Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Spontan respirationstest, Spontaneus breathing Trial (SBT) for voksne

Definition af begreber

SBT: Spontaneous Breathing trial, eller spontan respirations test.

 

SBT er et nyttigt klinisk hjælpemiddel i beslutningsprocessen om, hvorvidt respiratorpatienter skal fortsætte respiratorbehandling eller skal ekstuberes.

Det gør ingen forskel i SBT, om vurderingen foretages af læger eller sygeplejersker.

PEEP = Trykket i respiratoren under eksspiration

∆P = ASB=PS= Trykstøtte i respiratoren over PEEP under inspiration.

Indikatorer og tærskelværdier

Følgende skal være opfyldt før en SBT udføres:

 1. 1. Stuegangsgående læge har taget stilling til om forudsætningerne for at udføre SBT er til stede, og ordinerer dette på observationsark og i journal.

 2. 2. Den tilstand der førte til start på respiratorbehandlingen skal være under kontrol og i bedring.

 3. 3. PaO2 ≥ 8,5 kPa eller Sat ≥90% ved FiO2 ≤ 0,4 (hos kronisk hypoksiske patienter kan afviges)

 4. 4. PEEP ≤ 6 cm H2O

 5. 5. Ingen respiratorisk acidose på assisteret ventilation.

 6. 6. Temperatur < 38,5˚C

 7. 7. Hæmodynamisk stabilitet med minimalt inotropibehov og uden ”aktiv” myokardieiskæmi

Målgruppe – modtagelse

Voksne intensive patienter, som midlertidigt respiratorbehandles.

Formål

At identificere patienter der er klar til ekstubation tidligt.

At undgå for tidlig ekstubaion og deraf følgende reintubation.

Studier viser, at respiratortiden kan afkortes med ca. 25% for den gruppe der dagligt vurderes med henblik på mulighed for udførelse af spontaneous brething trial (SBT).

Problemstilling

Tidlig identifikation af, hvornår en patient er klar til ekstubation er en forudsætning for kortest mulige intensiv forløb.

Det er acceptabelt med en reintubationsfrekvens på 10%. Dette niveau har vist sig, at repræsentere et krydsningspunkt imellem lavest mulige antal respiratordage og laveste reintubationsfrekvens.

Metode

SBT udføres over sammenlagt 35 til 120 minutter.

SBT ordineres (gerne dagen før) af stuegangsgående læge på observationsskemaet. Hvis PEEP eller ∆P skal afvige fra standard angives dette.

SBT skal gerne være færdigudført før kl. 10.00.

Hvis man skønner testen falder positivt ud ordineres evt. samtidig faste til ekstubation.

 

De første 3-5 minutter betragtes som en slags SBT-screening med bedside observation. I løbet af disse minutter bliver det klart om man vil fortsætte testen.

 

Respiratoren indstilles i 3-5 minutter til:

PS 5-6 cm H2O

PEEP 5 cm H2O.

FiO2 som før SBT, men ≤ 0,4

 

Hvis Patienten er velbefindende fortsættes på disse indstillinger i 30 – 120 minutter.

I modsat fald fortsættes med de oprindelige respiratorindstillinger.

 

SBT fortsættes i mindst 30, men højest 120 minutter.

Testen afbrydes hvis:

 1. 1. RF < 8 eller > 35/min

 2. 2. PaO2 ≤ 8,5 kPa eller SaO2 ≤90%

 3. 3. Betydende pCO2 stigning

 4. 4. Pulsstigning > 20%

 5. 5. Bt stigning > 20%

 6. 6. Nyopståede arytmier.

 7. 7. Tegn på distress (angst, uro, ændret mentalstatus)

Hvis SBT ikke bestås, fortsættes med de oprindelige respiratorindstillinger og ny SBT skal tidligst udføres næste dag.

Overvej stærkt ekstubation, hvis SBT er bestået.

 

Spontaneous Breathing Trial SBT Flowchart.- se bilag.

Dokumentation

Lægen skriver i journalen eller på observationsskemaet, hvorvidt SBT skal udføres. Samt om patienten skal faste til ekstubation.

Sygeplejersken dokumenterer på observationsskemaet om SBT er udført og om SBT er bestået eller ikke-bestået.

Sygeplejersken har ansvar for, at observere patienten under SBT mhp. forandringer, som medfører at SBT skal afbrydes.

Referencer

1) Esteban, A. N Engl J Med. 1995;332:345-350

2) Frutos-Vivar, Chest 2006;130(6):1664-71

3) Ely EW, N Engl J Med 1996;335:1864-69

4) Brattebø G, Tidskkr Nor Laegeforen 2003;123:634-7

5) Mahul M, et al. Critical Care 2016; 20:346