved audiologi assistent eller i ens bakke.

 2. 2. Slå patienten op i Auditbase og Clinical Suite (læs ØL-notat).

 3. 3. Tjek høreprøve for at se hvilket øre der er bedst, og hvilket man starter på.

 4. 4. Opret patienten i Otoacces (husk bindestreg mellem de 6 første og de 4 sidste).

 5. 5. Hent patienten i venteværelse.

 6. 6. Bed pt. tage plads i stolen.

 7. 7. CPR dokumenteres med patient.

 8. 8. Forklar hele forløbet.

 9. 9. Tag en klud + slibemiddel og slib det øverste hudlag af så der er god kontakt til elektroder.

 10. 10. Sæt elektroder på bag ørene (rød/blå ledning), i panden (vertex) (hvid ledning) og på kinden (ground)(sort ledning)

 11. 11. Bed patient om at tage plads på lejet eventuelt med eleveret hovedgærde for muskelafslapning.

 12. 12. Undersøgelse udføres.

 13. 13. Gem data og bed pt vente i venteværelset, så han kan få svar fra ØL på testen, og læg journal til ØL.

 

Definition af begreber

ABR- Auditory brain response

IMP – impedance

ØL - Ørelæge

HAT – Høre apparat tilpasning

 

Indikatorer og tærskelværdier

Residual Noise helst under 80 dB

Antallet af clicks er afhængig af baggrundsstøjen. Man skal gerne kunne se veldefinerede svar. Her kan man støtte sig til de objektive mål (residual noise og FMP). Hvis FMP ikke stiger, er det ikke sandsynligt, at der vil komme brugbart svar.

 

Målgruppe – modtagelse

Voksen ABR, til voksne med asymmetri i hørelsen

 • • >10 dB asymmetri på to nabo frekvenser på eller over 2000 Hz og/eller asymmetrisk DS>20%. Ved ensidig tinnitus og afhængig af anden symptomatologi overvejes MR af pori acustici og cerebellopontine vinkler.

 

Formål

At finde retrocochleære årsager til høretabet evt. vestibularis schwannom

 

Metode

 1. 1. Sæt ledninger til.

 2. 2. Tjek IMP.

 3. 3. Start på bedste øre.

 4. 4. Sæt DB på 80.

 5. 5. Fortsæt til der er målt synlige reproducerbare potentialer, eller det ikke er sandsynligt der kommer svar (manglende stigning i FMP).

 6. 6. Fortsæt på dårligste øre

 7. 7. 2 målinger på hvert øre, som standard.