Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Ekstubation af voksne på Intensiv afdeling 103, Anæstesien Nord

Definition af begreber

Ekstubation= Fjernelse af orotracheal tube.

SBT= Spontaneous Breathing trial, eller spontan respirations test.

NIV = Non Invasiv Ventilation.

Indikatorer og tærskelværdier

Følgende skal være opfyldt før en ekstubation kan udføres:

  1. 1. Den tilstand der førte til start på respiratorbehandlingen skal være midlertidig. Tilstanden skal være under kontrol og i bedring.

  2. 2. Patienten skal kunne klare sig uden respirator, f.eks. vurderet ved bestået SBT.

  3. 3. Patienten skal kunne synke sit mundvand og mobilisere sit luftvejssekret. Dvs. han skal kunne hoste sufficient og ikke have væsentligt suge behov.

4.    Patienten skal være hæmodynamisk stabil med minimalt inotropibehov og uden ”aktiv” myokardieiskæmi eller ubehandlet venstresidigt hjertesvigt.

5. Intubationsforholdene være kendte. Ved kendt vanskelig intubation skal plan for reintubation foreligge. 

Målgruppe – modtagelse

Voksne intensive patienter, som midlertidigt respiratorbehandles.

Formål

At ekstubation kan foregå sikkert og umiddelbart, når patienten vurderes at være klar til det.

At eventuelt for tidlig ekstubation opdages og behandles med fornyet respiratorstøtte eller NIV.

At ingen patienter forbliver intuberede når de er klar til ekstubation.

Problemstilling

Respirator behandling er avanceret terapi. Under terapien er smertestillende medicin af morfin gruppen nødvendig. Respirationsmusklerne afsvækkes og luftvejssekreter kan ikke cleares naturligt.

Varighed af intubation og respiratorbehandling skal derfor være kortest mulig.

Det er acceptabelt med en reintubationsfrekvens på 10%. Dette niveau har vist sig at repræsentere et krydsningspunkt imellem lavest mulige antal respiratordage og laveste reintubationsfrekvens.

Reintubation er en risikoprocedure.

Metode

  1. 1. Ekstubation besluttes af læge på baggrund af sygdomsbillede, forløb og bestået SBT – se instruksen Spontan respirationstest, Spontaneus breathing Trial (SBT) for voksne

  1. 2. Såfremt intubationen har været vanskelig lægges en plan for reintubation, såfremt dette skulle blive akut nødvendigt.

  2. 3. Der lægges en foreløbig plan for respirationsstøttende terapi efter ekstubationen. Ved behov for PEEP eller BMI > 35 overvejes, at fortsætte direkte med NIV. Ved højt iltbehov FiO2>0,4 overvejes, at forsætte direkte med iltterapi.

  3. 4. Alle patienter fortsætter med lungefysioterapi.

Konkret ekstubationstidspunkt aftales mellem læge og plejegruppe således, at lægen kan tilkaldes umiddelbart ved behov for reintubation. Ekstubation kan på hverdage mellem kl. 8 og 15 foretages af to sundhedsfaglige personaler med erfaring i ekstubation. Ellers skal der være læge tilstede.

Dokumentation

Sygeplejersken har dokumenteret på observationsskema, at SBT er udført og bestået.

Lægen beslutter om der skal ekstuberes.

Sygeplejersken har ansvar for, at observere patienten under og lige efter ekstubation og tilkalde læge ved behov.

Referencer

Mahul M, et al. Critical Care 2016; 20:346