Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Overflytning af traumepatienter fra Aalborg Universitetshospital, Or-topædkirurgisk Afdeling O1 og O2 til Ortopædkirurgisk Afdeling, Farsø Sygehus.

 

Formål

I forbindelse med omlægning af arbejdsopgaver inden for traumatologi, således at der ikke længere er en speciallæge i traumatologi tilknyttet Farsø, ønsker man med denne instruks at skabe klarhed over retningslinier i forbindelse med overflytning af traumatologiske patienter til Farsø.

 

Definition

Traumepatienter med ophold i Farsø er patienter, der forinden indlæggelsen på O4, har været indlagt på enten O1 eller O2 og har været behandlet for en fraktur inden for fagområdets resortområde, enten konservativt eller med osteosyntese.

 

Patienter, der opereres med THA eller hemialloplastik, kan overflyttes postoperativt, hvor de patientmæssige forhold tillader det, idet behandlingen efter udskrivelse fra Aalborg varetages af alloplastikfagområdet.

 

Beskrivelse

  1. 1) Der kan ikke indlægges traumatologiske patienter i Farsø uden forudgående indlæggelse i Aalborg på enten Ortopædkirurgisk Afdeling O1 eller O2.

  2. 2) Patienter der kan overflyttes skal være kirurgisk færdigbehandlede, således at der kun persisterer genoptræning eller sociale afhjælpningsforanstaltninger ex. plejehjemsplads. Patienter, der kan overflyttes, skal forinden være gennemgået medicinsk, og der skal ikke forventes behov for kirurgisk stuegang eller medicinsk intervention inden udskrivelse fra Farsø.

  3. 3) Epikrisen skrevet i Aalborg skal kunne genanvendes ved udskrivelse fra Farsø.

  4. 4) Patienter kan ikke overflyttes til Farsø uden forudgående overflytningsnotat fra speciallæge i traumatologi.